Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:47674954 AND chyby:vazne...'

Nalezené smlouvy 2 výsledky

Celková cena nalezených smluv 104 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  20602687 12.04.2022 06.06.2022 Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. EVT Stavby s.r.o. 34 860 107 Kč
Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2019 na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Splašková kanalizace, ČOV a vodovod Václavov“ - Vodovod Václavov  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  20568535 13.04.2022 02.06.2022 Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. EVT Stavby s.r.o. 69 385 121 Kč
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2019 na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Splašková kanalizace, ČOV a vodovod Václavov“ - Splašková kanalizace a ČOV Václavov  | Obor smlouvy: Stavebnictví

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.