Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'osobaId:andrej-babis'

Nalezené smlouvy 6 716 výsledků

Celková cena nalezených smluv 69 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 3139042 27. 7. 2017 13. 9. 2017 OSEVA, a.s. OSEVA, , a.s. 387 200 Kč
Smlouva o výrobě, dodávce a nákupu uznaných osiv ze sklizně v roce 2017
 4637292 11. 3. 2014 8. 2. 2018 Univerzita Palackého v Olomouci
 1. SYNPO, akciová společnost
 2. Biomedica, spol. s r.o.
+5 dalších dodavatelů
106 741 964 Kč
Smlouva o spolupráci na řešení programového projektu č. TE02000006, Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace.  | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 4048184 15. 11. 2017 11. 12. 2017 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 1. SYNPO, akciová společnost
 2. Biomedica, spol. s r.o.
+5 dalších dodavatelů
Neuvedena
Rámcová smlouva o správě, využití a nakládání se společnými výsledky/výstupy projektu č. TE02000006, s názvem Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků  | Obor smlouvy: Právní služby
 6263443 4. 7. 2018 27. 7. 2018 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 1. Synthesia, a.s.
 2. Centrum organické chemie s.r.o.
+1 dodavatel
Neuvedena
Smlouva o účasti na řešení projektu "Nová aditiva pro multifunkční modifikaci polymerních povrchů"  | Obor smlouvy: Právní služby / Opravy, údržba a počítačové sítě
 10530114 7. 10. 2019 24. 10. 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 1. Synthesia, a.s.
 2. Centrum organické chemie s.r.o.
+1 dodavatel
Neuvedena
Dodatek č. 1 ke smlouvě o účasti na řešení projektu "Nová aditiva pro multifunkční modifikaci polymerních povrchů"  | Obor smlouvy: Opravy, údržba a počítačové sítě
 4598264 15. 11. 2017 5. 2. 2018 Univerzita Palackého v Olomouci
 1. SYNPO, akciová společnost
 2. Biomedica, spol. s r.o.
+5 dalších dodavatelů
Neuvedena
Rámcová smlouva o správě, využití a nakládání se společnými výsledky/výstupy projektu TE02000006: Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové  | Obor smlouvy: Právní služby
 3129958 12. 9. 2017 12. 9. 2017 MAFRA, a.s. MAFRA, a.s. 407 995 Kč
Objednávka inzerce
 7666823 15. 10. 2018 18. 12. 2018 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T.G.Masaryka 788 RYNAGRO a.s. 60 771 Kč
Odvoz močky
 7473691 29. 11. 2018 29. 11. 2018 Státní pozemkový úřad ZS Vilémov, a.s. 230 553 Kč
dodatek č.4 k pachtovní smlouvě  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Zemědělství
 118161 18. 8. 2016 19. 8. 2016 Ministerstvo zemědělství Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. 174 400 Kč
Organizační a technické zajištění akce Večer venkova 2016  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 724649 28. 11. 2016 1. 12. 2016 Ministerstvo práce a sociálních věcí LONDA spol. s r. o. 370 790 Kč
Předmětem této smlouvy je stanovení a úprava podmínek pro realizaci mediální prezentace MPSV  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky / Reklamní a marketingové služby
 8464723 13. 3. 2019 13. 3. 2019 Státní pozemkový úřad ZEMOS a.s. 100 430 Kč
Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě č. 78N15/23 - pozemky v k.ú. Měnín  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 9408675 6. 6. 2019 21. 6. 2019 Vojenský výzkumný ústav, s. p. Centrum organické chemie, s.r.o. 592 900 Kč
Smlouva o dílo
 1193661 1. 2. 2017 7. 2. 2017 Jihočeský kraj Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje 4 230 770 Kč
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - dodatek č. 1  | Obor smlouvy: Vzdělávání a školení / Dotace
 7595027 11. 12. 2018 11. 12. 2018 Státní pozemkový úřad První zemědělská Záhornice, a.s. 157 028 Kč
Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 9N17/65 na pozemky v k.ú. Křešice u Psinic a Horní Rokytňany  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků
 1125861 30. 12. 2016 27. 1. 2017 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami - kontaktní pracoviště Příbram (Úřad práce České republiky) ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s. 217 800 Kč
Dohoda o poskytnutí příspěvku na SÚPM vyhrazené  | Obor smlouvy: Vzdělávání a školení / Nábor zaměstnanců
 545713 7. 11. 2016 8. 11. 2016 Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace PNS Grosso, s.r.o. 60 500 Kč
periodický tisk pro Městskou knihovnu Česká Lípa, příspěvková organizace pro rok 2017  | Obor smlouvy: Tisk
 7899887 29. 10. 2018 15. 1. 2019 Hlavní město Praha JRD Císařka s.r.o. Neuvedena
inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: JRD Císařka, koeficienty  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 72801 4. 8. 2016 9. 8. 2016 Město Kyjov VSV, a.s. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu  | Obor smlouvy: Realitní služby
 1106109 4. 1. 2017 25. 1. 2017 Státní pozemkový úřad Agrobech s.r.o. 71 993 Kč
dodatek č.14 k nájemní smlouvě  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 10624964 31. 10. 2019 4. 11. 2019 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Vlčnovská zemědělská a.s. Neuvedena
Smlouva o podpoře  | Obor smlouvy: Finance / Pojišťovací služby
 1445090 1. 9. 2016 13. 3. 2017 Státní zemědělský intervenční fond Zemědělská akciová společnost Březno 2 301 142 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 15/001/0411h/120/001465  | Obor smlouvy: Dotace
 11683476 3. 2. 2020 14. 2. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Lužanská zemědělská a.s. 1 526 240 Kč
JC - výkup pozemku p.č. 1300/31,1300/66,1300/69,1300/71,1300/75,1300/78,1351/38,1351/39,1423/29,1679/8,1679,14,1679/40,1679,41, KS č. D35/2019/Lužany449/B - stavba D35 Úlibice - Hořice  | Obor smlouvy: Realitní služby / Stavebnictví
 9399475 31. 5. 2019 20. 6. 2019 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vodňanská drůbež, a.s. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci  | Obor smlouvy: Vzdělávání a školení / Laboratorní přístroje a zařízení
 965821 5. 1. 2017 5. 1. 2017 Město Hustopeče AGROTEC a.s. 66 429 Kč
koupě sypače MATEV SRM-M120K  | Obor smlouvy: Vozidla silniční údržby / Čistící a hygienické služby
 12227304 15. 4. 2020 15. 4. 2020 Státní pozemkový úřad ZAS Podchotucí, a.s. 312 255 Kč
Nájemní smlouva na pozemky - dodatek č. 46  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Nájemní smlouvy
 6346771 7. 8. 2018 7. 8. 2018 Státní pozemkový úřad Zemědělská společnost Třebívlice a.s. 119 606 Kč
Oznámení o změně výše nájemného z nájemní smlouvy č. 34N06/38 ze dne 10.4.2006.  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 1043165 9. 1. 2017 17. 1. 2017 Památník Lidice Nadace AGROFERT 60 500 Kč
Předmětem smlouvy je dar 50 000,- Kč na podporu Mezinárodní dětské výtvarné soutěže a propagační předměty Nadace AGROFERT.  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky / Tisk
 514201 25. 10. 2016 3. 11. 2016 Státní pozemkový úřad AGROPARKL spol. s r.o. 2 522 681 Kč
dodatek  | Obor smlouvy: Realitní služby / Pronájem pozemků
 5788279 1. 6. 2018 7. 6. 2018 Lesy České republiky, s.p. Logistics Solution, s.r.o. 302 500 Kč
Přeprava (osob a věcí, provoz dopravního prostředku)  | Obor smlouvy: Zemědělství / Stavebnictví
 9441015 27. 5. 2019 25. 6. 2019 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zemědělská společnost Blšany s.r.o. Neuvedena
Smlouva o převzetí odpadní vody do vlastnictví č. OV/16/2019  | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie
 12850004 1. 6. 2020 2. 6. 2020 Správa železnic, státní organizace LED MULTIMEDIA s.r.o. 240 277 Kč
Prezentace Správy železnic v rámci reklamy a propagace + podpora náborové činnosti.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 9114599 4. 5. 2018 22. 5. 2019 Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace ARBO, spol. s r.o. 1 143 450 Kč
Kupní smlouva na nákup třínápravového traktorového přívěsu  | Obor smlouvy: Doprava / Opravy a údržba
 2055714 17. 6. 2016 29. 5. 2017 ČEPRO, a.s. AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s. Neuvedena
Rámcová kupní smlouva na odkup AdBlue včetně dodatku
 9024627 13. 5. 2019 14. 5. 2019 Ministerstvo zemědělství Krajské sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje, z.s. 240 790 Kč
Zajištění prezentace PRV a CSV na akci LeaderFEST 2019 v termínu 23. 5. – 24. 5. 2019 (exkurze s představením projektů PRV, prezentace PRV a jeho projektů formou diskuzí a vizuální prezentace projektů  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky / Reklamní a marketingové služby
 3881060 12. 10. 2016 27. 11. 2017 Státní pozemkový úřad Agrobech s.r.o. 71 993 Kč
dodatek č.13 k nájemní smlouvě  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 5089760 12. 3. 2018 27. 3. 2018 Česká agentura pro standardizaci CS CABOT, spol. s r.o. 18 000 Kč
Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ  | Obor smlouvy: IT Software (krabicový SW, licence, …) / Opravy, údržba a počítačové sítě
 11890696 28. 2. 2020 6. 3. 2020 Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace LIN a.s 460 708 Kč
Smlouva o spolupráci č. KOLIN20019 - reklamní vysílání Rádio Impuls  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky
 8417939 26. 2. 2019 8. 3. 2019 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace NAVOS FARM TECHNIC s.r.o. 290 400 Kč
Smlouva o podnájmu zemědělského stroje  | Obor smlouvy: Opravy a údržba / Nájemní smlouvy
 3616236 26. 10. 2017 1. 11. 2017 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. ZS Vysočina, a.s. Neuvedena
Smlouva o podpoře  | Obor smlouvy: Finance / Pojišťovací služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 441 lidí darovalo 1 265 197 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy