Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 605 výsledků na výraz osobaId:roman-kubicek

Celková cena nalezených smluv 522 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
31. 12. 2017 6. 2. 2018 Detail smlouvy Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb 106 300  Kč
9. 8. 2016 9. 8. 2016 Detail smlouvy Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. dovoz leteckého paliva AVGAS 90 750  Kč
26. 3. 2019 27. 3. 2019 Detail smlouvy Jihočeské letiště České Budějovice a.s. NORDSTAHL SERVIS s.r.o. Periodická kontrola HZV LUKAS 61 999  Kč
31. 10. 2017 31. 10. 2017 Detail smlouvy Jihočeské letiště České Budějovice a.s. OTHERM CB s.r.o. Dodávka a výměna oken 126 009  Kč
29. 10. 2018 31. 10. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Teplárna České Budějovice, a.s. Kupní smlouva č. 10324/00172/08010-00292/00001 – TE pro vytápění o dodávce a odběru tepelné energie a teplé vody ze sekundární sítě soustavy zásobování tepelnou energií 9 529 766  Kč
1. 1. 2018 2. 2. 2018 Detail smlouvy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teplárna České Budějovice, a.s. Odběrový diagram na rok 2018-dodatek k 0601000017 1 591 150  Kč
8. 9. 2016 20. 9. 2016 Detail smlouvy Karel Faktor Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Smlouva o podnájmu 2 420  Kč
31. 10. 2017 31. 10. 2017 Detail smlouvy Ing. Petr Lískovec Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Podnájemní smlouva 820 961  Kč
29. 10. 2018 31. 10. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Teplárna České Budějovice, a.s. Dodávka tepla objekt BN 1824/8 1 724 655  Kč
27. 12. 2018 6. 2. 2019 Detail smlouvy Nemocnice České Budějovice, a.s. Teplárna České Budějovice, a.s. Dodatek č. 2019/1 ke kupním smlouvám na dodávku a odběr tepelné energie Neuvedena
2. 12. 2016 9. 12. 2016 Detail smlouvy Milan Král a.s. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Podnájemní smlouva Neuvedena
2. 7. 2008 31. 7. 2018 Detail smlouvy Generali Pojišťovna a.s. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Odpovědnost zaměstnanců 513 475  Kč
31. 8. 2017 31. 8. 2017 Detail smlouvy Confis CZ s.r.o. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Podnájemní smlouva 751 555  Kč
4. 1. 2017 9. 1. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotacepro rok 2017 21 000 000  Kč
14. 3. 2019 21. 3. 2019 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany Jihočeské letiště České Budějovice a.s. RD - Dodávky JET-A1 na letišti České Budějovice r. 2019 (předpokládaný odběr paliva za r.2019 je ve výši 200.000,-KČ) - navázání dodatku 400 000  Kč
24. 3. 2017 24. 3. 2017 Detail smlouvy Jihočeské letiště České Budějovice a.s. ANZA s.r.o. Objednávka výměny filtrů 314 600  Kč
26. 10. 2016 9. 12. 2016 Detail smlouvy Jihočeské letiště České Budějovice a.s. ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. Darovací smlouva letadlo Antonov 74 899  Kč
24. 10. 2017 25. 10. 2017 Detail smlouvy Statutární město České Budějovice Teplárna České Budějovice, a.s. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízeí věcného břemene - osobní služebnosti energetického vedení SZT TČB systematický přechod z páry na HV - část Suché Vrbné, ul. Dobrovodská 86 515  Kč
1. 3. 2019 29. 4. 2019 Detail smlouvy Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice Teplárna České Budějovice, a.s. Smlouva na havarijní opravy v oblasti topení, vody a elektroinstalace Neuvedena
13. 3. 2017 13. 3. 2017 Detail smlouvy Czech Marine Lipno, a.s. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Podnájemní smlouva 23 409  Kč
20. 12. 2017 21. 12. 2017 Detail smlouvy Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 1. dodatek k ponájemní smlouvě 67 143  Kč
1. 4. 2014 15. 5. 2015 Detail smlouvy MINISTERSTVO VNITRA Teplárna České Budějovice, a.s. RS pohot.opravy Průmyslová 9-Teplárna ČB 342  Kč
29. 3. 2018 5. 4. 2018 Detail smlouvy Statutární město České Budějovice Teplárna České Budějovice, a.s. Smlouva o zřízení věcného břemene - výstavba horkovodních rozvodů I. část - CPS3 Klaricova 995 709  Kč
4. 4. 2018 25. 4. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Teplárna České Budějovice, a.s. Smlouva o provádění prohlídek a měření výhybek a kolejí, čištění a mazání výhybky, dohledu a údržbě zabezpečovacího zařízení vlečky TEPLÁRNA ČESKÉ BUDĚJOVICE HLAVNÍ ZÁVOD V ŽST. ČESKÉ BUDĚJOVICE Neuvedena
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy CORAX spol. s r.o. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Podnájemní smlouva 10 709  Kč
1. 4. 2019 9. 4. 2019 Detail smlouvy Pavel Jílek - Truck Servis s.r.o. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Smlouva o poskytování služeb dodávce vody a odvádění odpadních vod 72 600  Kč
28. 2. 2018 28. 2. 2018 Detail smlouvy CORAX spol. s r.o. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Smlouva o podnájmu prostor 117 370  Kč
28. 7. 2017 8. 8. 2017 Detail smlouvy MM Motors CB s.r.o. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 1. dodatek - Smlouva o podnájmu prosotr sloužících podnikání 1. dodatek 642 510  Kč
20. 2. 2018 24. 4. 2018 Detail smlouvy Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice Teplárna České Budějovice, a.s. dodávka tepla a teplé vody 2 305 000  Kč
14. 12. 2017 19. 12. 2017 Detail smlouvy Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. Teplárna České Budějovice, a.s. Smlouva o provozování reklamy na dopravním prostředku MHD 302 500  Kč
7. 12. 2016 17. 3. 2017 Detail smlouvy Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Teplárna České Budějovice, a.s. Kupní smlouva pč.2428/3 ČB7, pč.1443/3,1562/16,2224/9 ČB5 674 000  Kč
15. 1. 2018 5. 3. 2018 Detail smlouvy Nemocnice České Budějovice, a.s. Teplárna České Budějovice, a.s. Dodatek ke kupní smlouvě o dodávce a odběru tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií č.:04732/00146/03100 Neuvedena
9. 1. 2018 24. 1. 2018 Detail smlouvy Česká agentura pro standardizaci Teplárna České Budějovice, a.s. Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ 4 500  Kč
30. 9. 2016 3. 10. 2016 Detail smlouvy Statutární město České Budějovice Teplárna České Budějovice, a.s. Smlouva o zřízení věcného břemene v právu umístění horkovodní přípojky v právu vstupu a vjezdu na pozemky v k.ú. České Budějovice 3 1 078 473  Kč
26. 7. 2018 27. 7. 2018 Detail smlouvy SigTech s. r. o. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání 10 709  Kč
2. 10. 2018 2. 10. 2018 Detail smlouvy CORAX spol. s r.o. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Smlouva o podnájmu 48 400  Kč
18. 12. 2017 21. 12. 2017 Detail smlouvy Statutární město České Budějovice
  1. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
  2. Statutární město České Budějovice
Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. pro rok 2018 25 410 000  Kč
30. 3. 2017 23. 6. 2017 Detail smlouvy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Teplárna České Budějovice, a.s. Objednávka: Provedení spalovacích zkoušek 237 360  Kč
26. 6. 2018 28. 8. 2018 Detail smlouvy Statutární město České Budějovice Teplárna České Budějovice, a.s. pronájem veřejné zeleně 62 445  Kč
24. 7. 2017 8. 8. 2017 Detail smlouvy Statutární město České Budějovice Teplárna České Budějovice, a.s. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Teplovodní přípojka AC Modrá hvězda (Piano) 67 276  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci