Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 237 výsledků na výraz ico:00262978 chyby:vazne

Celková cena nalezených smluv 752 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
30. 3. 2017 26. 6. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o dílo - výměna či repase oken historické budovy radnice Neuvedena
13. 3. 2019 9. 4. 2019 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
  1. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
  2. Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace
+44 dalších dodavatelů
Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky Neuvedena
6. 1. 2017 31. 1. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
  1. základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při Magistrátu města
  2. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Kolektivní smlouva Neuvedena
5. 5. 2017 16. 5. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou 1 724 250  Kč
6. 6. 2018 26. 6. 2018 Detail smlouvy Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace
  1. Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace
  2. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
+1 dodavatel
Rámcová smlouva o poskytování služeb Vodafone OneNet č.024351 Neuvedena
1. 9. 2016 2. 9. 2016 Detail smlouvy Liberecký kraj Statutární město Liberec Smlouva o výpůjčce 7 368 001  Kč
21. 12. 2016 13. 9. 2017 Detail smlouvy Petr Karásek – OK TAXI Liberec STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC dodatek stanovi3t2 taxi OK-Karasek Neuvedena
13. 7. 2016 6. 9. 2016 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o spolupráci - sdružené investice 4 247 619  Kč
31. 3. 2016 31. 3. 2016 Detail smlouvy Liberecký kraj Statutární město Liberec Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DF LK 200 000  Kč
21. 12. 2016 14. 9. 2017 Detail smlouvy Michal Brindzák – PRIVAT TAXI STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek taxi Privat Neuvedena
13. 9. 2016 6. 10. 2016 Detail smlouvy Spolek "Zachraňme kino Varšava" STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 8009/2013/008 ze dne 19. 7. 2013 317 237  Kč
21. 12. 2016 14. 9. 2017 Detail smlouvy Jiří Kupilík – PROFI TAXI STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek taxi Profi Neuvedena
21. 5. 2018 4. 6. 2018 Detail smlouvy innogy Energie, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva s sdružených službách dodávky zemního plynu 2 054 580  Kč
31. 8. 2016 31. 10. 2016 Detail smlouvy ŚERM Liberec , z.s. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Dohoda o užívání prostor sportovních sálů Sokolovny, Liberec 30 Neuvedena
18. 12. 2017 26. 1. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Statutární město Liberec Smlouva o souhlasu s provedením stavby nebo opatření č. 7110/17/0036 Neuvedena
29. 12. 2017 15. 3. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva - Liberec, Vratislavice n. N., Pod Skalkou, Zavřená - tlaková kanalizace 3 711 397  Kč
8. 8. 2018 9. 8. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 9418001869/2018/4000216357 - Smlouva o podmínkách napojení a budoucí smlouva nájemní plynárenského zařízení v ul 8. března Neuvedena
8. 10. 2018 9. 10. 2018 Detail smlouvy Státní fond rozvoje bydlení Statutární město Liberec Dohoda o změně Smlouvy č. 9255920407 Neuvedena
19. 4. 2017 30. 6. 2017 Detail smlouvy Teplárna Liberec, a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 19 smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých z 3.1.2001 6 999 109  Kč
6. 9. 2017 12. 9. 2017 Detail smlouvy Sdružení TULIPAN, z.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o výpůjčce pozemku p.č. 865, k.ú. Rochlice 144 300  Kč
19. 12. 2018 22. 1. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva a smlouva o peněžitém příplatku mimo základní kapitál LI 032 470 Liberec, Vratislavice n/N, Nad Strání-vodovod a kanalizace pro RD na p.p.č.565/1 a Dohoda o započtení pohledávek Neuvedena
19. 12. 2016 3. 7. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dohoda o započtení pohledávek 168 000  Kč
8. 10. 2018 9. 10. 2018 Detail smlouvy Státní fond rozvoje bydlení Statutární město Liberec Dohoda o změně Smlouvy č. 9255920487, dle NV č. 481/2000 Sb. Neuvedena
20. 11. 2017 21. 11. 2017 Detail smlouvy Sportovní klub stolního tenisu Liberec, z.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství - Sportovní centrum pro mládež Neuvedena
31. 10. 2016 1. 11. 2016 Detail smlouvy Liberecký kraj
  1. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
  2. Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace
+1 dodavatel
smlouva o postoupení pohledávky - bezúplatné využití stavby běz čp/če v k.ú. Liberec 242 000  Kč
2. 9. 2016 13. 3. 2018 Detail smlouvy Tělovýchovná jednota JISKRA, spolek Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o nájmu motorového vozidla, Vratislavice EXpres pro TJ Jiskra - doplnění řidičů 76 000  Kč
27. 7. 2016 2. 11. 2016 Detail smlouvy Riviera Club s.r.o. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva_o_pronajmu_KC 79 715  Kč
21. 12. 2016 13. 9. 2017 Detail smlouvy Michal Vašíček s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek taxi Yellou Neuvedena
21. 5. 2018 4. 6. 2018 Detail smlouvy innogy Energie, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva s sdružených službách dodávky elektřiny Neuvedena
21. 5. 2018 4. 6. 2018 Detail smlouvy innogy Energie, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva s sdružených službách dodávky elektřiny Neuvedena
19. 11. 2018 21. 12. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s.
  1. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
  2. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
+1 dodavatel
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě OS201801437, CJ MML 139147/18 110/B/2018/TPČ, LI 032 586 Neuvedena
28. 4. 2017 23. 5. 2017 Detail smlouvy FOTBALGOLF LIBEREC s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Nájemní smlouva k pronájmu pozemků v Rekreačním a sportovní areálu Vesec 35 342  Kč
19. 12. 2016 7. 7. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dohoda o započtení pohledávek 1 000  Kč
12. 4. 2017 21. 4. 2017 Detail smlouvy Česká spořitelna, a.s. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o úvěru č. 0316959429/LCD 40 000 000  Kč
23. 5. 2017 26. 6. 2017 Detail smlouvy ESR Enterprises Czech s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC NÁJEMNÍ SMLOUVA 60 500  Kč
20. 2. 2018 5. 4. 2018 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o poskytnutí účelové dotace na opravu kontejnerových stání ve Starém Harcově 95 129  Kč
14. 11. 2018 29. 11. 2018 Detail smlouvy Liberecká IS, a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 4/18/0063 - SOD - připojení RASAV k IS SML 133 826  Kč
12. 1. 2016 13. 1. 2016 Detail smlouvy Liberecký kraj Statutární město Liberec Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Dotačního fondu LK ev.č. OLP/2296/2015 Neuvedena
1. 8. 2017 9. 8. 2017 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC kupní smlouva - koupě pozemků v k.ú. Růžodol I 4 542 403  Kč
7. 7. 2016 6. 9. 2016 Detail smlouvy Progres Liberec s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o spolupráci - sdružené investice 621 080  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.