Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 5 výsledků na výraz icoPrijemce:72050250 AND icoPlatce:70892822

Celková cena nalezených smluv 3 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
30. 12. 2016 30. 1. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Smlouva o výpůjčce movitých věcí Neuvedena
21. 6. 2017 22. 6. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Poskytnutí finančního daru na pořízení technického vybavení 1 000 000  Kč
16. 11. 2018 21. 11. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Poskytnutí finančního daru 200 000  Kč
16. 7. 2018 18. 7. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Poskytnutí finančního daru na pořízení softwaru 1 000 000  Kč
3. 1. 2018 8. 1. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Darovací smlouva - darování movitého majetku získaného na základě projektu Speciální výslechové místnosti v Pardubickém kraji - II. etapa 683 332  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.