Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 42 výsledků na výraz icoPrijemce:00279102 AND icoPlatce:70892822

Celková cena nalezených smluv 54 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
2. 8. 2018 23. 11. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 - Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií na rok 2018 25 000  Kč
30. 3. 2017 11. 4. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Smlouva o poskytnutí účelové dotace na podporu sociálních služeb-domov pro seniory, Pardubický kraj, smlouva č. OSV/17/20326 Neuvedena
8. 4. 2019 8. 4. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Účelová dotace - § 40, SOCIÁLNÍ SLUŽBY LANŠKROUN 1 003 090  Kč
6. 4. 2018 6. 4. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Účelová dotace na rok 2018 § 49 Sociální služby Lanškroun 7 986 000  Kč
30. 3. 2017 11. 4. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Smlouva o poskytnutí účelové dotace na podporu sociálních služeb-domov se zvláštním režimem, Pardubický kraj, smlouva č. OSV/17/20324 Neuvedena
8. 4. 2019 8. 4. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Účelová dotace 2019 - § 44, Sociální služby Lanškroun 735 680  Kč
14. 11. 2016 15. 11. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Finanční podpory na hospodaření v lesích - obnovaa výchova porostů 126 488  Kč
18. 4. 2017 18. 4. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Domovy pro seniory 4 491 520  Kč
6. 4. 2018 6. 4. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Účelová dotace 2018 - § 40, Sociální služby Lanškroun 627 990  Kč
2. 8. 2018 10. 9. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun 2018_Smlouva o poskytnutí dotace_Pravečkův Lanškroun 10 000  Kč
10. 6. 2016 2. 9. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Darovací smlouva - Pardubický kraj - komunikace DT pod SZVŠ Neuvedena
12. 9. 2016 1. 2. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Smlouva o poskytnutí dotace z Pkr na preventivní péči o sbírky Neuvedena
2. 8. 2018 10. 9. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun 2018_Smlouva o poskytnutí dotace - JAZZ A LITTLE OTHERWISE 10 000  Kč
21. 12. 2017 21. 12. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Dodatek č. 2 459 558  Kč
27. 6. 2017 28. 6. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Dodatek č. 1 - Lanškroun - časová osa v kameni tesaná, změna termínu vyúčtování z 30.6.2017 na 31.8.2017 a změna charakteru z neinvestiční dotace na investiční Neuvedena
27. 11. 2018 28. 11. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Dodatek č. 1, § 40 - Sociální služby Lanškroun 454 960  Kč
13. 11. 2017 29. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Domovy se zvláštním režimem 4 416 500  Kč
27. 10. 2017 13. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Smlouva o dotaci - Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji Neuvedena
30. 6. 2016 10. 7. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Smlouva o poskytnutí dotace - Lanškroun - časová osa v kameni tesaná 120 000  Kč
13. 8. 2018 13. 8. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Darovací smlouva - ppč. 3669/188,ppč. 3669/189,ppč. 3669/190,ppč. 3669/191,ppč. 3669/193,ppč.3669/194,ppč. 3717/11,ppč.3717/12 a ppč. 4243/6 vše v k. ú. Lanškroun 69 973  Kč
13. 9. 2016 14. 9. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Lanškroun - časová osa v kameni tesaná 120 000  Kč
15. 6. 2018 15. 6. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Tréninkové hřiště s prvky překážek ze soutěží GLADIATOR RACE 205 700  Kč
28. 11. 2018 28. 11. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Dodatek č. 1, § 49 - Sociální služby Lanškroun 392 040  Kč
30. 3. 2017 11. 4. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Smlouva o poskytnutí účelové dotace na podporu sociálních služeb-pečovatelská služba, Pardubický kraj, smlouva č. OSV/17/20325 Neuvedena
18. 4. 2017 18. 4. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Domovy se zvláštním režimem 3 661 460  Kč
6. 4. 2018 6. 4. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Účelová dotace 2018 - § 44, Sociální služby Lanškroun 856 680  Kč
14. 10. 2016 21. 11. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje Neuvedena
14. 11. 2017 22. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Dodatek - Odlehčovací služby 646 140  Kč
14. 11. 2017 22. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Dodatek - Pečovatelská služba 450 120  Kč
3. 10. 2018 26. 10. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Smlouva o podmínkách provedení stavby "Modernizace silnice II/315 Skuhrov - Lanškroun (kruhový objezd)", S/OM/1794/17/ZŠ Neuvedena
30. 3. 2017 11. 4. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Smlouva o poskytnutí účelové dotace na podporu sociálních služeb-odlehčovací služba, Pardubický kraj, smlouva č. OSV/17/20552 Neuvedena
10. 7. 2017 7. 8. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Darovací smlouva - Pardubický kraj - víceúčelové hřiště v DT Neuvedena
8. 4. 2019 8. 4. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Účelová dotace - § 49, Sociální služby Lanškroun 7 638 730  Kč
6. 4. 2018 6. 4. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Účelová dotace na rok 2018 § 50 Sociální služby města Lanškroun 5 203 000  Kč
5. 10. 2016 12. 10. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Malé dětské lanové centrum 150 000  Kč
20. 7. 2017 25. 1. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Smlouva o poskytnutí dotace - restaurování barokní plastiky Neuvedena
26. 11. 2018 11. 2. 2019 Detail smlouvy Krajský úřad Pardubického kraje Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče Město Lanškroun Smlouva o poskytnutí dotace pro informační centrum na rok 2018 35 426  Kč
19. 7. 2018 30. 7. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu kameného podstavce a kovového kříže v Dolním Třešňovci 50 000  Kč
29. 8. 2018 12. 9. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun 2018_Záštita projektu Sociální služby_Pk (příjem) 10 000  Kč
8. 4. 2019 8. 4. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Účelová dotace - § 50, Sociální služby Lanškroun 7 858 950  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.