Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 50 výsledků na výraz icoPrijemce:49325515 AND icoPlatce:70892822

Celková cena nalezených smluv 78 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
14. 3. 2019 14. 3. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička Účelová dotace 2019 - § 46, Oblastní charita Polička 1 540 330  Kč
14. 3. 2018 14. 3. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička Účelová dotace 2018 - § 39, Oblastní charita Polička 3 208 920  Kč
26. 10. 2017 7. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička dodatek - odborné sociální poradenství 811 910  Kč
24. 10. 2016 24. 10. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička žádost - osobní asistence 38 000  Kč
8. 3. 2017 8. 3. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička Pečovatelská služba 526 350  Kč
10. 3. 2017 15. 3. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička Program 1 - Odborné sociální poradenství 215 380  Kč
17. 3. 2017 23. 3. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička Program 1 - SAS pro rodiny s dětmi 252 890  Kč
27. 6. 2018 12. 7. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby formou účelové dotace v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji - sociální rehabilitace 7 242 413  Kč
17. 3. 2017 23. 3. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička Program 1 - Pečovatelská služba 122 210  Kč
26. 3. 2018 28. 3. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby v rámci projektu Rozvoj SAS v Pardubickém kraji 6 629 590  Kč
14. 3. 2018 14. 3. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička Účelová dotace 2018 - § 46, Oblastní charita Polička 1 173 700  Kč
26. 10. 2017 8. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička žádost - účelová dotace 2017, 67 - sociálně terape 153 670  Kč
15. 3. 2018 16. 3. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička účelová dotace 2018, § 70 - Oblastní charita Polička 538 450  Kč
14. 3. 2018 14. 3. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička (Program 1) - Pečovatelská služba 93 170  Kč
14. 3. 2018 14. 3. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička Účelová dotace 2018 - § 40, Oblastní charita Polička 764 720  Kč
15. 3. 2018 16. 3. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička účelová dotace 2018, § 37 - Oblastní charita Polička 919 600  Kč
15. 3. 2018 16. 3. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička účelová dotace 2018, § 61 - Oblastní charita Polička, ID 5303856 709 060  Kč
15. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička účelová dotace 2019, § 67 - Oblastní charita Polička 4 143 040  Kč
21. 3. 2017 24. 3. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby formou účelové dotace v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji - sociální rehabilitace 7 242 413  Kč
18. 12. 2017 18. 12. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička Dodatek č. 2 746 691  Kč
19. 3. 2018 19. 3. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička (Program 1) - Nízkoprahové denní centrum 65 340  Kč
24. 10. 2016 24. 10. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička žádost - pečovatelská služba 314 000  Kč
17. 3. 2017 23. 3. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička Program 1 - Denní stacionář 123 420  Kč
14. 3. 2018 14. 3. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička (Program 1) - Denní stacionář 73 810  Kč
14. 3. 2019 14. 3. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička Účelová dotace - § 40, Oblastní charita Polička 1 179 750  Kč
26. 10. 2017 8. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička dodatek - SAS pro rodiny s dětmi 1 610 510  Kč
8. 3. 2017 8. 3. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička žádost - osobní asistence 1 387 870  Kč
15. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička účelová dotace 2019, § 37 - Oblastní charita Polička 965 580  Kč
26. 10. 2017 8. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička dodatek - NDC 212 960  Kč
19. 6. 2018 27. 6. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby v rámci projektu Rozvoj SAS v Pardubickém kraji 6 629 590  Kč
14. 3. 2019 14. 3. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička Účelová dotace 2019 - § 39, Oblastní charita Polička 3 655 410  Kč
1. 11. 2017 6. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička Dodatek - Denní stacionáře 1 113 200  Kč
26. 10. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička účelová dotace 2017, 70 - sociální rehabi 160 930  Kč
10. 3. 2017 15. 3. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička Program 1 - osobní asistence 264 990  Kč
14. 3. 2018 14. 3. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička (Program 1) - Osobní asistence 254 100  Kč
27. 6. 2018 11. 7. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby formou účelové dotace v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji - sociálně terapeutické dílny 12 265 170  Kč
7. 11. 2018 7. 11. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička Dodatek č. 1, § 46 - Oblastní charita Polička 428 340  Kč
1. 11. 2017 6. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička Dodatek - osobní asistence 2 412 740  Kč
7. 11. 2018 7. 11. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička Dodatek č. 1, § 39 - Oblastní charita Polička 971 630  Kč
3. 5. 2018 4. 5. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Oblastní charita Polička Program podpory materiálního zabezpečení - Pořízení automobilu pro terénní službu "Otevřené dveře" 181 500  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.