Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'osobaId:jiri-skalicky-1'

našli jsme 248 výsledků na výraz osobaId:jiri-skalicky-1

Celková cena nalezených smluv 1 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
14. 5. 2018 25. 5. 2018 Detail smlouvy Vodárna Káraný, a.s. Vodárna Káraný, a.s. Dodávka SW - Správa vozidel s časovým omezením vjezdu - ÚV Sojovice-Káraný 87 423  Kč
18. 6. 2018 20. 6. 2018 Detail smlouvy Vodárna Káraný, a.s. Vodárna Káraný, a.s. Zhodnocení jímání podzemních vod pro ÚV Káraný 209 814  Kč
4. 11. 2017 25. 1. 2018 Detail smlouvy Vodárna Káraný, a.s. Vodárna Káraný, a.s. Pojistná smlouva Č. 7721067663 A Č.J. 69/2017 Neuvedena
24. 1. 2018 30. 1. 2018 Detail smlouvy Vodárna Káraný, a.s. Vodárna Káraný, a.s. Aktualizace dat - Vodárna Káraný - SIS 2018 210 540  Kč
22. 1. 2018 25. 1. 2018 Detail smlouvy Vodárna Káraný, a.s. Vodárna Káraný, a.s. Rekonstrukce pískových filtrů č. 13 - 18 v areálu ÚV Sojovice: I.etapa - armaturní komora 48 835 663  Kč
29. 3. 2018 18. 4. 2018 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
  1. EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
  2. České bedýnky
nájem prostor sloužících k podnikání 74 324  Kč
19. 1. 2018 25. 1. 2018 Detail smlouvy Vodárna Káraný, a.s. Vodárna Káraný, a.s. Posouzení rizik dle novely zákona o OOVZ č. 258/2000 Sb. a Monitorovací program dle novely zákona o OOVZ č. 258/2000 Sb. 229 900  Kč
31. 12. 2017 4. 1. 2018 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. pronájem prostor pro parkování 363 000  Kč
25. 10. 2018 2. 11. 2018 Detail smlouvy Vodárna Káraný, a.s. Česká voda - Czech Water, a.s. Objednávka č.31/2018 - Výměna frekvenčního měřiče v čerpací stanici R19 110 872  Kč
30. 8. 2017 6. 11. 2017 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Servis Musil, s.r.o. Kupní smlouva na dodávku svou průchozích detektorů kovů 405 592  Kč
17. 5. 2018 25. 5. 2018 Detail smlouvy Vodárna Káraný, a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Chemické a biologické analýzy vody ze vsakovacích nádrží č.9 a č.8 v rámci sledování efektu aplikace ultrazvuku - zkušební provoz F7 až F12 na ÚV Sojovice-Káraný 191 774  Kč
29. 5. 2018 6. 6. 2018 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Statutární město Pardubice Sml.o nájmu bytu - Okrajová 295/8 - East Bohemian Airport a.s., Pardubice 169 260  Kč
14. 3. 2018 23. 3. 2018 Detail smlouvy Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Ing. Ladislav Kozák s.r.o. Smlouva o provedení povinného auditu 76 230  Kč
26. 3. 2019 2. 4. 2019 Detail smlouvy Vodárna Káraný, a.s. PROGEO, s.r.o. Projekt na geochemické a hydraulické vyhodnocení původu Fe- železa v surové vodě (s aktualizací hydraulického modelu proudění podzemní vody) 344 608  Kč
5. 12. 2018 21. 12. 2018 Detail smlouvy Pražská vodohospodářská společnost a.s. Vodárna Káraný,a.s. Smlouva o dodávce vody předané Neuvedena
21. 9. 2017 20. 10. 2017 Detail smlouvy AQUATEST a.s.
  1. E&H services a.s.
  2. Ekotechnika spol. s r.o.
+2 další dodavatelé
Smlouva o účasti na řešení projektu TH01031187, ve znění Dodatku č.1, 2,3,4 12 560 988  Kč
14. 11. 2018 26. 11. 2018 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. C.O.T. media s.r.o. Smlouva o spolupráci 121 000  Kč
27. 5. 2019 28. 5. 2019 Detail smlouvy Vodárna Káraný, a.s. Česká voda - Czech Water, a.s. Oprava stěn vsakovací nádrže č.13 5 544 604  Kč
4. 4. 2018 3. 5. 2018 Detail smlouvy RADIUM s.r.o. EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. nájem prostor sloužících k podnikání 874 830  Kč
16. 4. 2018 18. 5. 2018 Detail smlouvy Trade FIDES, a.s. EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Smlouva o poskytování servisních služeb 490 050  Kč
7. 3. 2019 19. 3. 2019 Detail smlouvy Východočeské divadlo Pardubice EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání 181 500  Kč
10. 7. 2018 12. 7. 2018 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Statutární město Pardubice Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce S/OM/2857/07/SV/MK Neuvedena
11. 12. 2018 18. 12. 2018 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Trade FIDES, a.s. Kupní smlouva 348 909  Kč
15. 8. 2016 1. 11. 2016 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. McROY Czech, s.r.o. Smlouva o poskytování služeb v oblasti náboru zaměstnanců Neuvedena
4. 11. 2017 31. 1. 2018 Detail smlouvy Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Vodárna Káraný, a.s. Pojistná smlouva č. 7721067663 701 001  Kč
30. 12. 2016 5. 6. 2017 Detail smlouvy Pražská vodohospodářská společnost a.s. Vodárna Káraný,a.s. dodatek č.3 ke Smlouvě o dodávce vody předané Neuvedena
1. 10. 2018 5. 10. 2018 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. VERTIX s.r.o. Rámcová smlouva o podpoře Neuvedena
25. 2. 2019 1. 3. 2019 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. G U A R D 7 , v.o.s. Příkazní smlouva o zajištění úkolů zaměstnavatele v oblasti PO 103 502  Kč
31. 12. 2018 17. 1. 2019 Detail smlouvy Vodárna Káraný, a.s. OBS Praha s.r.o. Dodatek č.1- č.j. 59/2018 ke Smlouvě o zajištění služeb ochrany a ostrahy majetku a osob č. 42/2018 Neuvedena
23. 12. 2017 31. 1. 2018 Detail smlouvy Pražská vodohospodářská společnost a.s. Vodárna Káraný, a.s. Dodatek č.4 ke Smlouvě o poskytování účetních služeb (2/050/13/gř) Neuvedena
23. 12. 2016 18. 5. 2017 Detail smlouvy Pražská vodohospodářská společnost a.s. Vodárna Káraný, a.s. Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování účetních služeb 42 350  Kč
19. 12. 2018 20. 12. 2018 Detail smlouvy Pražská vodohospodářská společnost a.s. Vodárna Káraný, a.s. Dodatek č.5 ke smlouvě o poskytování účetních služeb 48 400  Kč
23. 12. 2017 31. 1. 2018 Detail smlouvy Pražská vodohospodářská společnost a.s. Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Dodatek č.4 ke Smlouvě o poskytování účetních služeb (2/049/13/gř) Neuvedena
22. 12. 2017 25. 1. 2018 Detail smlouvy Pražská vodohospodářská společnost a.s. Vodárna Káraný, a.s. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dodávce vody předané Neuvedena
23. 12. 2016 18. 5. 2017 Detail smlouvy Pražská vodohospodářská společnost a.s. Zdroj pitné vody Káraný, a. s. Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytování účetních služeb 30 250  Kč
10. 8. 2009 15. 1. 2019 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. SmP - Odpady a.s. svoz a likvidace odpadů Neuvedena
31. 8. 2016 30. 8. 2018 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. NAR marketing s.r.o. poskytnutí virtuální aukční síně PROEBIZ 188 942  Kč
29. 3. 2019 30. 4. 2019 Detail smlouvy Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání č.j. 188/2019 Neuvedena
20. 6. 2019 20. 6. 2019 Detail smlouvy Vodárna Káraný, a.s. Česká voda - Czech Water, a.s. Zákaloměry na výtlaku ČS R38 a R39 799 244  Kč
22. 9. 2016 30. 6. 2017 Detail smlouvy EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. OTIDEA avz s.r.o. příkazní smlouva - veřejná zakázka 81 070  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 286 lidí darovalo 766 189 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy