Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:00233242 AND chyby:vazne...'

Nalezené smlouvy 6 výsledků

Celková cena nalezených smluv 190 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  24179329 30.01.2023 21.04.2023 ČEZ Distribuce, a. s. Město Hořovice 176 333 Kč
ČEZ Distribuce, a.s. - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IE-12-6010308_VB_47 - Hořovice, ul. Větrná a okolí - obnova NN  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  24321257 23.03.2023 04.05.2023 Město Hořovice AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 134 074 719 Kč
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - Dodatek č. 3 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu - 2023
  23895821 22.02.2023 27.03.2023 Město Hořovice ALD Automotive s.r.o. 561 183 Kč
ALD Automotive s.r.o. - Smlouva o nájmu movité věci č. 140134817 - Škoda Fabia III - 2023  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  24244341 30.01.2023 26.04.2023 Město Hořovice Školní jídelna Hořovice, s.r.o. 55 000 000 Kč
Školní jídelna Hořovice, s.r.o. - Dodatek č. 3 - dohoda o navýšení finančního limitu stanoveného vyhláškou o školním stravování - 2023
  23344261 01.01.2023 06.02.2023 Město Hořovice Filip Sedláček 121 000 Kč
Filip Sedláček - Hardsoft - PC - tonery - hromadná objednávka - 2023
  23344265 01.01.2023 06.02.2023 Město Hořovice Filip Sedláček 121 000 Kč
Filip Sedláček - Hardsoft - PC - příslušenství - hromadná objednávka - 2023

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.