Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 23 výsledků na výraz icoPrijemce:00279773 AND icoPlatce:70892822

Celková cena nalezených smluv 27 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
27. 6. 2017 27. 6. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Vysoké Mýto Vodárenská infrastruktura ve vybrané části hg. rajonu č. 4270 Vysokomýtská synklinála, Projekt plánu rekonstrukce monitorovacích vrtů 205 450  Kč
1. 8. 2017 4. 8. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Vysoké Mýto Vysoké Mýto, městské opevnění, SHP 181 500  Kč
14. 12. 2017 14. 12. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Vysoké Mýto Vinice - Městské traily Vysoké Mýto - Propojovací 363 000  Kč
21. 12. 2017 21. 12. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Vysoké Mýto Dodatek č. 2 1 777 544  Kč
24. 3. 2017 30. 3. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Vysoké Mýto Pečovatelská služba 1 519 760  Kč
30. 8. 2018 5. 9. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Vysoké Mýto Vysoké Mýto, městské opevnění - stavebně historický průzkum, 2. etapa 121 000  Kč
29. 6. 2017 14. 7. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Vysoké Mýto Vodárenská infrastruktura ve vybrané části hg.rajonu č.4270 Vysokomýtská synklinála-Projekt plánu rekonstrukce monitorovacích vrtů 205 405  Kč
10. 11. 2016 10. 11. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Vysoké Mýto žádost - pečovatelská služba 291 500  Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Vysoké Mýto Dodatek č. 1, § 40, Město Vysoké Mýto 18 150  Kč
15. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Vysoké Mýto Účelová dotace - § 40, Město Vysoké Mýto 1 750 870  Kč
18. 4. 2018 18. 4. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Vysoké Mýto Účelová dotace 2018 - § 40, Město Vysoké Mýto 1 875 500  Kč
28. 6. 2018 13. 7. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Vysoké Mýto Smlouva o poskytnutí odměny v oblasti památkové péče za rok 2017 90 750  Kč
8. 8. 2016 24. 8. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Vysoké Mýto Vinice - Městské traily Vysoké Mýto - Traily Na Vinicích 690 000  Kč
1. 8. 2017 4. 8. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Vysoké Mýto Vysoké Mýto, městské opevnění - Pražská brána, obnova spojovacího mostku a nižší věže 121 000  Kč
27. 6. 2018 28. 6. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Vysoké Mýto Individuální dotace - podíl Pk na DA 2018 300 000  Kč
14. 11. 2017 14. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Vysoké Mýto Dodatek - Pečovatelská služba 1 770 230  Kč
17. 4. 2019 17. 4. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Vysoké Mýto účelová dotace 2019, § 69 - Město Vysoké Mýto 373 890  Kč
21. 12. 2018 14. 1. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Vysoké Mýto Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách provedení stavby S/OM/1055/16/JH 7 500 000  Kč
30. 8. 2018 5. 9. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Vysoké Mýto Vysoké Mýto, Litomyšlská č.p. 64 - oprava oken a dveří 121 000  Kč
25. 3. 2019 26. 3. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Vysoké Mýto Smlouva o spolupráci S/OM/1055/16 7 500 000  Kč
8. 3. 2018 9. 3. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Vysoké Mýto Darovací smlouva č. S/OM/2148/17/VK - pozemky 13 678  Kč
1. 8. 2017 4. 8. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Vysoké Mýto Vysoké Mýto, ZUŠ čp. 64, oprava oken 121 000  Kč
8. 8. 2018 8. 8. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Vysoké Mýto Herní - FIT prvky Vysoké Mýto - Vinice 242 000  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.