Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'osobaId:alexandra-udzenija'

Nalezené smlouvy 858 výsledků

Celková cena nalezených smluv 2 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 11632272 4. 2. 2020 10. 2. 2020 Technologie Hlavního města Prahy, a.s.
  1. Technologie Hlavního města Prahy, a.s.
  2. CSI s.r.o.
79 860 Kč
Výzva k plnění č. ČSVO/2020/007-na zpracování studie k převzetí servisu a údržby vybraných technologií a zařízení ve správě TSK
 13255808 25. 6. 2020 14. 7. 2020 Městská část Praha 13 Technologie hlavního města Prahy, a.s. Neuvedena
smlouva k zajištění odběru elektrické energie, dodatek číslo D1  | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie
 12804368 12. 5. 2020 28. 5. 2020 Městská část Praha 8 Technologie hlavního města Prahy, a.s. 3 981 Kč
Smlouva o zajištění odběru elektrické energie, dodatek číslo 1  | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie
 10426762 17. 9. 2019 14. 10. 2019 Hlavní město Praha Technologie hlavního města Prahy, a.s. 181 500 000 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Pokyn k poskytnutí plnění č. 1 - 1. etapa: Plošná aplikace antiplákátovacích nátěrů VO
 11800268 21. 2. 2020 26. 2. 2020 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Technologie Hlavního města Prahy, a.s. 298 174 Kč
Ověření funkčnosti zařízení A12 LED + blikačů.  | Obor smlouvy: Opravy a údržba
 12050700 31. 12. 2019 26. 3. 2020 Hlavní město Praha Technologie hlavního města Prahy, a.s. 49 610 000 Kč
inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Smlouva o poskytování služeb přípravy převzetí provozu Městského kamerového systému hlavního města Prahy  | Obor smlouvy: Konzultace a poradenství / IT / Internetové služby, servery, cloud
 11924864 18. 2. 2020 10. 3. 2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Technologie Hlavního města Prahy, a.s. 1 147 570 Kč
Pokyn k poskytnutí plnění č. 14 - k Rámcové smlouvě o dílo č. DIL/35/04/007499/2019
 11039128 9. 12. 2019 10. 12. 2019 Městská část Praha 8 Technologie hlavního města Prahy, a.s. 88 620 Kč
Smlouva k zajištění odběru elektrické energie a přeúčtování nákladů na její spotřebu  | Obor smlouvy: Opravy a údržba
 11610880 4. 2. 2020 6. 2. 2020 Městská část Praha 6 Technologie hlavního města Prahy, a.s. 9 074 Kč
Oprava veřejného osvětlení v parku Ladronka v Praze 6
 11818544 21. 2. 2020 28. 2. 2020 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Neuvedena
SW a HW údržba a parametrizace televizního dohledu tunlů Mrázovka a Zlíchov  | Obor smlouvy: Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba
 9516339 20. 6. 2019 2. 7. 2019 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Neuvedena
Cyklostezka Kačerov - U Labutě, č.akce 2950061 - přeložka VO  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 13365472 9. 7. 2020 24. 7. 2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Technologie Hlavního města Prahy, a.s. 194 810 Kč
Výzva k poskytnutí plnění č. 4  | Obor smlouvy: Konstrukční a stavební práce
 11538064 30. 1. 2020 30. 1. 2020 Hlavní město Praha Technologie hlavního města Prahy, a.s. Neuvedena
dohoda: Dohoda v návaznosti na usnesení RHMP č. 559 ze dne 20.3.2018  | Obor smlouvy: Opravy a údržba / Realitní služby
 4655060 1. 2. 2018 9. 2. 2018 SNEO, a.s. TCP - Vinohrady, a.s. 402 494 Kč
Smlouva o poskytování osobního automobilu  | Obor smlouvy: Osobní vozidla
 9512139 24. 6. 2019 2. 7. 2019 Městská část Praha 13 Technologie hlavního města Prahy, a.s. 65 969 Kč
smlouva k zajištění odběru elektrické energie  | Obor smlouvy: Opravy a údržba / Energie
 12639292 13. 5. 2020 15. 5. 2020 Hlavní město Praha Technologie hlavního města Prahy, a.s. 21 151 760 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Smlouva o poskytování služeb - zajištění zpracování předprojektové části přípravy projektových dokumentací/inženýringu umístění zastávek (v 1. etapě a 2. etapě)  | Obor smlouvy: Finance / Pojišťovací služby / Stavebnictví
 13145736 30. 6. 2020 1. 7. 2020 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Technologie Hlavního města Prahy, a.s. 121 000 000 Kč
Rámcová smlouva o převzetí servisu a údržby vybraných technologií, zařízení vybraných technologií a dalších zařízení ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a. s.  | Obor smlouvy: Administrativní služby, stravenky / Opravy a údržba
 8957907 30. 4. 2019 6. 5. 2019 Městská část Praha 7 Technologie Hlavního města Prahy, a.s. 320 165 Kč
zajištění možnosti odběru elektrické energie pro zařízení veřejného osvětlení  | Obor smlouvy: Opravy a údržba
 9190731 16. 4. 2019 30. 5. 2019 Městská část Praha 5 Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Neuvedena
Smlouva k zajištění odběru elektrické energie a přeúčtování nákladů na její spotřebu - DH Dětský ostrov a park Sacre Coeur - ulice Drtinova  | Obor smlouvy: Opravy a údržba
 9865403 26. 7. 2019 13. 8. 2019 Operátor ICT, a.s.
  1. Denali Advisory, a.s.
  2. Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Neuvedena
Dohoda o narovnání  | Obor smlouvy: Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba
 12891716 2. 6. 2020 5. 6. 2020 Hlavní město Praha Technologie hlavního města Prahy, a.s. 108 900 Kč
Objednávka na vypracování projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti na akci ,,Doplnění veřejného osvětlení o přisvětlení dvou přechodů pro chodce v ulici Slavětínská, Praha -  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 11924808 18. 2. 2020 10. 3. 2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Technologie Hlavního města Prahy, a.s. 1 391 500 Kč
Pokyn k poskytnutí plnění č. 13 - k Rámcové smlouvě o dílo č. DIL/35/04/007499/2019
 11732480 4. 2. 2020 19. 2. 2020 Hlavní město Praha Technologie hlavního města Prahy, a.s. 101 519 Kč
Zpracování PD pro akci: Doplnění historizujících stožárů VO v ul. Vratislavova dle požadavku NKP Vyšehrad  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 12964036 26. 5. 2020 12. 6. 2020 Městská část Praha 3
  1. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
  2. Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Neuvedena
Smlouva o zajištění možnosti odběru elektrické energie pro zařízení veřejného osvětlení, dodatek číslo 001  | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie
 13037344 18. 6. 2020 19. 6. 2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Technologie Hlavního města Prahy, a.s. 467 544 Kč
Pokyn k plnění č. 18 k rámcové smlouvě o dílo č. DIL/35/04/007499/2019- Společná obnova sítí zhotovitele/PRE s přípravou pro síť nabíjecích stanic včetně obnovy VO svítidly LED s komunikací
 8449799 25. 2. 2019 12. 3. 2019 Pro Prahu, politické hnutí Technologie Hlavního města Prahy, a.s. 542 758 Kč
Uznání dluhu a dohoda o splátkách
 13010220 11. 6. 2020 17. 6. 2020 Svaz podnikatelů ve stavebnictví Technologie Hlavního města Prahy, a.s. 1 191 937 Kč
Smlouva o zapojení do projektu  | Obor smlouvy: Vzdělávání a školení / Nábor zaměstnanců / Sociální služby
 9134331 7. 5. 2019 24. 5. 2019 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Technologie hlavního města Prahy, a.s. 98 028 Kč
Rekonstrukce kanalizace, ul. Táborská a okolí, Praha 4 - VO  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
 10784352 11. 11. 2019 19. 11. 2019 Městská část Praha 9 Technologie hlavního města Prahy, a.s. 200 394 Kč
Vánoční dekorace-technická příprava
 8048899 23. 1. 2019 30. 1. 2019 Občanská demokratická strana Technologie Hlavního města Prahy, a.s. 1 112 958 Kč
Uznání dluhu a dohoda o splátkách
 9204427 30. 5. 2019 31. 5. 2019 4-Majetková, a.s. Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Neuvedena
Dohoda o narovnání  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
 9204471 30. 5. 2019 31. 5. 2019 4-Majetková, a.s. Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Neuvedena
Smlouva o podnájmu budovy  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Nájemní smlouvy
 12349508 21. 4. 2020 22. 4. 2020 CTS Praha s.r.o. Technologie Hlavního města Prahy, a.s. 1 202 583 Kč
Kupní smlouva na světelné zdroje svítidel veřejného osvětlení  | Obor smlouvy: IT
 6628703 1. 8. 2018 10. 9. 2018 PPF banka a.s. Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Neuvedena
Individuální úroky
 10784356 8. 11. 2019 19. 11. 2019 Městská část Praha 9 Technologie hlavního města Prahy, a.s. 355 140 Kč
Vánoční dekorace - montáž a demontáž  | Obor smlouvy: Zemědělství
 4535712 2. 1. 2018 30. 1. 2018 Operátor ICT, a.s. Technologie Hlavního města Prahy, a.s. 1 Kč
Smlouva o spolupráci  | Obor smlouvy: IT / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 10286158 30. 9. 2019 30. 9. 2019 Městská část Praha 6 Technologie hlavního města Prahy, a.s. 31 070 Kč
Zhotovení přípojky pro připojení měřičů ovzduší VO Praha 6
 10965480 4. 12. 2019 4. 12. 2019 AXEN, s.r.o. Technologie Hlavního města Prahy, a.s. 107 388 Kč
Objednávka č. 551190169-projekt ve stupni DVZ na výměnu stožárů včetně svítidel s komunikací pro Karlín
 8058919 28. 1. 2019 30. 1. 2019 ÚMČ Praha - Šeberov Technologie Hlavního města Prahy, a.s. 1 740 Kč
Veřejné osvětlení - Smlouva o zajištění odběru el. Energie  | Obor smlouvy: Energie / Opravy a údržba
 13236492 9. 7. 2020 10. 7. 2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Technologie Hlavního města Prahy, a.s. 2 087 250 Kč
Výzva k poskytnutí plnění č.3 ke smlouvě o poskytování služeb č. DIL/35/04/009117/2020  | Obor smlouvy: Právní služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 455 lidí darovalo 1 301 704 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy