Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoplatce:28263693 AND...'

Nalezené smlouvy 3 výsledky

Celková cena nalezených smluv 787 819 Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  1284845 16.02.2017 20.02.2017 Vysočina Tourism, příspěvková organizace Formata v. o. s. 192 753 Kč
Účelem této smlouvy je přispět k zajištění kvalitní realizace mediální prezentace objednatele na téma barokní Vysočina. Jedná se o zhotovení loga, bannerů, map, plakátů pro CLV a informační brožury.  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky
  3000602 23.08.2017 29.08.2017 Vysočina Tourism, příspěvková organizace Formata v.o.s. 322 102 Kč
Předmětem smlouvy je pořízení čtyř tiskovin sloužících k prezentaci turistické nabídky Vysočiny.  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Konzultace a poradenství
  4198688 15.12.2017 21.12.2017 Vysočina Tourism, příspěvková organizace Formata v.o.s. 272 964 Kč
Dodatkem je řešeno ponížení celkového díla, místo čtyř tiskovin budou pořízeny pouze tři.

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.