Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 34 výsledků na výraz icoPrijemce:00270211 AND icoPlatce:70892822

Celková cena nalezených smluv 42 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
29. 5. 2018 4. 6. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Postsanační monitoring jakosti podzemních a povrchových vod v lokalitě s.p. Transporta Chrudim 1 130 201  Kč
28. 11. 2018 29. 11. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Podpora činnosti a provozu TIC 79 452  Kč
16. 5. 2018 29. 5. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Žádost o poskytnutí dotace - Speciální ZŠ Chrudim 148 830  Kč
10. 4. 2018 11. 4. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Výkon regionálních funkcí okresu Chrudim 1 614 140  Kč
9. 4. 2018 9. 4. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Účelová dotace 2018 - § 46, Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim 1 863 400  Kč
12. 6. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Programová dotace pro JSDHO - I kolo 2017 150 000  Kč
31. 8. 2018 7. 9. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Obnova pietního místa věnovaného událostem a oběte 117 582  Kč
9. 4. 2018 9. 4. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Účelová dotace 2018 - § 46, Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim 1 418 120  Kč
10. 11. 2017 10. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Podpora činnosti a provozu TIC 103 591  Kč
23. 3. 2017 23. 3. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Denní stacionáře 947 430  Kč
8. 4. 2019 8. 4. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Účelová dotace 2019 - § 46,Centrum sociálních služeb Chrudim 2 035 220  Kč
19. 12. 2017 19. 12. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Dodatek č. 2 3 748 580  Kč
9. 4. 2018 9. 4. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Účelová dotace 2018 - § 40 - Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim 5 149 760  Kč
8. 8. 2018 8. 8. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Parkoviště - Rekreační lesy Podhůra 1 210 000  Kč
10. 8. 2016 15. 8. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Postsanační monitoring podzemních vod na lokalitěbývalého s.p. Transporta Chrudim, areál nový závod na období roku 2016 204 490  Kč
13. 10. 2017 20. 10. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Darovací smlouva S/OM/1969/17/JH 603  Kč
18. 6. 2018 18. 6. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Informační tabule při vstupu do Rekreačních lesů Podhůra 157 300  Kč
30. 5. 2018 1. 6. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim celostátní přehlídka amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim 181 500  Kč
12. 1. 2018 15. 1. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Darovací smlouva - pozemky 31 892  Kč
7. 11. 2018 12. 11. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Programová dotace pro JSDHO Pk 2018 - II. kolo 110 000  Kč
8. 4. 2019 8. 4. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Účelová dotace 2019 - § 46,Centrum sociálních služeb Chrudim 1 462 890  Kč
23. 3. 2017 23. 3. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Denní stacionáře 1 213 630  Kč
8. 4. 2019 8. 4. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Účelová dotace - § 40, Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim 4 867 830  Kč
22. 6. 2017 23. 6. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Doprovodná infrastruktura v rekreačních lesích Podhůra 139 150  Kč
2. 4. 2019 3. 4. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Výkon regionálních funkcí okresu Chrudim 1 748 450  Kč
14. 6. 2017 14. 6. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Regionální funkce knihoven rok 2017 - okres Chrudim 1 621 400  Kč
8. 11. 2017 22. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Dodatek - Denní stacionáře 1 043 020  Kč
27. 6. 2018 28. 6. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Programová dotace pro JSDHO Pk 2018 - I. kolo 100 000  Kč
19. 11. 2018 19. 11. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Dodatek č. 1, § 40 - Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim 121 000  Kč
23. 3. 2017 23. 3. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Pečovatelská služba 2 653 530  Kč
7. 6. 2017 7. 6. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim celostátní přehlídka amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim 2017 181 500  Kč
8. 11. 2017 22. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Dodatek - Denní stacionáře 1 335 840  Kč
8. 11. 2017 22. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Dodatek - Pečovatelská služba 3 685 660  Kč
8. 8. 2017 14. 8. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Chrudim Postsanační monitoring jakosti podzemních a povrchových vod v lokalitě bývaléo s.p. Transporta Chrudim a zajištění pohotovostního stavu ochranné hydraulické bariéry 1 131 000  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.