Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:00257125 chyby:vazne'

Nalezené smlouvy 46 výsledků

Celková cena nalezených smluv 138 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 11745364 16. 12. 2019 20. 2. 2020 Národní památkový ústav Město Přeštice Neuvedena
Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí mimo NPÚ č. 3027J114019
 4258720 27. 11. 2017 3. 1. 2018 Plzeňský kraj Město Přeštice 128 168 Kč
navýšení spojů  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Hromadná autobusová a vlaková doprava
 8004619 7. 12. 2018 25. 1. 2019 Helena Löschová Kintrová, nar. 1972 Město Přeštice 326 000 Kč
kupní - Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 782/1 v bytovém domě Dukelská, Přeštice  | Obor smlouvy: Realitní služby / Stavebnictví
 9679507 20. 6. 2019 22. 7. 2019 AIFM XIII, s.r.o. Město Přeštice 12 100 Kč
služebnost povinná - Smlouva o zřízení služebnosti cesty a stezky k pozemku p. č. 486/2 v k. ú. Přeštice ve vlastnictví města se společností AIFM XIII, s.r.o.  | Obor smlouvy: Realitní služby
 2538758 21. 6. 2017 12. 7. 2017 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni - kontaktní pracoviště Plzeň-jih (Úřad práce České republiky) Město Přeštice Neuvedena
Smlouva o organizování veřejné služby
 5574183 14. 3. 2018 18. 5. 2018 Národní památkový ústav Město Přeštice Neuvedena
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí mimo NPÚ č. 3027J114019  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby
 10116974 12. 9. 2019 12. 9. 2019 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni - kontaktní pracoviště Plzeň-jih (Úřad práce České republiky) Město Přeštice 81 675 Kč
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Vzdělávání a školení
 6568355 29. 6. 2018 3. 9. 2018 B + T Přeštice s.r.o. Město Přeštice 6 512 825 Kč
Dodatek č. 1 - dohoda o změně nájemní smlouvy ze dne 5.2.2016  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Nájemní smlouvy / Průmyslové stroje
 601761 27. 10. 2016 16. 11. 2016 Kamil Černý Město Přeštice 500 000 Kč
o smlouvě budoucí - Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání spolu s technologickým zařízením minipivovaru a kuchyně v č.p.311, Masarykovo nám., Přeštice -Kamil Černý  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Veřejné služby pro energie
 9512303 6. 5. 2019 2. 7. 2019 Plzeňský kraj Město Přeštice 121 220 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Hromadná autobusová a vlaková doprava
 9679219 20. 6. 2019 22. 7. 2019 AIFM XIII, s.r.o. Město Přeštice 9 438 Kč
služebnost povinná - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě zemního kabelu k pozemku p.č.486/2 v k. ú. Přeštice ve vlastnictví města se společností AIFM XIII, s.r.o.  | Obor smlouvy: Realitní služby / Stavebnictví
 9679223 20. 6. 2019 22. 7. 2019 AIFM XIII, s.r.o. Město Přeštice 12 100 Kč
služebnost povinná - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku p. č. 486/2 v k.ú. Přeštice ve vlastnictví města se společností AIFM XIII, s.r.o.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 9488523 21. 6. 2019 28. 6. 2019 Plzeňský kraj Město Přeštice 70 000 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2019“  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby
 4216220 16. 11. 2017 22. 12. 2017 ČEZ Distribuce, a. s. Město Přeštice 127 655 Kč
o smlouvě budoucí - SoBS o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu č. IE-12-0006495/001, Přeštice, PJ, Tylova - NN  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 8418627 29. 12. 2007 8. 3. 2019 Generální finanční ředitelství Město Přeštice 4 154 378 Kč
Smlouva o nájmu - pronájem nebytových prostor pro zajištění činnosti FÚ v Přešticích (AVISme 2019000206)  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby / Čistící a hygienické služby
 10721288 17. 9. 2019 13. 11. 2019 Město Přeštice VAK SERVIS s.r.o. 565 663 Kč
smlouva o dílo - Oprava kanalizace Poděbradova (havarijní)  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
 4216216 16. 11. 2017 22. 12. 2017 Město Přeštice ČEZ Distribuce, a. s. 70 180 Kč
o smlouvě budoucí - SoBS o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu č. IE-12-0006529/001 Přeštice, PJ, Tyršova - kNN  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 12082416 5. 12. 2019 30. 3. 2020 Město Přeštice Kooperativa pojišťovna a.s. 197 780 Kč
Dodatek - Škoda Octavia 8P21717  | Obor smlouvy: Finance / Pojišťovací služby / Osobní vozidla
 23077 22. 7. 2016 22. 7. 2016 Město Přeštice A.R. OKENNÍ TECHNIKA spol.s r.o. 96 800 Kč
Na základě dodané cenové nabídky (CN č. 60454BUR) u Vás objednáváme demontáž starých skel, nová skla včetně montáže do stávajících oken a také dodávku a montáž nových interiérových žaluzií na uvedená  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 899225 22. 12. 2016 23. 12. 2016 Město Přeštice Joes garage brewery s.r.o. 4 452 195 Kč
kupní - Kupní smlouva - dodávka technologie minipivovaru města Přeštice  | Obor smlouvy: Průmyslové stroje / Stroje a zařízení
 9285927 17. 4. 2019 10. 6. 2019 Město Přeštice Římskokatolická farnost Přeštice 90 000 Kč
smlouva o výpůjčce - Smlouva o výpůjčce - 9 ks lamp (luceren) - pro DHP  | Obor smlouvy: Doprava a poštovní služby
 9857131 14. 5. 2019 12. 8. 2019 Město Přeštice VAK SERVIS s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 - Obnova kanalizace a vodovodu Máchova  | Obor smlouvy: Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
 601773 30. 8. 2016 16. 11. 2016 Město Přeštice Solar Přeštice s.r.o. 50 000 Kč
ostatní jinde nezařazené - Dohoda o smluvní pokutě - Solar Přeštice s. r. o.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Realitní služby
 1047109 16. 1. 2017 18. 1. 2017 Město Přeštice Interiéry Tesař TTK s.r.o. 1 928 998 Kč
smlouva o dílo - Kupní smlouva č. 1 - dodávka interiéru pro restauraci a minipivovar Přeštice - Interiéry Tesař TTK s. r. o.  | Obor smlouvy: Nábytek / Kancelář
 9931575 17. 7. 2019 22. 8. 2019 Město Přeštice Harrytel, s.r.o. 276 584 Kč
smlouva o dílo - Rozšíření datové sítě ZŠ Rebcova Přeštice  | Obor smlouvy: Knihovny, archivy, muzea a jiné / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
 7243391 17. 9. 2018 7. 11. 2018 Město Přeštice VAK SERVIS s.r.o. 7 068 408 Kč
smlouva o dílo - Obnova kanalizace a vodovodu Máchova  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Veřejné služby pro energie
 9566015 29. 3. 2019 9. 7. 2019 Město Přeštice Západočeské komunální služby a.s. 17 500 000 Kč
Dodatek č. 2 k příloze č. 4 SOD - zeleň, úklid, zimní údržba komunikací  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby / Zemědělství
 9679215 20. 6. 2019 22. 7. 2019 Město Přeštice AIFM XIII, s.r.o. Neuvedena
služebnost oprávněná - Smlouva o zřízení bezúplatné služebnosti inženýrské sítě vodovodu ve vlastnictví města Přeštice k pozemku p. č.486/16 v k.ú. Přeštice ve vlastnictví společnosti AIFM XIII  | Obor smlouvy: Realitní služby / Stavebnictví
 12116956 10. 1. 2020 2. 4. 2020 Město Přeštice Techem, spol. s r. o. Neuvedena
služby (telefony, revize, servis, údržba, jiné) - Smlouva o odečítací a rozúčtovací službě č. 009/1/1/250 R - Slovenská 1148-1149  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Realitní služby
 6691175 13. 1. 2018 17. 9. 2018 Město Přeštice Česká spořitelna, a.s. 23 000 000 Kč
Smlouva o úvěru_1169-04-LCD_CS00000009264301  | Obor smlouvy: Právní služby / Finance / Pojišťovací služby
 7264395 5. 10. 2018 8. 11. 2018 Město Přeštice PCP BREWERY s.r.o. Neuvedena
ostatní jinde nezařazené - Dohoda o o změně některých práv a povinností ze smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s technologickým zařízením minipivovaru a kuchyně  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
 7163827 13. 9. 2018 31. 10. 2018 Město Přeštice Roman Novotný 678 514 Kč
smlouva o dílo - Smlouva o dílo - "Stavební úprava vstupu Vishay, ulice Mlýnská, Přeštice"  | Obor smlouvy: Opravy a údržba
 10188142 28. 6. 2019 20. 9. 2019 Město Přeštice MgA. Jakub Hamsík, ak. mal. restaurátor 194 350 Kč
smlouva o dílo - Smlouva o dílo - restaurování dřevořezeb "Sv. Ludmila a sv. Petr"  | Obor smlouvy: Knihovny, archivy, muzea a jiné / Rekreační, kulturní akce
 12116960 10. 1. 2020 2. 4. 2020 Město Přeštice Techem, spol. s r. o. Neuvedena
služby (telefony, revize, servis, údržba, jiné) - Smlouva o odečítací a rozúčtovací službě č. 009/1/1/249 R - Slovenská 1150-1151  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Realitní služby
 3090190 19. 7. 2017 7. 9. 2017 Město Přeštice SEZAKO Prostějov s.r.o. 544 500 Kč
smlouva o dílo - Čištění kanalizace v Přešticích - přivaděč ČOV  | Obor smlouvy: Opravy a údržba
 6232943 11. 6. 2018 24. 7. 2018 Město Přeštice František Horký 58 200 Kč
Oprava bytového jádra obkladem OSB deskami, náhrada dveří do kuchyně stejně otevíraným oknem. Stropní podhledy v sádrokartonu, výměna el. rozvodů , odpadů a rozvodů vody v koupelně a WC. Oddělení  | Obor smlouvy: Práce při dokončování budov
 1383806 1. 3. 2017 6. 3. 2017 Město Přeštice Mgr. Martin Zikmund, advokát, ev.č. 10790 605 000 Kč
služby (telefony, revize, servis, údržba, jiné) - Smlouva o poskytování právních služeb-exekuční vymáhání pohledávek klienta za třetími osobami,dlužníky,na zaplacení pokut uložených za spáchané
 2917414 14. 7. 2017 21. 8. 2017 Město Přeštice ČEZ Distribuce, a. s. 143 022 Kč
o smlouvě budoucí - Smlouva o uzavření bud.sml.o zřízeníVB-služebnosti a právu provést stavbu č.IE-12-0006392/001Přeštice,PJ,Poděbradova,kNN-p.č397/2,384/6,1286/2,392/15,34/1,1285/2,1643,589  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 8370803 24. 1. 2019 4. 3. 2019 Město Přeštice Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. 87 000 Kč
směnná - Směnná smlouva se zřízením předkupního práva a smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty  | Obor smlouvy: Realitní služby / Stavebnictví
 13017640 25. 3. 2020 18. 6. 2020 Město Přeštice ELIMONT spol. s r.o. 625 274 Kč
smlouva o dílo - Smlouva o dílo - akce "Obnova veřejného osvětlení, město Přeštice, ulice 5. května, Příkrá, U trati, Pohorská"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 526 lidí darovalo 1 458 168 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy