Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'osobaId:irena-vitovcova'

našli jsme 45 výsledků na výraz osobaId:irena-vitovcova

Celková cena nalezených smluv 11 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
12. 4. 2019 29. 5. 2019 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. Dotace do oblasti sportu a tělovýchovy pro rok 2019 20 000  Kč
10. 5. 2018 30. 5. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. Dotace do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory handicapovaných sportovců 12 100  Kč
2. 10. 2019 17. 10. 2019 Detail smlouvy Plzeňský kraj Občanské sdružení ProCit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace - dofinancování, dodatek číslo 1 152 163  Kč
23. 4. 2018 26. 4. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. Smlouva o poskytnutí dotace z prostředků MO Plzeň 3 (DP č. 3) 25 000  Kč
28. 5. 2018 6. 6. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. Dotace z prostředků MO Plzeň 3 (DP č.2) 30 000  Kč
7. 2. 2017 14. 2. 2017 Detail smlouvy Občanské sdružení ProCit, z.s. Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy spolupořadatelství akcí výchovného a vzdělávacího charakteru Neuvedena
27. 3. 2017 26. 4. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. Dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 - Dotační program č. 1 20 000  Kč
9. 5. 2017 10. 5. 2017 Detail smlouvy Plzeňský kraj Občanské sdružení ProCit, z.s. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Individuální dotace OKHE 2017“ 50 000  Kč
27. 3. 2017 5. 4. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. Dotace z prostředků MO Plzeň 3 (Dotační program č. 2) 15 000  Kč
21. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. projekt "Společně to dokážeme", "Nácvik soc. dovedností", "Cvičení a Plavání pro děti s PAS" - kancelářské potřeby, občerstvení pro děti během nácviků, osobní náklady 121 000  Kč
27. 3. 2017 5. 4. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. Dotace z prostředků MO Plzeň 3 (Dotační program č. 4) 30 000  Kč
23. 4. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. Dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 (dotační program č. 3) 30 000  Kč
26. 9. 2016 6. 10. 2016 Detail smlouvy Plzeňský kraj Občanské sdružení ProCit, z.s. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace 364 304  Kč
28. 6. 2018 3. 7. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. Dotace z prostředků MO Plzeň 3 - DP č. 1 20 000  Kč
31. 7. 2019 8. 8. 2019 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. Dotace na projekty "Nácvik sociálních dovedností", "Logopedický kurz", "Léto s ProCitem I. a II." - kancelářský materiál, občerstvení pro děti, grafické práce a tisk, jízdné a vstupné, mzdy vč. odvodů 121 000  Kč
15. 6. 2018 18. 6. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. Dotace je určena na tento účel: Měsíc porozumění autismu, dále jen projekt 12 100  Kč
4. 12. 2017 4. 12. 2017 Detail smlouvy Plzeňský kraj Občanské sdružení ProCit, z.s. Dofinancování 2017, dodatek číslo 1 Neuvedena
21. 3. 2019 27. 3. 2019 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. Dotace je určená na tento účel: zajištění provozu sociální služby Občanské sdružení ProCit, z.s. (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor služby: 3328396) 363 000  Kč
23. 4. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. Dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 (dotační program č. 3) 20 000  Kč
10. 10. 2017 17. 10. 2017 Detail smlouvy Plzeňský kraj Občanské sdružení ProCit, z.s. Poskytnutí účelové dotace v rámci dotačního řízení „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2017 – Plzeňský kraj, mimořádné kolo“ 116 669  Kč
9. 3. 2017 3. 4. 2017 Detail smlouvy Plzeňský kraj Občanské sdružení ProCit, z.s. Smlouva o poskytnutí účelové dotace 1 509 882  Kč
23. 4. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. Dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 (dotačná program č. 2) 30 000  Kč
5. 3. 2018 6. 3. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. Dotace je určená na tento účel: zajištění provozu sociální služby Občanské sdružení ProCit, z.s. 242 000  Kč
25. 1. 2017 26. 1. 2017 Detail smlouvy Plzeňský kraj Občanské sdružení ProCit, z.s. Zveřejnění smlouvy: Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 7/KHE/2017 100 000  Kč
31. 7. 2019 8. 8. 2019 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. cvičení a plavání pro děti s PAS - plavecké pomůcky, lektoři cvičení a plavání, speciální pedagog 24 200  Kč
4. 12. 2017 4. 12. 2017 Detail smlouvy Plzeňský kraj Občanské sdružení ProCit, z.s. Dofinancování 2017, dodatek číslo 1 1 926 720  Kč
8. 12. 2017 14. 12. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. Dotační smlouva M/44 - Občanské sdružení ProCit, z. s. 15 000  Kč
23. 4. 2018 10. 5. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. Dotace z prostředků MO Plzeň 3 (DP č. 4) 30 000  Kč
11. 1. 2018 15. 1. 2018 Detail smlouvy Plzeňský kraj Občanské sdružení ProCit, z.s. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Dotace schválené jmenovitě v rozpočtu PK 2018 - rozpočtová oblast Zastupitelé“ 100 000  Kč
24. 10. 2017 25. 10. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. projekt "Společně to dokážeme", "Nácvik soc. dovedností", "Léto s ProCitem", "Podpora MŠ v oblasti integrace dětí s poruchou autis. spektra" - kancelářské potřeby, občerstvení pro děti během nácviků, osobní náklady 107 690  Kč
15. 10. 2018 12. 11. 2018 Detail smlouvy Plzeňský kraj Občanské sdružení ProCit pověření poskytováním sociálních slueb jako SOHZ Neuvedena
23. 9. 2019 11. 10. 2019 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. Dotace na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2019. 25 410  Kč
29. 12. 2016 18. 1. 2017 Detail smlouvy Plzeňský kraj Občanské sdružení ProCit, z.s. Pověření SOHZ 2017 Neuvedena
27. 3. 2017 27. 3. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. Zajištění provozu sociální služby Občanské sdružení ProCit, z.s. – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 242 000  Kč
29. 4. 2019 28. 5. 2019 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. Dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 - Dotační program č. 1 (KVAM) 35 000  Kč
15. 10. 2018 18. 10. 2018 Detail smlouvy Plzeňský kraj Občanské sdružení ProCit, z.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace, dodatek číslo 1 57 530  Kč
6. 3. 2019 7. 3. 2019 Detail smlouvy Plzeňský kraj Občanské sdružení ProCit Poskytnutí finanční dotace v rámci dotačního řízení dle § 101a 2 027 659  Kč
27. 3. 2017 5. 4. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. Dotace z prostředků MO Plzeň 3 (Dotační program č. 3) 40 000  Kč
14. 3. 2018 14. 3. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. projekt "Společně to dokážeme", "Nácvik soc. dovedností", "Léto s ProCitem", "Cvičení a Plavání pro děti s PAS" - kancelářské potřeby, občerstvení pro děti během nácviků, osobní náklady 60 500  Kč
19. 5. 2017 19. 5. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň Občanské sdružení ProCit, z.s. mzdy včetně odvodů 121 000  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 296 lidí darovalo 811 600 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy