Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:00257125 chyby:vazne'

našli jsme 34 výsledků na výraz ico:00257125 chyby:vazne

Celková cena nalezených smluv 104 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
21. 6. 2017 12. 7. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni - kontaktní pracoviště Plzeň-jih (Úřad práce České republiky) Město Přeštice Smlouva o organizování veřejné služby Neuvedena
14. 3. 2018 18. 5. 2018 Detail smlouvy Národní památkový ústav Město Přeštice Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí mimo NPÚ č. 3027J114019 Neuvedena
29. 12. 2007 8. 3. 2019 Detail smlouvy Generální finanční ředitelství Město Přeštice Smlouva o nájmu - pronájem nebytových prostor pro zajištění činnosti FÚ v Přešticích (AVISme 2019000206) 4 154 378  Kč
27. 11. 2017 3. 1. 2018 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice navýšení spojů 128 168  Kč
27. 10. 2016 16. 11. 2016 Detail smlouvy Kamil Černý Město Přeštice o smlouvě budoucí - Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání spolu s technologickým zařízením minipivovaru a kuchyně v č.p.311, Masarykovo nám., Přeštice -Kamil Černý 500 000  Kč
29. 6. 2018 3. 9. 2018 Detail smlouvy B + T Přeštice s.r.o. Město Přeštice Dodatek č. 1 - dohoda o změně nájemní smlouvy ze dne 5.2.2016 6 512 825  Kč
20. 6. 2019 22. 7. 2019 Detail smlouvy AIFM XIII, s.r.o. Město Přeštice služebnost povinná - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě zemního kabelu k pozemku p.č.486/2 v k. ú. Přeštice ve vlastnictví města se společností AIFM XIII, s.r.o. 9 438  Kč
11. 6. 2018 24. 7. 2018 Detail smlouvy Město Přeštice František Horký Oprava bytového jádra obkladem OSB deskami, náhrada dveří do kuchyně stejně otevíraným oknem. Stropní podhledy v sádrokartonu, výměna el. rozvodů , odpadů a rozvodů vody v koupelně a WC. Oddělení stoupaček na WC novým obkladem, montáž ker. obkladů, sanita 58 200  Kč
29. 3. 2019 9. 7. 2019 Detail smlouvy Město Přeštice Západočeské komunální služby a.s. Dodatek č. 2 k příloze č. 4 SOD - zeleň, úklid, zimní údržba komunikací 17 500 000  Kč
16. 11. 2017 22. 12. 2017 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. Město Přeštice o smlouvě budoucí - SoBS o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu č. IE-12-0006495/001, Přeštice, PJ, Tylova - NN 127 655  Kč
1. 3. 2017 6. 3. 2017 Detail smlouvy Město Přeštice Mgr. Martin Zikmund, advokát, ev.č. 10790 služby (telefony, revize, servis, údržba, jiné) - Smlouva o poskytování právních služeb-exekuční vymáhání pohledávek klienta za třetími osobami,dlužníky,na zaplacení pokut uložených za spáchané přestupky, správní delikty 605 000  Kč
17. 4. 2019 10. 6. 2019 Detail smlouvy Město Přeštice Římskokatolická farnost Přeštice smlouva o výpůjčce - Smlouva o výpůjčce - 9 ks lamp (luceren) - pro DHP 90 000  Kč
13. 9. 2018 31. 10. 2018 Detail smlouvy Město Přeštice Roman Novotný smlouva o dílo - Smlouva o dílo - "Stavební úprava vstupu Vishay, ulice Mlýnská, Přeštice" 678 514  Kč
16. 1. 2017 18. 1. 2017 Detail smlouvy Město Přeštice Interiéry Tesař TTK s.r.o. smlouva o dílo - Kupní smlouva č. 1 - dodávka interiéru pro restauraci a minipivovar Přeštice - Interiéry Tesař TTK s. r. o. 1 928 998  Kč
20. 6. 2019 22. 7. 2019 Detail smlouvy AIFM XIII, s.r.o. Město Přeštice služebnost povinná - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku p. č. 486/2 v k.ú. Přeštice ve vlastnictví města se společností AIFM XIII, s.r.o. 12 100  Kč
7. 12. 2018 25. 1. 2019 Detail smlouvy Helena Löschová Kintrová, nar. 1972 Město Přeštice kupní - Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 782/1 v bytovém domě Dukelská, Přeštice 326 000  Kč
22. 12. 2016 23. 12. 2016 Detail smlouvy Město Přeštice Joes garage brewery s.r.o. kupní - Kupní smlouva - dodávka technologie minipivovaru města Přeštice 4 452 195  Kč
13. 1. 2018 17. 9. 2018 Detail smlouvy Město Přeštice Česká spořitelna, a.s. Smlouva o úvěru_1169-04-LCD_CS00000009264301 23 000 000  Kč
8. 6. 2018 11. 7. 2018 Detail smlouvy Město Přeštice ČEZ Distribuce, a. s. sml.o bud.sml.o zřízení služebnosti - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (VB) zařízení distribuční soustavy a dohodu o umístění stavby č. IE-12-0006504/SOBS VB/1, v Přešticích, ul. Vrchlického 126 155  Kč
29. 3. 2019 9. 7. 2019 Detail smlouvy Město Přeštice Západočeské komunální služby a.s. Dodatek č. SOD-sběr, přepravování a odstraňování kom.odpadu, separ., biologic. 35 000 000  Kč
17. 9. 2018 7. 11. 2018 Detail smlouvy Město Přeštice VAK SERVIS s.r.o. smlouva o dílo - Obnova kanalizace a vodovodu Máchova 7 068 408  Kč
10. 5. 2018 28. 6. 2018 Detail smlouvy Město Přeštice ČEZ Distribuce, a. s. sml.o bud.sml.o zřízení služebnosti - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-0006441 - ul. Revoluční 84 882  Kč
14. 5. 2019 12. 8. 2019 Detail smlouvy Město Přeštice VAK SERVIS s.r.o. Dodatek č. 1 - Obnova kanalizace a vodovodu Máchova Neuvedena
22. 7. 2016 22. 7. 2016 Detail smlouvy Město Přeštice A.R. OKENNÍ TECHNIKA spol.s r.o. Na základě dodané cenové nabídky (CN č. 60454BUR) u Vás objednáváme demontáž starých skel, nová skla včetně montáže do stávajících oken a také dodávku a montáž nových interiérových žaluzií na uvedená okna (CN č. O24). 96 800  Kč
30. 8. 2016 16. 11. 2016 Detail smlouvy Město Přeštice Solar Přeštice s.r.o. o smlouvě budoucí - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a smlouva o právu provést stavbu - Solar Přeštice s. r. o. 354 898  Kč
17. 7. 2019 22. 8. 2019 Detail smlouvy Město Přeštice Harrytel, s.r.o. smlouva o dílo - Rozšíření datové sítě ZŠ Rebcova Přeštice 276 584  Kč
5. 10. 2018 8. 11. 2018 Detail smlouvy Město Přeštice PCP BREWERY s.r.o. ostatní jinde nezařazené - Dohoda o o změně některých práv a povinností ze smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s technologickým zařízením minipivovaru a kuchyně Neuvedena
24. 1. 2019 4. 3. 2019 Detail smlouvy Město Přeštice Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. směnná - Směnná smlouva se zřízením předkupního práva a smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty 87 000  Kč
19. 7. 2017 7. 9. 2017 Detail smlouvy Město Přeštice SEZAKO Prostějov s.r.o. smlouva o dílo - Čištění kanalizace v Přešticích - přivaděč ČOV 544 500  Kč
22. 7. 2019 1. 8. 2019 Detail smlouvy Město Přeštice SUPTel a.s. Dodatek č. 1 - SOD - akce "Obnova VO, město Přeštice, místní část Skočice" Neuvedena
16. 11. 2017 22. 12. 2017 Detail smlouvy Město Přeštice ČEZ Distribuce, a. s. o smlouvě budoucí - SoBS o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu č. IE-12-0006529/001 Přeštice, PJ, Tyršova - kNN 70 180  Kč
14. 7. 2017 21. 8. 2017 Detail smlouvy Město Přeštice ČEZ Distribuce, a. s. o smlouvě budoucí - Smlouva o uzavření bud.sml.o zřízeníVB-služebnosti a právu provést stavbu č.IE-12-0006392/001Přeštice,PJ,Poděbradova,kNN-p.č397/2,384/6,1286/2,392/15,34/1,1285/2,1643,589 143 022  Kč
30. 8. 2016 16. 11. 2016 Detail smlouvy Město Přeštice Solar Přeštice s.r.o. ostatní jinde nezařazené - Dohoda o smluvní pokutě - Solar Přeštice s. r. o. 50 000  Kč
20. 6. 2019 22. 7. 2019 Detail smlouvy Město Přeštice AIFM XIII, s.r.o. služebnost oprávněná - Smlouva o zřízení bezúplatné služebnosti inženýrské sítě vodovodu ve vlastnictví města Přeštice k pozemku p. č.486/16 v k.ú. Přeštice ve vlastnictví společnosti AIFM XIII Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 283 lidí darovalo 751 089 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy