Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:00266230 chyby:vazne'

našli jsme 93 výsledků na výraz ico:00266230 chyby:vazne

Celková cena nalezených smluv 182 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
28. 7. 2016 8. 11. 2016 Detail smlouvy Město Bílina Město Bílina Překlady dokumentů do NJ Neuvedena
14. 12. 2016 14. 3. 2017 Detail smlouvy Město Bílina Město Bílina dodávka serveru 183 799  Kč
25. 10. 2016 8. 11. 2016 Detail smlouvy Město Bílina Město Bílina Překlad dokumentu do NJ Neuvedena
17. 8. 2016 8. 11. 2016 Detail smlouvy Město Bílina Město Bílina Překlady dokumentů z Aj a NJ Neuvedena
18. 10. 2016 8. 11. 2016 Detail smlouvy Město Bílina Město Bílina Překlady dokumentů do NJ Neuvedena
3. 10. 2016 2. 11. 2016 Detail smlouvy Město Bílina Město Bílina Pronájem sloupů veřejného osvětlení Neuvedena
7. 10. 2016 8. 11. 2016 Detail smlouvy Město Bílina Město Bílina Překlady dokumentů z AJ a NJ Neuvedena
29. 12. 2016 13. 3. 2017 Detail smlouvy Město Bílina Město Bílina Prodloužení podpory o 12 měsíců na VMwARE 88 409  Kč
3. 11. 2016 4. 11. 2016 Detail smlouvy Město Bílina Město Bílina Překlady dokumentů do NJ Neuvedena
11. 4. 2017 3. 5. 2017 Detail smlouvy Město Bílina Město Bílina Správa a údržba vodorovného dopravního značení na území města Bíliny 151 250  Kč
11. 4. 2017 7. 6. 2017 Detail smlouvy Město Bílina Město Bílina Smlouva o díle "Správa a údržba svislého dopravního značení na území města Bíliny“ 151 250  Kč
26. 9. 2016 10. 11. 2016 Detail smlouvy Město Bílina Město Bílina Zakoupení měřičů rychlosti 115 531  Kč
2. 8. 2018 3. 8. 2018 Detail smlouvy Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
  1. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  2. Město Bílina
Bílina, p.č. 483/1, p.č. 483/2 a p.č. 509/6 1 185 800  Kč
23. 7. 2019 18. 9. 2019 Detail smlouvy Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace Město Bílina Nájemní smlouva - autobusové nádraží Bílina Neuvedena
17. 10. 2017 20. 10. 2017 Detail smlouvy Povodí Ohře, státní podnik
  1. Povodí Ohře, státní podnik
  2. Město Bílina
Dohoda o ukončení SMLOUVY O SPOLUFINANCOVÁNÍ AKCE - Syčivka, ř. km 0,707 - (Bílina) – úprava koryta u okálů Neuvedena
13. 9. 2016 14. 11. 2016 Detail smlouvy Euroregion Krušnohoří Město Bílina Smlouva o poskytnutí příspěvku 194 991  Kč
31. 12. 2017 14. 12. 2017 Detail smlouvy Ústecký kraj Město Bílina 17/SML0311/03 - dodatek č. 3 - poskytnutí dotace - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017, (D) 307 824  Kč
1. 3. 2018 6. 3. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. Město Bílina Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu "REKO MS BÍLINA-TEPLICKÁ II.etapa +1" 394 400  Kč
16. 10. 2019 11. 10. 2019 Detail smlouvy Člověk v tísni, o.p.s. Město Bílina Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí - dodatek č. 3 - TP 555, Bílina 67 155  Kč
14. 10. 2017 27. 9. 2017 Detail smlouvy JOB ASISTENT s.r.o. Město Bílina Dohoda o postkytnutí příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele 117 300  Kč
11. 8. 2016 7. 4. 2017 Detail smlouvy Ústecký kraj Město Bílina 16/SML0443_dod. č.2 ke Smlouvě o poskytnutní dotace na sociální služby_malý dotační program 2016 542 201  Kč
31. 8. 2017 19. 10. 2017 Detail smlouvy ESOX ETC s.r.o. Město Bílina Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání na adrese Komenského 38, Bílina, pozemek č. 85/1 - prodejna tepelné techniky, sklady a kancelář 11 562  Kč
11. 12. 2017 7. 3. 2018 Detail smlouvy WAMB v.o.s. Město Bílina Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání Mírové náměstí 91,92, Bílina 125 816  Kč
10. 1. 2019 20. 2. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s.
  1. Ústecký kraj
  2. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
+1 dodavatel
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě Bílina - chodník Mostecká, SO 301 - přeložka vodovodu (TP 001 062) 4 840  Kč
8. 3. 2019 25. 4. 2019 Detail smlouvy FilmBrigade,s.r.o. Město Bílina Nájemní smlouva 9 075  Kč
1. 8. 2018 22. 8. 2018 Detail smlouvy Severočeské doly a.s. Město Bílina Darovací smlouva na rozšíření přístrojového vybavení v HNsP v Bílině 1 040 000  Kč
26. 3. 2018 19. 10. 2018 Detail smlouvy Kamila Rehušová 1977 a Ondřej Rehuš 1974 Město Bílina Kupní smlouva na pozemky p.č. 873/9 a 2869/5 k.ú. Bílina 60 800  Kč
24. 7. 2018 24. 8. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Město Bílina Objednávka tokenů 55 177  Kč
21. 5. 2019 17. 7. 2019 Detail smlouvy Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Město Bílina Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ke stavbě č. 11010-077872 242  Kč
26. 2. 2018 28. 3. 2018 Detail smlouvy Město Bílina HENIG - security servis s.r.o. Ostraha areálu lázní Bílina Kyselka na měsí březen 2018. 72 484  Kč
27. 7. 2018 25. 10. 2018 Detail smlouvy Město Bílina EKODENDRA s.r.o. Osázení 10 ks nádob na Mírovém náměstí - dřevinami Ambroň 116 734  Kč
8. 4. 2016 18. 8. 2016 Detail smlouvy BPO spol. s r.o. Město Bílina PD-Návrh opatření ke snížení energ.náročnosti objektu ZUŠ 418 660  Kč
26. 8. 2016 3. 8. 2016 Detail smlouvy Město Bílina PS projekty spol. s r.o. PD-Změna užívání stavby 93 170  Kč
24. 9. 2018 29. 10. 2018 Detail smlouvy Město Bílina EKODENDRA s.r.o. Osázení 10 ks nádob na Mírovém náměstí - dřevinami Ambroň - Dodatek č.1 116 734  Kč
23. 3. 2018 4. 4. 2018 Detail smlouvy Město Bílina Stanislav Tejček Provedení pravidelných revizí elektroinstalace a hromosvodů dle harmonogramu pro rok 2018 v objektech města Bíliny dle přiloženého seznamu. 144 804  Kč
13. 6. 2016 7. 9. 2016 Detail smlouvy Město Bílina AZ Consult, spol. s r.o. Zpracování pd parkovací plochy u Zimního stadionu Bílina 88 330  Kč
14. 8. 2018 23. 8. 2018 Detail smlouvy Město Bílina VITA software, s.r.o. software pro úřad územního plánování a životního prostředí 85 910  Kč
2. 12. 2017 28. 12. 2017 Detail smlouvy Město Bílina ČSOB Leasing, a.s. osobní automobil Škoda Rapid Ambition 1,2 TSI 230 868  Kč
27. 6. 2016 11. 8. 2016 Detail smlouvy Město Bílina Petr Bezold Oprava přístupového chodníku a kanlizace ve dvorním traktu obecného domu 77 683  Kč
2. 3. 2018 12. 4. 2018 Detail smlouvy Město Bílina Divokej Bill s.r.o. zajištění uměleckého vystoupení skupiny Divokej Bill 484 000  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 787 550 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy