Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'osobaId:jan-rehounek'

Nalezené smlouvy 985 výsledků

Celková cena nalezených smluv 2 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 4278088 31. 12. 2017 4. 1. 2018 EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 363 000 Kč
pronájem prostor pro parkování  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby
 3687112 18. 10. 2017 7. 11. 2017 Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic 556 600 Kč
nadační příspěvek - realizace projektu: Péče o dostihy a ozdravení dostihového závodiště v r. 2017 - konkrétně: výroba překážek a úprava ploch
 2688970 17. 6. 2017 26. 7. 2017 Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic 526 350 Kč
nadační příspěvek - realizace projektu: Péče o dostihy a ozdravení dostihového závodiště v r. 2017
 5286476 29. 3. 2018 18. 4. 2018 EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
  1. EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
  2. České bedýnky
74 324 Kč
nájem prostor sloužících k podnikání  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 7102631 15. 10. 2018 25. 10. 2018 Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic Neuvedena
Nadační příspěvek - realizace projektu: 20. ročník Koně v akci
 4294388 20. 12. 2017 5. 1. 2018 Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic 479 160 Kč
nadační příspěvek - realizace projektu: Péče o dostihy a ozdravení dostihového závodiště v r. 2017
 7104379 15. 10. 2018 25. 10. 2018 Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic Neuvedena
nadační příspěvek - realizace projektu: „uskutečnění Závěrečného dostihové dne 27.10.2018„
 7103971 15. 10. 2018 25. 10. 2018 Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic Neuvedena
nadační příspěvek - realizace projektu „Mistrovství ČR ve všestrannosti 19. – 22.7.2018"
 7104199 15. 10. 2018 25. 10. 2018 Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic Neuvedena
nadační příspěvek - realizace projektu: Partnerství a podpora během 128. Velké pardubické s Českou pojišťovnou
 7551587 28. 11. 2018 6. 12. 2018 Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic Neuvedena
Smlouva o reklamě, propagaci a spolupráci  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky
 6118795 2. 7. 2018 11. 7. 2018 Město Litomyšl Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, ve zkrácené formě - RRA PK 67 760 Kč
Soc. bydlení v Litomyšli-smlouva o spolupráci  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 6155679 20. 6. 2018 16. 7. 2018 Statutární město Pardubice Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. 1 500 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace - P-PINK  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby
 9050395 15. 5. 2019 16. 5. 2019 Československá obchodní banka, a. s. Nadace pro rozvoj města Pardubic 133 100 000 Kč
Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č.2019003653  | Obor smlouvy: Bankovní služby, operace a poplatky / Realitní služby
 11818368 19. 2. 2020 28. 2. 2020 Pardubický kraj Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. 98 000 Kč
Objednávka zajištění akademie sociálního podnikání s realizací od března do prosince 2020
 8051819 24. 1. 2019 30. 1. 2019 Nadace pro rozvoj města Pardubic Východočeské muzeum v Pardubicích 448 493 Kč
ZAV - lokalita Svítkov - západ  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 12640312 15. 5. 2020 15. 5. 2020 Statutární město Pardubice Nadace pro rozvoj města Pardubic 766 800 Kč
- odkoupení p.p.č.680/38 a č.680/41 v k.ú. Svítkov-pozemky pod komunikacemi. Odkoupení pozemků schválilo ZmP ze dne 27.02.2020 usn.č.Z/1192/2020.  | Obor smlouvy: Realitní služby
 9504223 1. 7. 2019 1. 7. 2019 Statutární město Pardubice Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. 2 500 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace - D1411/00039/19 - P-PINK  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby
 5943331 21. 6. 2018 21. 6. 2018 Nadace pro rozvoj města Pardubic Statutární město Pardubice Neuvedena
Sml.o výpůjčce - V_0414/MO6 - Nadace pro rozvoj města Pardubic  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 11804376 20. 1. 2020 27. 2. 2020 EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. TREBI s.r.o. 121 000 Kč
Smlouva o poskytování náhradního plnění  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců
 6811723 24. 9. 2018 27. 9. 2018 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Pardubický kraj 1 398 427 Kč
Smlouva o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí č. KŘÚ/18/24520  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Opravy, údržba a počítačové sítě
 8323635 26. 2. 2019 27. 2. 2019 Pardubický kraj Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. 1 815 000 Kč
Smlouva OR/19/20481 o poskytnutí individuální dotace na podporu projektu P-PINK na rok 2019 - Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú.  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 710781 29. 11. 2016 29. 11. 2016 Statutární město Pardubice Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. 120 000 Kč
Dohoda o spolupráci - Institut rozvoje evropskýchregionů, o.p.s.  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 11437116 6. 1. 2020 21. 1. 2020 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Pardubický kraj 239 644 Kč
Smlouva o výpůjčce nebytových prostor a nájmu movitých věcí č. KŘÚ/19/25978  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Nájemní smlouvy
 11932060 9. 3. 2020 11. 3. 2020 Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. Statutární město Pardubice 2 212 673 Kč
Smlouva o nájmu - budovy čp. 363 a čp.372 ul. J.Palacha, nájemce Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú.  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 14050520 7. 10. 2020 7. 10. 2020 Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. Statutární město Pardubice Neuvedena
Dod.č.1 k nájemní sml. Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú.  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
 5263928 5. 4. 2018 16. 4. 2018 GasNet, s.r.o.
  1. Nadace pro rozvoj města Pardubic
  2. GridServices, s.r.o.
Neuvedena
4000214893_Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 6954963 9. 10. 2018 11. 10. 2018 Nadace pro rozvoj města Pardubic Statutární město Pardubice Neuvedena
DS - Manipulační a parkovací plocha ARÉNA – Agrofert park v areálu Dostihového závodiště v Pardubicích (NRMP) - schváleno RmP4/9/18, č.usn. 8704/2018  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Konstrukční a stavební práce
 9050403 15. 5. 2019 16. 5. 2019 Československá obchodní banka, a. s. Nadace pro rozvoj města Pardubic 133 100 000 Kč
Smlouva o úvěru č. 2019003641  | Obor smlouvy: Bankovní služby, operace a poplatky / Stavebnictví / Právní služby
 7790983 21. 12. 2018 3. 1. 2019 Statutární město Pardubice Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. 137 000 Kč
Zajištění služeb koordinátora partnerského města projektu Tech Revolution, operační program URBACT  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 11434596 16. 1. 2020 21. 1. 2020 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Pardubický kraj Neuvedena
Smlouva o výpůjčce osobního automobilu č. KŘÚ/19/25977  | Obor smlouvy: Osobní vozidla
 12028168 24. 3. 2020 24. 3. 2020 Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. Statutární město Pardubice 909 920 Kč
Nájemní smlouva - P-Pink z.ú. - st.p.č.848/1-2, k.ú.Pardubice  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Stavebnictví / Realitní služby
 3655588 31. 10. 2017 3. 11. 2017 GasNet, s.r.o. Nadace pro rozvoj města Pardubic Neuvedena
9417002220_Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 7728987 19. 12. 2018 21. 12. 2018 Statutární město Pardubice Nadace pro rozvoj města Pardubic 1 714 994 Kč
Kupní smlouva - Projektová dokumentace - MŠ Svítkov - novostavba objektu /NRMP/  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 5951555 21. 6. 2018 22. 6. 2018 Statutární město Pardubice Nadace pro rozvoj města Pardubic Neuvedena
vypořádání investice-převod stavby "Manipulační a parkovací plochy V.I.P.-Agrofert park"-parkovište v areálu dostihového závodiště. Schváleno RmP ze dne 21.05.2018 č.usn.R-8042/2018  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 15059851 19. 7. 2019 31. 12. 2020 Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. CETTUS a.s. Neuvedena
Dodatek č. 1. k Smlouvě o dílo - zhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 9562183 1. 7. 2019 8. 7. 2019 Statutární město Pardubice Nadace pro rozvoj města Pardubic Neuvedena
Smlouva o podmínkách provedení stavby - Nadace pro rozvoj města Pardubic - p.č. 680/2 k.ú. Svítkov (Výstavba MŠ Svítkov)  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 4184484 21. 12. 2017 21. 12. 2017 Statutární město Pardubice Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. 300 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace - Pardubický podnikatelský inkubátor z. ú.  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby
 11395336 15. 1. 2020 16. 1. 2020 Statutární město Pardubice Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. 100 000 Kč
Zajištění služeb koordinátora partnerského města projektu Tech Revolution, operační program URBACT  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 7991987 24. 1. 2019 24. 1. 2019 Statutární město Pardubice Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. Neuvedena
Dohoda o participaci na mezinárodním projektu Tech Revolution - P- PINK  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby
 10411270 11. 10. 2019 11. 10. 2019 Statutární město Pardubice Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. Neuvedena
Dodatek č. 1 k Dohodě o participaci na mezinárodním projektu Tech Revolution - P- PINK

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 674 lidí darovalo 1 836 449 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy