Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 13 výsledků na výraz icoPrijemce:75050102 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 41 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
2. 10. 2017 4. 10. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 ZVaS - Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování projektu "Dva jazyky - jedna myšlenka" 865 516  Kč
19. 9. 2018 5. 10. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice ZVaS - Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem (podepsaná) Neuvedena
2. 10. 2017 4. 10. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 ZVaS - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje na realizaci projektu "Dva jazyky - jedna myšlenka" 7 789 647  Kč
11. 10. 2018 12. 10. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice ZVaS - Smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci z rozpočtu Jčk na realizaci projektu "Škola bez hranic 2018/2019" 429 293  Kč
11. 10. 2018 12. 10. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice ZVaS - Smlouva o poskytnutí dotace Jčk na kofinancování projektu "Škola bez hranic 2018/2019" 75 758  Kč
7. 2. 2017 14. 2. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice ZVaS - Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování projektu "Spolupráce příhraničních regionů v oblasti vzdělávání" 1 473 818  Kč
2. 5. 2018 2. 5. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice Zařízení pro DVPP a SSŠ, Č. Budějovice, Nemanická 7 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje na realizaci projektu "Spolupráce příhraničních regionů v oblasti vzdělávání" 13 264 360  Kč
2. 5. 2018 2. 5. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice Zařízení pro DVPP a SSŠ, Č. Budějovice, Nemanická 7 -Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování projektu "Spolupráce příhraničních regionů v oblasti vzdělávání" 1 473 818  Kč
6. 12. 2018 10. 12. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj
  1. České reálné gymnázium, s.r.o.\n
  2. Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2
+15 dalších dodavatelů
Memorandum o spolupráci na projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I Neuvedena
17. 12. 2018 21. 12. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 Zapůjčení prostorů ve vestibulu KÚ k projektu "Evropské inform. středisko Europe Direct České Budějovice". 303 787  Kč
7. 2. 2017 14. 2. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice ZVaS - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje na realizaci projektu "Spolupráce příhraničních regionů v oblasti vzdělávání" 13 264 360  Kč
18. 4. 2019 25. 4. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 ZVAS - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jčk na realizaci projektu "Evropské infomrační středisko Europe Direct" 216 000  Kč
18. 4. 2019 25. 4. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 ZVAS - Smlouva o poskytnutí dotace Jčk na kofinancování projektu "Evropské informační středisko Europe Direct" 1 680 000  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.