Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme jeden výsledek na výraz icoPrijemce:25253361 AND icoPlatce:70892822

Celková cena nalezených smluv 19 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
7. 3. 2018 7. 3. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj
  1. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
  2. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
Smlouva o dílo č. OR/18/20129 na zhotovení díla Modernizace silnice II/324 Pardubice - Staré Hradiště - Společnost pro silnici Pardubice - Staré Hradiště 19 290 377  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.