Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 714 výsledků na výraz osobaId:jan-rehounek

Celková cena nalezených smluv 2 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
29. 3. 2018 18. 4. 2018 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
  1. EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
  2. České bedýnky
nájem prostor sloužících k podnikání 74 324  Kč
31. 12. 2017 4. 1. 2018 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. pronájem prostor pro parkování 363 000  Kč
28. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic Smlouva o reklamě, propagaci a spolupráci Neuvedena
17. 6. 2017 26. 7. 2017 Detail smlouvy Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic nadační příspěvek - realizace projektu: Péče o dostihy a ozdravení dostihového závodiště v r. 2017 526 350  Kč
15. 10. 2018 25. 10. 2018 Detail smlouvy Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic nadační příspěvek - realizace projektu „Mistrovství ČR ve všestrannosti 19. – 22.7.2018" Neuvedena
18. 10. 2017 7. 11. 2017 Detail smlouvy Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic nadační příspěvek - realizace projektu: Péče o dostihy a ozdravení dostihového závodiště v r. 2017 - konkrétně: výroba překážek a úprava ploch 556 600  Kč
15. 10. 2018 25. 10. 2018 Detail smlouvy Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic nadační příspěvek - realizace projektu: Partnerství a podpora během 128. Velké pardubické s Českou pojišťovnou Neuvedena
20. 12. 2017 5. 1. 2018 Detail smlouvy Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic nadační příspěvek - realizace projektu: Péče o dostihy a ozdravení dostihového závodiště v r. 2017 479 160  Kč
15. 10. 2018 25. 10. 2018 Detail smlouvy Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic nadační příspěvek - realizace projektu: „uskutečnění Závěrečného dostihové dne 27.10.2018„ Neuvedena
15. 10. 2018 25. 10. 2018 Detail smlouvy Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic Nadační příspěvek - realizace projektu: 20. ročník Koně v akci Neuvedena
30. 8. 2017 6. 11. 2017 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Servis Musil, s.r.o. Kupní smlouva na dodávku svou průchozích detektorů kovů 405 592  Kč
29. 5. 2018 6. 6. 2018 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Statutární město Pardubice Sml.o nájmu bytu - Okrajová 295/8 - East Bohemian Airport a.s., Pardubice 169 260  Kč
7. 3. 2018 19. 3. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. Smlouva o poskytnutí dotace - neinvestiční dotace na podporu projektu P-PINK 1 815 000  Kč
20. 6. 2018 16. 7. 2018 Detail smlouvy Statutární město Pardubice Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. Smlouva o poskytnutí dotace - P-PINK 1 500 000  Kč
24. 1. 2019 30. 1. 2019 Detail smlouvy Nadace pro rozvoj města Pardubic Východočeské muzeum v Pardubicích ZAV - lokalita Svítkov - západ 448 493  Kč
15. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Československá obchodní banka, a. s. Nadace pro rozvoj města Pardubic Smlouva o úvěru č. 2019003641 133 100 000  Kč
9. 10. 2018 11. 10. 2018 Detail smlouvy Nadace pro rozvoj města Pardubic Statutární město Pardubice DS - Manipulační a parkovací plocha V.I.P – Agrofert park – PD – Dostihové závodiště v Pardubicích /NRMP/, schváleno RmP 4/9/18, usn. č. 8704/2018 Neuvedena
21. 12. 2017 21. 12. 2017 Detail smlouvy Statutární město Pardubice Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. Smlouva o poskytnutí dotace - Pardubický podnikatelský inkubátor z. ú. 300 000  Kč
18. 10. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Vodárenská Svitavy s.r.o. Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje smlouva o spolupráci 96 800  Kč
24. 9. 2018 27. 9. 2018 Detail smlouvy Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Pardubický kraj Smlouva o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí č. KŘÚ/18/24520 1 398 427  Kč
28. 2. 2019 30. 4. 2019 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. VERTIX s.r.o. Rámcová smlouva o podpoře Neuvedena
1. 1. 2016 14. 11. 2016 Detail smlouvy Statutární město Pardubice Dostihový spolek a.s. Smlouva o dotaci 2016 - Dostihový spolek 70 000  Kč
7. 10. 2016 10. 10. 2016 Detail smlouvy ČESKÁ TELEVIZE Dostihový spolek a.s. Vysílání obchodních sdělení – Reklama 149 750  Kč
14. 11. 2018 26. 11. 2018 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. C.O.T. media s.r.o. Smlouva o spolupráci 121 000  Kč
21. 6. 2018 22. 6. 2018 Detail smlouvy Statutární město Pardubice Nadace pro rozvoj města Pardubic vypořádání investice-převod stavby "Manipulační a parkovací plochy V.I.P.-Agrofert park"-parkovište v areálu dostihového závodiště. Schváleno RmP ze dne 21.05.2018 č.usn.R-8042/2018 Neuvedena
6. 2. 2017 9. 2. 2017 Detail smlouvy Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Smlouva o spolupráci - Zpracování dokumentace žádosti o dotaci z IROP pro období 2014-2020, na projekt Modernizace ZOS ZZS PAK 471 900  Kč
24. 1. 2019 24. 1. 2019 Detail smlouvy Statutární město Pardubice Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. Dohoda o participaci na mezinárodním projektu Tech Revolution - P- PINK Neuvedena
4. 4. 2018 3. 5. 2018 Detail smlouvy RADIUM s.r.o. EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. nájem prostor sloužících k podnikání 874 830  Kč
31. 1. 2019 8. 2. 2019 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Servis Musil, s.r.o. Kupní smlouva na rtg Hi-SCAN 6040-2is 2 256 650  Kč
28. 8. 2018 29. 8. 2018 Detail smlouvy Statutární město Pardubice Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. Dohoda o participaci na mezinárosním projektu Tech Revolution uzavřená dle §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 40 000  Kč
9. 10. 2018 11. 10. 2018 Detail smlouvy Nadace pro rozvoj města Pardubic Statutární město Pardubice DS - Manipulační a parkovací plocha ARÉNA – Agrofert park v areálu Dostihového závodiště v Pardubicích (NRMP) - schváleno RmP4/9/18, č.usn. 8704/2018 Neuvedena
10. 7. 2018 12. 7. 2018 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Statutární město Pardubice Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce S/OM/2857/07/SV/MK Neuvedena
16. 4. 2018 18. 5. 2018 Detail smlouvy Trade FIDES, a.s. EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Smlouva o poskytování servisních služeb 490 050  Kč
7. 3. 2019 19. 3. 2019 Detail smlouvy Východočeské divadlo Pardubice EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání 181 500  Kč
11. 12. 2018 18. 12. 2018 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Trade FIDES, a.s. Kupní smlouva 348 909  Kč
15. 8. 2016 1. 11. 2016 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. McROY Czech, s.r.o. Smlouva o poskytování služeb v oblasti náboru zaměstnanců Neuvedena
10. 10. 2018 26. 11. 2018 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Správa a údržba silnic Pardubického kraje Úprava parkovací plochy 417 575  Kč
31. 1. 2019 8. 2. 2019 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Servis Musil, s.r.o. Kupní smlouva na rtg Hi-SCAN 145180-2is 6 119 575  Kč
16. 1. 2017 18. 1. 2017 Detail smlouvy Město Lanškroun Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje,ve zkrácené formě - RRA PK Příkazní smlouva - žádost o dotaci „Stavební úpravy ZŠ Smetanova Lanškroun“ 66 550  Kč
21. 6. 2018 21. 6. 2018 Detail smlouvy Nadace pro rozvoj města Pardubic Statutární město Pardubice Sml.o výpůjčce - V_0414/MO6 - Nadace pro rozvoj města Pardubic Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci