Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 2 výsledky na výraz icoPrijemce:27689328 AND icoPlatce:70892822

Celková cena nalezených smluv 4 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
18. 7. 2018 19. 7. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. Smlouva o dílo č. OR/18/23245 Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/362 Jedlová - hranice kraje - IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. 3 351 700  Kč
18. 7. 2018 19. 7. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. Smlouva č. OR/18/23246 o poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby Modernizace silnice II/362 Jedlová - hranice kraje - IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. 459 800  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.