Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'osobaId:roman-kubicek'

Nalezené smlouvy 919 výsledků

Celková cena nalezených smluv 1 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 4605972 31. 12. 2017 6. 2. 2018 Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 106 300 Kč
Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 76029 9. 8. 2016 9. 8. 2016 Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 90 750 Kč
dovoz leteckého paliva AVGAS  | Obor smlouvy: Doprava a poštovní služby
 12018152 16. 3. 2020 22. 3. 2020 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Teplárna České Budějovice, a.s. Neuvedena
TREASURY OBCHOD_41125106  | Obor smlouvy: Bankovní služby, operace a poplatky
 11319644 20. 12. 2019 9. 1. 2020 SPRÁVA DOMŮ s.r.o. Teplárna České Budějovice, a.s. Neuvedena
SOD č. TČB č. 2019/0308/2200 - Servisní služby na zařízení výměníkových stanic  | Obor smlouvy: Opravy a údržba / Energie
 4820024 26. 2. 2018 28. 2. 2018 Statutární město České Budějovice Teplárna České Budějovice, a.s. 67 518 Kč
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene část Novohradská - parovod Jih (TČB č.: 2018/0038/1400)  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Veřejné služby pro energie
 10842432 20. 11. 2019 24. 11. 2019 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Teplárna České Budějovice, a.s. Neuvedena
Treasury obchod_EUA_Teplárna České Budějovice, a.s.  | Obor smlouvy: Bankovní služby, operace a poplatky
 2543330 2. 6. 2017 12. 7. 2017 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Teplárna České Budějovice, a.s. 4 500 Kč
Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ
 8886079 1. 3. 2019 29. 4. 2019 Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice Teplárna České Budějovice, a.s. Neuvedena
Dodávka o odběru tepelné energie a teplé vody - Čéčova 66  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie
 6516635 26. 6. 2018 28. 8. 2018 Statutární město České Budějovice Teplárna České Budějovice, a.s. 62 445 Kč
pronájem veřejné zeleně  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Zemědělství / Zahradnické služby
 4581116 1. 1. 2018 2. 2. 2018 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teplárna České Budějovice, a.s. 1 591 150 Kč
Odběrový diagram na rok 2018-dodatek k 0601000017  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie
 12018192 16. 3. 2020 22. 3. 2020 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Teplárna České Budějovice, a.s. Neuvedena
TREASURY OBCHOD_41115273  | Obor smlouvy: Bankovní služby, operace a poplatky
 2273354 30. 7. 2016 20. 6. 2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Teplárna České Budějovice, a.s. Neuvedena
Kupní smlouva o dodávce a odběru tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií.  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie
 11846072 28. 2. 2020 2. 3. 2020 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Teplárna České Budějovice, a.s. Neuvedena
TREASURY OBCHOD_40750930  | Obor smlouvy: Bankovní služby, operace a poplatky
 1228873 28. 10. 2016 10. 2. 2017 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teplárna České Budějovice, a.s. 1 968 670 Kč
Odběrový diagram na rok 2017-dodatek k 0601000017  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie
 11623612 20. 12. 2019 7. 2. 2020 Nemocnice České Budějovice, a.s. Teplárna České Budějovice, a.s. Neuvedena
Dodatek č. 2020/1 ke kupním smlouvám na dodávku a odběr tepelné energie  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie
 12018164 17. 3. 2020 22. 3. 2020 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Teplárna České Budějovice, a.s. Neuvedena
TREASURY OBCHOD_41159997  | Obor smlouvy: Bankovní služby, operace a poplatky
 7842835 1. 11. 2018 9. 1. 2019 Nemocnice České Budějovice, a.s. Teplárna České Budějovice, a.s. Neuvedena
Kupní smlouva o odběru tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie
 1399118 6. 3. 2017 7. 3. 2017 Statutární město České Budějovice
  1. CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.
  2. Teplárna České Budějovice, a.s.
+1 dodavatel
217 800 Kč
Příkazní smlouva - zajištění činnosti pověřené osoby v rámci nuceného přechodu účastnických cenných papírů  | Obor smlouvy: Realitní služby / Rekreační, kulturní akce
 11560836 16. 12. 2019 3. 2. 2020 Nemocnice České Budějovice, a.s. Teplárna České Budějovice, a.s. Neuvedena
Dodatek č. 202/2 ke kupním smlouvám o dodávce a odběru tepelné energie ze soustavy zásobováním teplem.  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie
 1259917 30. 12. 2016 15. 2. 2017 Lesy České republiky, s.p. Teplárna České Budějovice, a. s. 90 706 Kč
Dohoda o narovnání, Náhrada imisních škod  | Obor smlouvy: Zemědělství
 6220671 18. 7. 2018 23. 7. 2018 Statutární město České Budějovice Teplárna České Budějovice, a.s. 148 100 Kč
dohoda ZUK  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 7828195 31. 12. 2018 8. 1. 2019 Česká pošta, s.p. Teplárna České Budějovice, a.s. 5 445 000 Kč
Dohoda o zálohových platbách pro rok 2019
 12132544 2. 4. 2020 3. 4. 2020 Nemocnice České Budějovice, a.s. Teplárna České Budějovice, a.s. 184 111 Kč
obj. - dodávka tepelné energie  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie
 12154012 6. 4. 2020 7. 4. 2020 Statutární město České Budějovice Teplárna České Budějovice, a.s. 99 220 Kč
Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene - BD Chelčického č.p. 77/23, parc. 114 k.ú. ČB 6, InO 01 -přípojka horkovodu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 7148843 29. 10. 2018 30. 10. 2018 Česká pošta, s.p. Teplárna České Budějovice, a.s. 88 959 Kč
Kupní smlouva o prodeji strojního a technologického zařízení výměníkové stanice včetně zařízení pro ohřev užitkové vody  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Stavebnictví / Energie
 11281192 23. 12. 2019 6. 1. 2020 Jihočeský kraj Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 52 645 000 Kč
Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace pro rok 2020  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sociální služby / Sociální péče
 10430674 15. 10. 2019 15. 10. 2019 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Neuvedena
2. dodatek k podnájemní smlouvě  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Sanitní a zdravotnická vozidla
 6952687 11. 10. 2018 11. 10. 2018 APEX pro gaming a.s. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 62 920 Kč
Smlouva o poskytování služeb  | Obor smlouvy: Technické služby / Stavebnictví
 8475147 14. 3. 2019 14. 3. 2019 Czech Marine Lipno, a.s. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Neuvedena
Dohoda o ukopnčení podnájemní smlouvy  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
 12431804 21. 4. 2020 28. 4. 2020 CORAX spol. s r.o. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 904 000 Kč
Dodatek k podnájemní smlouvě  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
 13897244 25. 9. 2020 25. 9. 2020 Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 726 000 Kč
Podnájemní smlouva  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 11632396 10. 2. 2020 10. 2. 2020 Pronovo, s.r.o. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 831 996 Kč
Dodatek k podnájemní smlouvě  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
 328861 29. 9. 2016 4. 10. 2016 evocati s.r.o. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Neuvedena
Podnájemní smlouva  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 13069756 22. 6. 2020 24. 6. 2020 Metrostav a.s. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Neuvedena
Dohoda o ukončení podnájemní smlouvy  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
 13385440 28. 7. 2020 28. 7. 2020 ASFALT OK s.r.o. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 1 688 095 Kč
Dodatek k podnájemní smlouvě  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
 6518431 11. 8. 2018 28. 8. 2018 Česká republika - Ministerstvo obrany Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 13 825 Kč
2.dílčí plnění - RD Opakovaná dodávka leteckého petroleje typu Jet A-1 na letišti České Budějovice r.2018  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
 11578564 3. 2. 2020 4. 2. 2020 Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. Neuvedena
IFR postupy pro LKCS  | Obor smlouvy: Konzultace a poradenství / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / IT
 8537703 14. 3. 2019 21. 3. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 400 000 Kč
RD - Dodávky JET-A1 na letišti České Budějovice r. 2019 (předpokládaný odběr paliva za r.2019 je ve výši 200.000,-KČ) - navázání dodatku  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
 8269999 21. 2. 2019 21. 2. 2019 SU - servis s. r. o. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 14 739 Kč
Úklidové práce  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby
 8921407 2. 5. 2019 2. 5. 2019 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 121 000 Kč
Smlouva o dílo D-012-2019  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 674 lidí darovalo 1 836 449 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy