Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'osobaId:jan-rehounek'

našli jsme 814 výsledků na výraz osobaId:jan-rehounek

Celková cena nalezených smluv 2 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
31. 12. 2017 4. 1. 2018 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. pronájem prostor pro parkování 363 000  Kč
29. 3. 2018 18. 4. 2018 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
  1. EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
  2. České bedýnky
nájem prostor sloužících k podnikání 74 324  Kč
17. 6. 2017 26. 7. 2017 Detail smlouvy Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic nadační příspěvek - realizace projektu: Péče o dostihy a ozdravení dostihového závodiště v r. 2017 526 350  Kč
15. 10. 2018 25. 10. 2018 Detail smlouvy Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic nadační příspěvek - realizace projektu: Partnerství a podpora během 128. Velké pardubické s Českou pojišťovnou Neuvedena
15. 10. 2018 25. 10. 2018 Detail smlouvy Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic nadační příspěvek - realizace projektu „Mistrovství ČR ve všestrannosti 19. – 22.7.2018" Neuvedena
15. 10. 2018 25. 10. 2018 Detail smlouvy Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic Nadační příspěvek - realizace projektu: 20. ročník Koně v akci Neuvedena
15. 10. 2018 25. 10. 2018 Detail smlouvy Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic nadační příspěvek - realizace projektu: „uskutečnění Závěrečného dostihové dne 27.10.2018„ Neuvedena
18. 10. 2017 7. 11. 2017 Detail smlouvy Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic nadační příspěvek - realizace projektu: Péče o dostihy a ozdravení dostihového závodiště v r. 2017 - konkrétně: výroba překážek a úprava ploch 556 600  Kč
20. 12. 2017 5. 1. 2018 Detail smlouvy Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic nadační příspěvek - realizace projektu: Péče o dostihy a ozdravení dostihového závodiště v r. 2017 479 160  Kč
28. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic Smlouva o reklamě, propagaci a spolupráci Neuvedena
24. 9. 2018 27. 9. 2018 Detail smlouvy Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Pardubický kraj Smlouva o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí č. KŘÚ/18/24520 1 398 427  Kč
15. 8. 2016 1. 11. 2016 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. McROY Czech, s.r.o. Smlouva o poskytování služeb v oblasti náboru zaměstnanců Neuvedena
1. 1. 2016 14. 11. 2016 Detail smlouvy Statutární město Pardubice Dostihový spolek a.s. Smlouva o dotaci 2016 - Dostihový spolek 70 000  Kč
21. 6. 2018 22. 6. 2018 Detail smlouvy Statutární město Pardubice Nadace pro rozvoj města Pardubic vypořádání investice-převod stavby "Manipulační a parkovací plochy V.I.P.-Agrofert park"-parkovište v areálu dostihového závodiště. Schváleno RmP ze dne 21.05.2018 č.usn.R-8042/2018 Neuvedena
26. 2. 2019 27. 2. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. Smlouva OR/19/20481 o poskytnutí individuální dotace na podporu projektu P-PINK na rok 2019 - Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. 1 815 000  Kč
3. 9. 2018 10. 9. 2018 Detail smlouvy Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Smlouva o spolupráci v rámci projektu I-KAP Neuvedena
21. 12. 2018 3. 1. 2019 Detail smlouvy Statutární město Pardubice Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. Zajištění služeb koordinátora partnerského města projektu Tech Revolution, operační program URBACT 137 000  Kč
24. 1. 2019 24. 1. 2019 Detail smlouvy Statutární město Pardubice Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. Dohoda o participaci na mezinárodním projektu Tech Revolution - P- PINK Neuvedena
6. 2. 2017 9. 2. 2017 Detail smlouvy Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Smlouva o spolupráci - Zpracování dokumentace žádosti o dotaci z IROP pro období 2014-2020, na projekt Modernizace ZOS ZZS PAK 471 900  Kč
15. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Československá obchodní banka, a. s. Nadace pro rozvoj města Pardubic Smlouva o úvěru č. 2019003641 133 100 000  Kč
11. 12. 2018 18. 12. 2018 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Trade FIDES, a.s. Kupní smlouva 348 909  Kč
10. 7. 2018 12. 7. 2018 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Statutární město Pardubice Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce S/OM/2857/07/SV/MK Neuvedena
19. 12. 2018 21. 12. 2018 Detail smlouvy Statutární město Pardubice Nadace pro rozvoj města Pardubic Kupní smlouva - Projektová dokumentace - MŠ Svítkov - novostavba objektu /NRMP/ 1 714 994  Kč
2. 10. 2019 21. 10. 2019 Detail smlouvy Statutární město Pardubice Dostihový spolek a.s. Smlouva o poskytnutí dotace 700 000  Kč
7. 3. 2018 19. 3. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. Smlouva o poskytnutí dotace - neinvestiční dotace na podporu projektu P-PINK 1 815 000  Kč
9. 10. 2018 11. 10. 2018 Detail smlouvy Nadace pro rozvoj města Pardubic Statutární město Pardubice DS - Manipulační a parkovací plocha ARÉNA – Agrofert park v areálu Dostihového závodiště v Pardubicích (NRMP) - schváleno RmP4/9/18, č.usn. 8704/2018 Neuvedena
21. 6. 2018 21. 6. 2018 Detail smlouvy Nadace pro rozvoj města Pardubic Statutární město Pardubice Sml.o výpůjčce - V_0414/MO6 - Nadace pro rozvoj města Pardubic Neuvedena
28. 8. 2018 29. 8. 2018 Detail smlouvy Statutární město Pardubice Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. Dohoda o participaci na mezinárosním projektu Tech Revolution uzavřená dle §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 40 000  Kč
9. 10. 2018 11. 10. 2018 Detail smlouvy Nadace pro rozvoj města Pardubic Statutární město Pardubice DS - Manipulační a parkovací plocha V.I.P – Agrofert park – PD – Dostihové závodiště v Pardubicích /NRMP/, schváleno RmP 4/9/18, usn. č. 8704/2018 Neuvedena
7. 10. 2016 10. 10. 2016 Detail smlouvy ČESKÁ TELEVIZE Dostihový spolek a.s. Vysílání obchodních sdělení – Reklama 149 750  Kč
21. 8. 2019 26. 8. 2019 Detail smlouvy Statutární město Pardubice Dostihový spolek a.s. DS - Smlouva o reklamě, propagaci a spolupráci "Pardubické závodiště" 302 500  Kč
24. 1. 2019 30. 1. 2019 Detail smlouvy Nadace pro rozvoj města Pardubic Východočeské muzeum v Pardubicích ZAV - lokalita Svítkov - západ 448 493  Kč
16. 10. 2019 21. 10. 2019 Detail smlouvy Nadace pro rozvoj města Pardubic SmP - Odpady a.s. zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu Neuvedena
29. 11. 2016 29. 11. 2016 Detail smlouvy Statutární město Pardubice Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Dohoda o spolupráci - Institut rozvoje evropskýchregionů, o.p.s. 120 000  Kč
21. 12. 2017 21. 12. 2017 Detail smlouvy Statutární město Pardubice Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. Smlouva o poskytnutí dotace - Pardubický podnikatelský inkubátor z. ú. 300 000  Kč
4. 10. 2016 29. 11. 2016 Detail smlouvy Město Přelouč Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje,ve zkrácené formě - RRA PK Příkazní smlouva- provedení zadávacího řízení - Labe a drobné vodní toky ve správním obvodu města 59 290  Kč
19. 4. 2017 26. 4. 2017 Detail smlouvy Město Přelouč Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, ve zkrácené formě - RRA PK Smlouva o spolupráci - Dendrologický průzkum projektu městského parku v Přelouči 75 504  Kč
6. 8. 2019 9. 8. 2019 Detail smlouvy Nadace pro rozvoj města Pardubic Statutární město Pardubice Kupní smlouva a sml.o zřzení VB - Nadace - pozemky p.č.361/1, 361/15 v k.ú. Pardubice 3 698 970  Kč
3. 10. 2017 5. 10. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. Smlouva o poskytnutí dotace - investiční a neinvestiční dotace na podporu projektu Pardubický podnikatelský inkubátor 1 210 000  Kč
1. 7. 2019 1. 7. 2019 Detail smlouvy Statutární město Pardubice Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. Smlouva o poskytnutí dotace - D1411/00039/19 - P-PINK 2 500 000  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 307 lidí darovalo 848 931 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy