Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 51 výsledků na výraz icoPrijemce:00274046 AND icoPlatce:70892822

Celková cena nalezených smluv 289 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
4. 4. 2017 5. 4. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Domov se zvláštním režimem 21 116 920  Kč
30. 4. 2018 2. 5. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Pardubice Účelová dotace na rok 2018 § 50 Sociální služby města Pardubic 33 734 800  Kč
30. 4. 2018 2. 5. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Pardubice Účelová dotace na rok 2018 § 49 Sociální služby města Pardubic 14 810 400  Kč
30. 4. 2018 30. 4. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Účelová dotace 2018 - § 40, Sociální služby města Pardubic 9 050 800  Kč
17. 10. 2017 30. 10. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Darovací smlouva a smlouva o zřízení osobní služebnosti inženýrské sítě č. S/OM/6351/13/MK 236 880  Kč
8. 4. 2019 8. 4. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Účelová dotace - § 49, Sociální služby města Pardubic 13 656 060  Kč
8. 4. 2019 8. 4. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Účelová dotace 2019 - § 46, Sociální služby města Pardubic 10 620 170  Kč
30. 5. 2017 31. 5. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Stacionární automatická měřící stanice (AMS) 100 000  Kč
30. 4. 2018 30. 4. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Účelová dotace 2018 - § 46, Sociální služby města Pardubic 9 099 200  Kč
20. 12. 2016 27. 1. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Síň slávy pardubického sportu, prodloužení termínu použití a vyúčtování dotace z 31.12.2016 na 30.6.2017 Neuvedena
14. 11. 2017 22. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Dodatek - Denní stacionáře 7 979 950  Kč
21. 8. 2017 23. 8. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Činnost VČD - obslužnost Pardubického kraje 5 626 500  Kč
19. 12. 2017 19. 12. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice DODATEK Č. 2 7 313 966  Kč
29. 8. 2016 30. 8. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Podpora činnosti a provozu související s propagací TO Pardubicko v roce 2016 300 000  Kč
8. 4. 2019 8. 4. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Účelová dotace - § 50, Sociální služby města Pardubic 27 681 170  Kč
4. 4. 2017 5. 4. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Domovy pro seniory 8 997 560  Kč
23. 11. 2016 24. 11. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Finanční podpory na hospodaření v lesích - obnovaa výchova porostů 161 171  Kč
13. 11. 2017 29. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Domovy pro seniory 11 507 100  Kč
13. 11. 2017 29. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Domovy pro seniory 11 026 730  Kč
7. 2. 2017 1. 3. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Dod.č.1 ke sml.o nájmu bytu - Mladých 182/12 - Pardubický kraj 38 856  Kč
26. 10. 2017 2. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Darovací smlouva S/OM/452/16/JH 24 149  Kč
30. 11. 2016 1. 12. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Síň slávy pardubického sportu - dofinancování 190 000  Kč
8. 4. 2019 8. 4. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Účelová dotace - § 49, Sociální služby města Pardubic 13 319 680  Kč
21. 8. 2017 23. 8. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Podpora činnosti Komorní filharmonie Pardubice v roce 2017 4 658 500  Kč
1. 6. 2018 11. 6. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Stacionární automatická měřící stanice (AMS) 100 000  Kč
15. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Darovací smlouva se zřízením předkupního práva jako věcného práva S/OM/280/15/MK 102 499  Kč
15. 4. 2016 27. 1. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Síň slávy pardubického sportu 200 000  Kč
7. 10. 2016 10. 10. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Darovací smlouva S/OM/373/15/IS, S/OM/383/15/IS 259 352  Kč
28. 5. 2018 28. 5. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Smlouva o poskytnutí dotace - podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť (Pardubice) 133 000  Kč
8. 4. 2019 8. 4. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Účelová dotace - § 40, Sociální služby města Pardubic 8 727 730  Kč
14. 11. 2017 22. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Dodatek - Pečovatelská služba 7 279 360  Kč
29. 11. 2017 30. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Smlouva o poskytnutí dotace (z programu „Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje“) na přípravu projektu "Modernizace odborných učeben na Základní škole Npor. Eliáše" 544 500  Kč
28. 11. 2018 28. 11. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Dodatek č. 1, § 49 - Sociální služby města Pardubic 2 256 650  Kč
9. 6. 2017 9. 6. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice soutěžní přehlídka komediální tvorby Grand Festival smíchu 2017 121 000  Kč
15. 11. 2016 15. 11. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Podpora činnosti a provozu TIC 2016, konečný příjemce: Kulturní centrum Pardubice IČ 00085286 75 433  Kč
29. 8. 2016 5. 9. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Podpora činnosti Komorní filharmonie Pardubice v roce 2016 3 250 000  Kč
28. 11. 2018 29. 11. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Podpora činnosti a provozu TIC, konečný příjemce Turistické inf. centrum Pardubice, IČ 06495001 132 761  Kč
4. 7. 2018 4. 7. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Darovací smlouva č. S/OM/2636/18 – pozemky jsou zastavěny tělesem silnice č. II/355 64 590  Kč
13. 11. 2017 29. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Domov se zvláštním režimem 26 184 400  Kč
4. 7. 2018 4. 7. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Statutární město Pardubice Darovací smlouva č. S/OM/2649/18 – umožňuje přístup do sportovního areálu pro účely Sportovního gymnázia, Pardubice 12 350  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.