Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'osobaId:ladislav-oklestek'

našli jsme 3 556 výsledků na výraz osobaId:ladislav-oklestek

Celková cena nalezených smluv 9 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
14. 5. 2018 11. 6. 2018 Detail smlouvy Povodí Moravy, s.p. Povodí Moravy, s.p. Smlouva o budoucí kupní smlouvě o právu provést stavbu - Morava, Tlumačov – ochranná hráz Neuvedena
14. 5. 2018 11. 6. 2018 Detail smlouvy Povodí Moravy, s.p. Povodí Moravy, s.p. Smlouva o budoucí kupní smlouvě a o právu provést stavbu - Morava, Tlumačov – ochranná hráz Neuvedena
10. 6. 2019 27. 6. 2019 Detail smlouvy Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Středomoravská nemocniční a.s. Smlouva o výpůjčce v rámci projektu, "Časný záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců při hospitalizaci a v raném postnatálním období CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008170" Neuvedena
10. 5. 2017 7. 6. 2017 Detail smlouvy Olomoucký kraj Prostějov venkov o.p.s. Dodatek č. 2 Smlouva o poskytnutí NFV - MAS Prostějov venkov Neuvedena
29. 3. 2019 1. 4. 2019 Detail smlouvy Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s. Podprogram č. 1: Středomoravská nemocniční a.s. 399 900  Kč
27. 9. 2018 15. 10. 2018 Detail smlouvy Středomoravská nemocniční a.s. Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace uzavřené představení - Vzpoura nevěst 2.12.2018 103 356  Kč
21. 12. 2011 11. 3. 2019 Detail smlouvy Středomoravská nemocniční a.s. Olomoucký kraj SMN a.s. - Smlouva o nájmu nemovitostí 27 879 007  Kč
13. 12. 2016 8. 2. 2017 Detail smlouvy Středomoravská nemocniční a.s. Město Šternberk Nájemní smlouva na pronájem budovy sloužící k podnikání 90 000  Kč
31. 10. 2016 21. 11. 2016 Detail smlouvy Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s. SMN a.s., pojistna událost 64 223  Kč
3. 10. 2016 26. 7. 2018 Detail smlouvy Olomoucký kraj Prostějov venkov o.p.s. Dodatek č.1 Smlouva o poskytnutí NFV - MAS Prostějov venkov dle UZ/23/32/2016 z 23.9.2016 Neuvedena
27. 11. 2017 11. 12. 2017 Detail smlouvy Olomoucký kraj Prostějov venkov o.p.s. Dodatek č. 3 Smlouva o poskytnutí NFV - MAS Prostějov venkov 400 000  Kč
23. 5. 2017 25. 5. 2017 Detail smlouvy Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s. LPS pro dospělé Prostějov - SMN a.s. 1 990 000  Kč
25. 7. 2018 26. 7. 2018 Detail smlouvy Olomoucký kraj Prostějov venkov o.p.s. Darovací smlouva - MAS Prostějov venkov Neuvedena
7. 6. 2017 19. 6. 2017 Detail smlouvy Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s. SMN a.s. pojistná událost 165 053  Kč
29. 8. 2018 10. 9. 2018 Detail smlouvy Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820 Středomaravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Přerov Dodatek č.4 o pronájmu nebytových prostor v areálu nemocnice Přerov. 5 996  Kč
3. 5. 2017 3. 5. 2017 Detail smlouvy Středomoravská nemocniční a.s. Olomoucký kraj SMN a.s. - Dodatek č. 5 Smlouva o nájmu nemovitostí 85 003 324  Kč
23. 5. 2017 25. 5. 2017 Detail smlouvy Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s. LPS pro děti a dorost Přerov - SMN a.s. 1 990 000  Kč
15. 2. 2019 1. 3. 2019 Detail smlouvy Středomoravská nemocniční a.s. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Dohoda o spolupráci v rámci SV - RM 2019 Neuvedena
21. 8. 2018 29. 8. 2018 Detail smlouvy Středomoravská nemocniční a.s. Fakultní nemocnice Olomouc Smlouva o podmínkách poskytnutí příspěvku a zpracování údajů o incidenci a léčbě zhoubných nádorů 110 000  Kč
8. 3. 2019 11. 3. 2019 Detail smlouvy Středomoravská nemocniční a.s. Olomoucký kraj SMN a.s. - Dodatek č. 7 Smlouva o nájmu nemovitostí 30 253 463  Kč
5. 3. 2018 13. 3. 2018 Detail smlouvy Středomoravská nemocniční a.s. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Dohoda o spolupráci v rámci SV - RM Neuvedena
26. 6. 2019 27. 6. 2019 Detail smlouvy Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s. LPS pro dospělé Přerov - SMN a.s. 2 500 000  Kč
26. 6. 2019 27. 6. 2019 Detail smlouvy Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s. LPS pro děti a dorost Prostějov - SMN a.s. 2 500 000  Kč
23. 5. 2017 25. 5. 2017 Detail smlouvy Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s. LPS pro dospělé Přerov - SMN a.s. 1 990 000  Kč
15. 9. 2016 4. 4. 2017 Detail smlouvy Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Obecně prospěšná společnost pro památkovou ochranu Hradiska u Olomouce darovací smlouva 84 700  Kč
5. 12. 2019 10. 12. 2019 Detail smlouvy Středomoravská nemocniční a.s. Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Objednávka - dárkové poukázky pro zaměstnance 90 750  Kč
20. 2. 2019 21. 2. 2019 Detail smlouvy Univerzita Palackého v Olomouci Obecně prospěšná společnost pro památkovou ochranu Hradiska u Olomouce a za další rozvoj kulturního, uměleckého a duchovního života a humanitní zdravotní péče na něm. Objednávka: 4515000092 Pronájem slavnostního sálu 148 225  Kč
28. 5. 2018 1. 6. 2018 Detail smlouvy Středomoravská nemocniční a.s. Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Objednávka - poukázky pro zaměstnance 88 935  Kč
29. 3. 2018 17. 4. 2018 Detail smlouvy Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. Dohoda o úhradě poměrných nákladů pojištění 904 809  Kč
23. 5. 2017 25. 5. 2017 Detail smlouvy Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s. LPS pro dospělé Šternberk - SMN a.s. 1 990 000  Kč
6. 11. 2018 22. 1. 2019 Detail smlouvy Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Prostějov Středomoravská nemocniční a.s. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II 259 831  Kč
24. 11. 2017 24. 11. 2017 Detail smlouvy Středomoravská nemocniční a.s. Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace Smlouva o uzavřeném představení - Když se zhasne 26.11.2017 80 506  Kč
29. 3. 2018 17. 4. 2018 Detail smlouvy Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. Dohoda o úhradě nákladů na pojištění vozidel 240 265  Kč
2. 9. 2019 7. 11. 2019 Detail smlouvy Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820 Středomaravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Přerov Dodatek č.5 ke smlouvě o podnájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 25.8.2014 61 637  Kč
28. 8. 2015 28. 7. 2016 Detail smlouvy Střední zdravotnická škola Hranice Středomaravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Přerov Středomoravská nemocniční - Přerov - nájem 7 492  Kč
26. 11. 2018 29. 11. 2018 Detail smlouvy Středomoravská nemocniční a.s. Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Objednávka - dárkové poukazy pro zaměstnance 84 095  Kč
29. 11. 2017 8. 2. 2018 Detail smlouvy Středomoravská nemocniční a.s. Spojená akreditační komise, o.p.s. Smlouva o hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb 171 820  Kč
23. 7. 2019 13. 8. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Olomouc Středomoravská nemocniční a.s. Smlouva o podmínkách poskytnutí příspěvku a zpracování údajů o incidenci a léčbě zhoubných nádorů, o úmrtnosti na ZN a také kontrol vývoje onemocnění ZN Neuvedena
26. 6. 2019 27. 6. 2019 Detail smlouvy Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s. LPS pro děti a dorost Přerov - SMN a.s. 2 500 000  Kč
23. 5. 2017 25. 5. 2017 Detail smlouvy Olomoucký kraj Středomoravská nemocniční a.s. LPS pro děti a dorost Prostějov - SMN a.s. 1 990 000  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 308 lidí darovalo 849 931 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy