Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'osobaId:jiri-skalicky-1'

Nalezené smlouvy 301 výsledků

Celková cena nalezených smluv 2 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 4497844 19. 1. 2018 25. 1. 2018 Vodárna Káraný, a.s. Vodárna Káraný, a.s. 229 900 Kč
Posouzení rizik dle novely zákona o OOVZ č. 258/2000 Sb. a Monitorovací program dle novely zákona o OOVZ č. 258/2000 Sb.  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 4497732 22. 1. 2018 25. 1. 2018 Vodárna Káraný, a.s. Vodárna Káraný, a.s. 48 835 663 Kč
Rekonstrukce pískových filtrů č. 13 - 18 v areálu ÚV Sojovice: I.etapa - armaturní komora  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Průmyslové stroje
 11266984 4. 12. 2019 3. 1. 2020 Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Vodárna Káraný, a.s. Neuvedena
Dohoda o úpravě podmínek nájmu podniku pro rok 2019  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie
 4494312 4. 11. 2017 25. 1. 2018 Vodárna Káraný, a.s. Vodárna Káraný, a.s. Neuvedena
Pojistná smlouva Č. 7721067663 A Č.J. 69/2017  | Obor smlouvy: Finance / Finanční a pojišťovací služby
 4537488 24. 1. 2018 30. 1. 2018 Vodárna Káraný, a.s. Vodárna Káraný, a.s. 210 540 Kč
Aktualizace dat - Vodárna Káraný - SIS 2018  | Obor smlouvy: SW sluzby / SW Systémové poradenské služby
 5928575 18. 6. 2018 20. 6. 2018 Vodárna Káraný, a.s. Vodárna Káraný, a.s. 209 814 Kč
Zhodnocení jímání podzemních vod pro ÚV Káraný  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 5660403 14. 5. 2018 25. 5. 2018 Vodárna Káraný, a.s. Vodárna Káraný, a.s. 87 423 Kč
Dodávka SW - Správa vozidel s časovým omezením vjezdu - ÚV Sojovice-Káraný  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 4278088 31. 12. 2017 4. 1. 2018 EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 363 000 Kč
pronájem prostor pro parkování  | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie
 5286476 29. 3. 2018 18. 4. 2018 EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
  1. EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
  2. České bedýnky
74 324 Kč
nájem prostor sloužících k podnikání  | Obor smlouvy: Realitní služby
 11804376 20. 1. 2020 27. 2. 2020 EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. TREBI s.r.o. 121 000 Kč
Smlouva o poskytování náhradního plnění  | Obor smlouvy: Právní služby
 7715679 19. 12. 2018 20. 12. 2018 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Zdroj pitné vody Káraný, a.s. 36 300 Kč
Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování účetních služeb  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 11174368 17. 12. 2019 19. 12. 2019 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Zdroj pitné vody Káraný,a.s. Neuvedena
Dodatek č.6 ke smlouvě o poskytování účetních služeb  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 7715531 19. 12. 2018 20. 12. 2018 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Vodárna Káraný, a.s. 48 400 Kč
Dodatek č.5 ke smlouvě o poskytování účetních služeb  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 10983512 26. 11. 2019 5. 12. 2019 Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
  1. KUNST, spol. s r.o.
  2. ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Neuvedena
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo "Komplexní opatření na zdroji pitné vody Káraný"; 1. část - Modernizace filtrace F 7 - F 12ce  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Pitná voda, nápoje, tabák atd.
 3503782 21. 9. 2017 20. 10. 2017 AQUATEST a.s.
  1. E&H services a.s.
  2. Ekotechnika spol. s r.o.
+2 další dodavatelé
12 560 988 Kč
Smlouva o účasti na řešení projektu TH01031187, ve znění Dodatku č.1, 2,3,4  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
 5056852 14. 3. 2018 23. 3. 2018 Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Ing. Ladislav Kozák s.r.o. 76 230 Kč
Smlouva o provedení povinného auditu  | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby
 8904415 29. 3. 2019 30. 4. 2019 Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Neuvedena
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání č.j. 188/2019  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Veřejné služby pro energie
 4554996 23. 12. 2017 31. 1. 2018 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Neuvedena
Dodatek č.4 ke Smlouvě o poskytování účetních služeb (2/049/13/gř)  | Obor smlouvy: Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
 11267012 3. 12. 2019 3. 1. 2020 Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Ing. Ladislav Kozák s.r.o. 36 300 Kč
Smlouva o provedení povinného auditu ZPVK x Ing. Kozák č. j. 655/2019  | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby
 5367880 13. 4. 2018 25. 4. 2018 Vodárna Káraný, a.s. Česká voda - Czech Water, a.s. 86 197 Kč
Elektroinstalace pro budoucí archiv - ÚV Sojovice  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 11881048 4. 3. 2020 5. 3. 2020 Vodárna Káraný, a.s. Česká voda - Czech Water, a.s. 130 680 Kč
Ověření dvou průtokoměrů PV 1 a PV 2 prací vody
 8752647 5. 1. 2018 11. 4. 2019 EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. TCG Technical Consulting Group s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1ke smlouvě o poskytování poradenských služeb  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Právní služby
 7897443 4. 1. 2019 15. 1. 2019 EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. SmP - Odpady a.s. Neuvedena
svoz a likvidace komunálního odpadu.  | Obor smlouvy: Kanalizace a odpady / Odpady
 7715887 19. 12. 2018 20. 12. 2018 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Zdroj pitné vody Káraný,a.s. Neuvedena
Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 1966730 23. 12. 2016 18. 5. 2017 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Zdroj pitné vody Káraný, a. s. 30 250 Kč
Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytování účetních služeb  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 11167120 17. 12. 2019 19. 12. 2019 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Vodárna Káraný, a.s. Neuvedena
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dodávce vody předané  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 2448570 22. 9. 2016 30. 6. 2017 EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. OTIDEA avz s.r.o. 81 070 Kč
příkazní smlouva - veřejná zakázka  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Technicko_inženýrské služby
 11983056 16. 3. 2020 17. 3. 2020 EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 239 828 Kč
Pojistná smlouva -pojištění majetku
 8054631 29. 1. 2019 30. 1. 2019 Vodárna Káraný, a.s. G E T s.r.o. 145 200 Kč
Provedení prací směřujících k ochraně zájmů Vodárny Káraný, a.s. v souvislosti s možným dobýváním ložisek štěrkopísků nacházejících se v současném ochranném pásmu vodního zdroje Káraný  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 5660255 14. 5. 2018 25. 5. 2018 Vodárna Káraný, a.s. SUPER SAN s.r.o. 4 719 492 Kč
Oprava stěn vsakovací nádrže č.2 umělé infiltrace Sojovice  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov
 3866216 6. 11. 2017 24. 11. 2017 Vodárna Káraný, a.s. PROGEO, s.r.o. 169 400 Kč
Projekt na aktualizaci hydraulického modelu proudění podzemní vody, zpracování transientního modelu (šíření pesticidů) v širším okolí Skorkovského jímacího řadu pro projekt SOPOR  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Průmyslové stroje
 6418843 14. 5. 2018 15. 8. 2018 Vodárna Káraný, a.s. PRAGIS a.s. 4 094 298 Kč
Rekonstrukce vodovodních řadů k ČSSV - řady P aT "Sojovice"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 11085528 9. 12. 2019 13. 12. 2019 Vodárna Káraný, a.s. PROGEO, s.r.o. 783 741 Kč
Práce související s redukcí železa a zákalu na R 38  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 6779975 3. 9. 2018 25. 9. 2018 EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Mladá fronta a.s. 72 600 Kč
Inzerce EURO  | Obor smlouvy: IT / Informační systémy a servery
 4967644 5. 3. 2018 15. 3. 2018 Vodárna Káraný, a.s. OBS Praha s.r.o. 2 164 714 Kč
Služby úklidu prostor vodohospodářského zařízení 2018 - 2020  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Čistící a hygienické služby
 8355159 13. 2. 2019 1. 3. 2019 Vodárna Káraný, a.s. ATREA spol. s r.o. 120 044 Kč
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení instalace FVE elektrárny na střechy hal č.1 a č.2 ÚV Sojovice/Káraný  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 8054703 29. 1. 2019 30. 1. 2019 Vodárna Káraný, a.s. PANEL ON LINE s.r.o. 106 238 Kč
Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) pro ÚV Sojovice - Káraný  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 7725335 5. 12. 2018 21. 12. 2018 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Vodárna Káraný,a.s. Neuvedena
Smlouva o dodávce vody předané  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Stavebnictví
 4555112 4. 11. 2017 31. 1. 2018 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Vodárna Káraný, a.s. 701 001 Kč
Pojistná smlouva č. 7721067663  | Obor smlouvy: Finance / Finanční a pojišťovací služby
 4554884 23. 12. 2017 31. 1. 2018 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Vodárna Káraný, a.s. Neuvedena
Dodatek č.4 ke Smlouvě o poskytování účetních služeb (2/050/13/gř)  | Obor smlouvy: Stavebnictví

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 392 lidí darovalo 1 103 066 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy