Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 7 výsledků na výraz icoPrijemce:65993390 AND icoPlatce:70892822

Celková cena nalezených smluv 232 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
15. 8. 2018 28. 8. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Ředitelství silnic a dálnic ČR dodatek č. 1 smlouvy o budoucí darovací smlouvě S/OM/4527/10/MT Neuvedena
14. 5. 2018 14. 5. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Ředitelství silnic a dálnic ČR Darovací smlouva S/OM/2660/18/IS - pozemky 5 241 185  Kč
1. 3. 2017 13. 3. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Ředitelství silnic a dálnic ČR Darovací smlouva S/OM/3567/09/MT 14 945 184  Kč
18. 3. 2019 19. 3. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Ředitelství silnic a dálnic ČR Smlouva o budoucí darovací smlouvě S/OM/3134/18/MT Neuvedena
24. 10. 2018 29. 10. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Ředitelství silnic a dálnic ČR Smlouva o podmínkách provedení stavby - "Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka II, Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné n. Orlicí" Neuvedena
27. 11. 2017 27. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Ředitelství silnic a dálnic ČR Darovací smlouva S/OM/8199/15/IS - úsek původní silnice I/37 211 735 560  Kč
19. 12. 2018 22. 1. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Ředitelství silnic a dálnic ČR Smlouva o podmínkách provedení stavby Modernizace silnice II/315 Skuhrov - Lanškroun (kruhový objezd) S/OM/1806/17/JN Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.