Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:00265365 AND chyby:vazne...'

Nalezené smlouvy 6 výsledků

Celková cena nalezených smluv 20 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  25497391 15.06.2023 22.08.2023 EKO-KOM, a.s. Město Podbořany Neuvedena
Ostatní - Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odpběru do obecního ystému odpadového hospodářství  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
  25629803 29.06.2023 04.09.2023 Město Podbořany PREměření, a.s. 114 142 Kč
Nájemní - Smlouva o dlouhodobém pronájmu elektrokol č.2023402  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  24818255 13.05.2023 16.06.2023 Město Podbořany
  1. Nela Jamborová, nar. 1991
  2. Petr Jambor, nar. 1972
+1 dodavatel
1 077 188 Kč
Kupní - Kupní smlouva se zřízením předkupního práva, parc.č. 1761/79 k.ú. Podbořany  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  24148101 13.02.2023 19.04.2023 Město Podbořany Daniela Krejčová 138 900 Kč
smlouva o dílo - SoD "PD-Parkovací pruh v ul. Švermova v Podbořanech"
  25616479 01.08.2023 01.09.2023 Město Podbořany SEKOM plus s.r.o. 18 741 206 Kč
smlouva o dílo - Smlouva o zajištění komunálních služeb pro Město Podbořany  | Obor smlouvy: Technické služby / Čistící a hygienické služby / Odpady
  25616487 01.08.2023 01.09.2023 Město Podbořany KAPEX s.r.o. 96 800 Kč
Právní poradenství VŘ Služby 2023

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.