Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'osobaId:alexandra-udzenija'

našli jsme 382 výsledků na výraz osobaId:alexandra-udzenija

Celková cena nalezených smluv 784 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
16. 4. 2019 30. 5. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 5 Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Smlouva k zajištění odběru elektrické energie a přeúčtování nákladů na její spotřebu - DH Dětský ostrov a park Sacre Coeur - ulice Drtinova Neuvedena
30. 5. 2019 31. 5. 2019 Detail smlouvy 4-Majetková, a.s. Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Dohoda o narovnání Neuvedena
26. 7. 2019 13. 8. 2019 Detail smlouvy Operátor ICT, a.s.
 1. Denali Advisory, a.s.
 2. Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dohoda o narovnání Neuvedena
17. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy SNEO, a.s. Technologie hlavního města Prahy, a.s. Kupní smlouva - notebook s příslušenstvím 65 630  Kč
30. 7. 2018 10. 8. 2018 Detail smlouvy Národní divadlo Technologie Hlavního města Prahy Smlouva o poskytování elektřiny 181 500  Kč
2. 1. 2018 30. 1. 2018 Detail smlouvy Operátor ICT, a.s. Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Smlouva o spolupráci 1  Kč
31. 1. 2018 14. 2. 2018 Detail smlouvy Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 1. Hlavní město Praha
 2. TCP - Vinohrady, a.s.
+1 dodavatel
Veřejné osvětlení Neuvedena
28. 1. 2019 30. 1. 2019 Detail smlouvy ÚMČ Praha - Šeberov Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Veřejné osvětlení - Smlouva o zajištění odběru el. Energie 1 740  Kč
25. 2. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Pro Prahu, politické hnutí Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Uznání dluhu a dohoda o splátkách 542 758  Kč
1. 2. 2018 9. 2. 2018 Detail smlouvy SNEO, a.s. TCP - Vinohrady, a.s. Smlouva o poskytování osobního automobilu 402 494  Kč
1. 8. 2018 10. 9. 2018 Detail smlouvy PPF banka a.s. Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Individuální úroky Neuvedena
4. 5. 2018 19. 9. 2018 Detail smlouvy Městská část Praha 8 Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání 1 259 247  Kč
12. 4. 2018 14. 5. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha TCP - Vinohrady, a.s. inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: obchodní využití reklamních ploch v systému VO Neuvedena
4. 5. 2018 19. 9. 2018 Detail smlouvy Městská část Praha 8 Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Smlouva o nájmu 363 000  Kč
25. 3. 2019 3. 4. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 7 Technologie Hlavního města Prahy, a.s. zajištění možnosti odběru elektrické energie pro zařízení veřejného osvětlení 88 061  Kč
4. 4. 2019 4. 4. 2019 Detail smlouvy Operátor ICT, a.s. Technologie hlavního města Prahy, a.s. Smlouva o společném zadávání Neuvedena
5. 8. 2019 5. 8. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 6 Technologie hlavního města Prahy, a.s. Montáž a připojení měřičů ovzduší na sloup VO 604354 v ulici Parléřova v Praze 6 2 833  Kč
20. 5. 2019 21. 5. 2019 Detail smlouvy Operátor ICT, a.s.
 1. Technologie hlavního města Prahy, a.s.
 2. Denali Advisory, a.s.
Smlouva o definici rozdělení činností THMP a OICT při správě a provozu městského kamerového systému 1 058 750  Kč
23. 1. 2019 6. 2. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Technologie hlavního města Prahy, a.s. Technologie hl. m. Prahy, a.s. - Body Shopping - senior konzultant 1 815 000  Kč
31. 10. 2018 22. 11. 2018 Detail smlouvy České vysoké učení technické v Praze
 1. ComSource s.r.o.
 2. Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Smlouva o smlouvě budoucí o spolupráci při řešení projektu FV40242 v rámci programu výzkumu a vývoje TRIO (náležitosti případné spolupráce) 8 610 000  Kč
18. 7. 2019 19. 7. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Technologie hlavního města Prahy, a.s. smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Smlouva o dílo na na vytvoření koncepce veřejného osvětlení na území hl.m. Prahy Neuvedena
8. 3. 2019 11. 3. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 6 Technologie hlavního města Prahy, a.s. Příprava el. instalace pro připojení měřičů rychslosti 9 481  Kč
28. 3. 2019 4. 4. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Technologie hlavního města Prahy, a.s. inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Smlouva o poskytování IT služeb Neuvedena
7. 5. 2019 24. 5. 2019 Detail smlouvy Pražská vodohospodářská společnost a.s. Technologie hlavního města Prahy, a.s. Rekonstrukce kanalizace, ul. Táborská a okolí, Praha 4 - VO 98 028  Kč
7. 2. 2019 11. 2. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 8 Technologie hlavního města Prahy, a.s. Smlouva k zajištění odběru elektrické energie a přeúčtování nákladů na její spotřebu 2 028  Kč
31. 8. 2017 7. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha TCP - Vinohrady, a.s. inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Rámcová smlouva o správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení a dalších souvisejících zařízení hl. m. Prahy Neuvedena
7. 2. 2019 11. 2. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 8
 1. Technologie hlavního města Prahy, a.s.
 2. Městská část Praha 8
Smlouva k zajištění odběru elektrické energie a přeúčtování nákladů na její spotřebu 229 451  Kč
30. 5. 2019 31. 5. 2019 Detail smlouvy 4-Majetková, a.s. Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Smlouva o podnájmu budovy Neuvedena
30. 7. 2018 8. 8. 2018 Detail smlouvy Kolektory Praha, a.s. Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Smlouva o využití prostoru kolektoru a zajištění odběru elektrické energie Neuvedena
23. 1. 2019 30. 1. 2019 Detail smlouvy Občanská demokratická strana Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Uznání dluhu a dohoda o splátkách 1 112 958  Kč
30. 4. 2019 6. 5. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 7 Technologie Hlavního města Prahy, a.s. zajištění možnosti odběru elektrické energie pro zařízení veřejného osvětlení 320 165  Kč
22. 5. 2018 11. 10. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha Technologie Hlavního města Prahy, a.s. inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: smlouva o úpisu akcií THMP 157 300 000  Kč
21. 1. 2019 22. 1. 2019 Detail smlouvy 4-Majetková, a.s. Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Smlouva o podnájmu budovy Neuvedena
31. 1. 2019 7. 2. 2019 Detail smlouvy SNEO, a.s. Technologie hlavního města Prahy, a.s. Smlouva o nájmu nebytové jednotky 250/154 ubytovna, ul. Lotyšská 2, parc.č. 1414, k.ú. Bubeneč 2 178 000  Kč
23. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha Technologie hlavního města Prahy, a.s. inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Smlouva o poskytování poradenské činnosti se společností Technologie hlavního města Prahy, a.s. 24 200 000  Kč
4. 10. 2018 8. 10. 2018 Detail smlouvy Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Vodafone Czech Republic a.s. Dílčí smlouva o poskytování služby Neuvedena
20. 12. 2018 7. 1. 2019 Detail smlouvy Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Grant Thornton Valuations, a.s. Objednávka na znalecké posouzení ceny nákupu plošinových vozidel 59 895  Kč
30. 6. 2019 5. 6. 2019 Detail smlouvy Technologie Hlavního města Prahy, a.s. ELFETEX spol s.r.o. Rámcová smlouva na dodávku elektroinstalačního materiálu - Výzva k poskytnutí plnění 006 74 784  Kč
11. 1. 2019 15. 1. 2019 Detail smlouvy Technologie Hlavního města Prahy, a.s. ELEKON, s.r.o. Dodatek č. 1 ke smlouvě o údržbě a provozu veřejných hodin 2 170 740  Kč
29. 3. 2019 3. 4. 2019 Detail smlouvy Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Monitora Media s.r.o. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí oprávnění k užití aplikace MONITORA 101 640  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 282 lidí darovalo 729 628 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy