Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:42196868 chyby:vazne'

našli jsme 142 výsledků na výraz ico:42196868 chyby:vazne

Celková cena nalezených smluv 816 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Maximální hodnota
smlouvy s DPH
7. 6. 2019 17. 6. 2019 Detail smlouvy M - SILNICE a.s. Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace Rámcová kupní smlouva č.26-PRO-2019-013-AR
Obor smlouvy: Stavebnictví / Písky a jíly
Neuvedena
26. 10. 2017 29. 11. 2017 Detail smlouvy M - SILNICE a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR I/34 Havlíčkův Brod, Humpolecká ul., nepotřebný materiál 1547,50 tun vos
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
219 080  Kč
19. 7. 2016 3. 8. 2016 Detail smlouvy M-silnice a.s. Technické služby Moravská Třebová s.r.o. ST Biskupice - rekonstrukce a modernizace Brownfield - výsadba zeleně
Obor smlouvy: Zahradnické služby / Stavebnictví
118 331  Kč
25. 4. 2019 19. 6. 2019 Detail smlouvy M - SILNICE a.s. Město Vrchlabí Kalvárie
Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
21 124 632  Kč
8. 7. 2017 10. 8. 2017 Detail smlouvy M - SILNICE a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR I/27 Hadačka - Sv. Jan
Obor smlouvy: Stavebnictví
521 383  Kč
14. 8. 2019 19. 9. 2019 Detail smlouvy M - SILNICE a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR Kupní smlouva
Obor smlouvy: Stavebnictví
193 765  Kč
1. 11. 2019 2. 12. 2019 Detail smlouvy M - SILNICE a.s. Správa a údržba silnic Pardubického kraje Dodávka materiálů ZÚ 2019 - 2020
Obor smlouvy: Silniční zařízení / Písky a jíly
Neuvedena
4. 5. 2018 12. 6. 2018 Detail smlouvy M - SILNICE a.s. Město Vrchlabí výměna povrchu Krkonošská
Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
670 245  Kč
21. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy M - SILNICE a.s. Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Objednávka_Obchvat_Opočno
Obor smlouvy: Stavebnictví
166 883  Kč
30. 10. 2017 13. 12. 2017 Detail smlouvy M - SILNICE Město Vrchlabí Objednávka betonového oplocení
Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
72 329  Kč
18. 5. 2017 13. 10. 2017 Detail smlouvy M - SILNICE a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR I/3 Benešov - Bystřice
Obor smlouvy: Stavebnictví
2 851 324  Kč
7. 12. 2016 29. 6. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR M - SILNICE a.s. I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa Neuvedena
30. 12. 2019 13. 1. 2020 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR M - SILNICE a.s. I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí Neuvedena
15. 10. 2018 15. 11. 2018 Detail smlouvy Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace M - SILNICE a.s. Oprava povrchu silnice III/4407 Dvorce – Guntramovice
Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
Neuvedena
30. 9. 2016 20. 10. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR M - SILNICE a.s. I/37 Žďár nad Sázavou, most ev.č.37-050
Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
Neuvedena
3. 10. 2019 16. 10. 2019 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR M - SILNICE a.s. I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí Neuvedena
20. 12. 2018 8. 3. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace M - SILNICE a.s. Smlouva o provedení omezení na síti SŽDC
Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební úpravy pro železnici
Neuvedena
30. 10. 2017 29. 11. 2017 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace M - SILNICE a.s. III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce -dostavba celého úseku zdi, ZBV č. 9
Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
44 779 373  Kč
10. 1. 2017 24. 1. 2017 Detail smlouvy Královéhradecký kraj M-SILNICE a.s. Dodatek č. 1 - Souvislá vrstva asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje - část VIII - III/01613 Ždírnice
Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
Neuvedena
25. 8. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR M - SILNICE a.s. I/37 Možděnice, oprava obrusné vrstvy komunikace po DN
Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
244 443  Kč
17. 4. 2019 24. 4. 2019 Detail smlouvy Město Humpolec M - SILNICE a.s. Smlouva o dílo - Oprava místních komunikací v obcích Krasoňov a Petrovice
Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
1 347 134  Kč
1. 9. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR M - SILNICE a.s. I/37 Svítkov - Dražkovice, OŽK
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
17 543 567  Kč
6. 10. 2017 14. 2. 2020 Detail smlouvy Středočeský kraj M - SILNICE a.s. Dodatek č. 1 ke Smlouvě II/115 Černošice, rekonstrukce silnice
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
56 043 866  Kč
20. 9. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR M - SILNICE a.s. I/17 Nový Dvůr, oprava asfaltových vrstev po DN
Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
348 391  Kč
11. 9. 2017 24. 10. 2017 Detail smlouvy Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. M-SILNICE a.s. Asfaltová směs
Obor smlouvy: Stavebnictví
67 700  Kč
27. 3. 2017 6. 4. 2018 Detail smlouvy Obec Domousnice M-SILNICE a.s. Domousnice - Skyšice - Obnova povrchu místních komunikací
Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
3 835 843  Kč
5. 1. 2018 8. 1. 2018 Detail smlouvy TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ M - SILNICE a.s. Oprava zábradlí 108 206  Kč
15. 8. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace M - SILNICE a.s. III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce - dostavba celého úseku zdi, Smlouva o dílo na stavební práce 35 346 406  Kč
4. 8. 2017 16. 8. 2017 Detail smlouvy Město Kutná Hora M - SILNICE a.s. III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce - dostavba celého úseku zdi, ZBV č. 4
Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
35 009 119  Kč
13. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy MĚSTO ČERNOŠICE
  1. M - SILNICE a.s.
  2. Středočeský kraj
Smlouva o dílo č. CES 259/2017, II/115 Černošice, rekonstrukce silnice,
Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
56 043 866  Kč
12. 6. 2017 28. 6. 2017 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany
  1. M - SILNICE a.s.
  2. Ministerstvo obrany
Oprava vnitřních komunikací, Kasárna 6. října Liberec; stavební obj. č. 070; 6440-0401-2017-34
Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
3 023 179  Kč
9. 11. 2018 12. 11. 2018 Detail smlouvy Město Králíky M - SILNICE a.s. Objednávka č. 520/2018 - provedení stavebních prací v souvislosti s opravami a úpravami komunikací na autobusovém nádraží, ul. Růžová a ul. Nové Domovy v
Obor smlouvy: Poštovní a telekomunikační služby / Služby silniční dopravy
194 030  Kč
26. 6. 2017 4. 7. 2017 Detail smlouvy Obec Podůlší M - SILNICE a.s. Podůlší - úprava místní komunikace na p.č. 332 a 333“ 749 949  Kč
15. 3. 2019 25. 3. 2019 Detail smlouvy Královéhradecký kraj M - SILNICE a.s. Smlouva o dílo - stavební práce Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí
Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
Neuvedena
30. 12. 2019 13. 1. 2020 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR M - SILNICE a.s. I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
Neuvedena
15. 5. 2019 28. 5. 2019 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR M - SILNICE a.s. I/34 Svitavy, 2x okružní křižovatka + OŽK, II. etapa
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena
11. 6. 2018 11. 6. 2018 Detail smlouvy Povodí Labe, státní podnik M - SILNICE a.s. Rámcová smlouva na bet.směsi
Obor smlouvy: Stavebnictví
Neuvedena
23. 10. 2017 26. 10. 2017 Detail smlouvy Městský obvod Pardubice VII M - SILNICE a.s. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 42/2017
Obor smlouvy: IT / IT Software
4 791 118  Kč
22. 2. 2019 24. 4. 2019 Detail smlouvy Agenda registru smluv (Město Třebíč) M - SILNICE a.s. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavbu "Podchod pod silnicí I/23, ul. Sucheniova, Třebíč"
Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
15 126 031  Kč
25. 7. 2019 27. 8. 2019 Detail smlouvy Regionální muzeum a galerie v Jičíně M - SILNICE a.s. Objednávka
Obor smlouvy: Stavebnictví
151 008  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 384 lidí darovalo 1 047 323 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy