Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:49455842 chyby:vazne'

našli jsme 162 výsledků na výraz ico:49455842 chyby:vazne

Celková cena nalezených smluv 315 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
19. 12. 2016 30. 6. 2017 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. VODOVODY A KANALIZACE Dodatek č 10 k smlouvě o nájmu a provozu Neuvedena
26. 4. 2019 23. 7. 2019 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Dodatek č. 12 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací Neuvedena
24. 8. 2017 23. 11. 2017 Detail smlouvy Svazek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko Vodárenská akciová společnost, a.s. Smlouva o dílo Obec Tvarožná, ulice Hlinky - oprava vodovodu 376 712  Kč
28. 8. 2017 23. 11. 2017 Detail smlouvy Svazek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko Vodárenská akciová společnost, a.s. Dodatek č. 1 Sivice, průmyslová zóna - I. stavba, SO 02 Vodovod Neuvedena
5. 9. 2017 22. 11. 2017 Detail smlouvy Svazek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko Vodárenská akciová společnost, a.s. smlouva o dílo Šlapanicko - systém ASŘ pro vodárenské objekty 1 222 463  Kč
15. 5. 2018 2. 5. 2018 Detail smlouvy Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. smlouva o dodávce vody čp.351 Neuvedena
6. 10. 2017 23. 11. 2017 Detail smlouvy Svazek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko Vodárenská akciová společnost, a.s. Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací 2 151 380  Kč
25. 8. 2017 23. 11. 2017 Detail smlouvy Svazek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko Vodárenská akciová společnost, a.s. Dodatek č. 1, Průmyslová zóna Sivice - komunikace a inženýrské sítě 18 060 742  Kč
15. 5. 2018 4. 7. 2018 Detail smlouvy Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě,příspěvková organizace VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva o dodávce pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu 1 186  Kč
8. 11. 2017 13. 12. 2017 Detail smlouvy Správa nemovitostí města Šlapanice s.r.o. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod 653 400  Kč
15. 5. 2018 2. 5. 2018 Detail smlouvy Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva o dodávce vody čp.121 Neuvedena
18. 8. 2017 1. 10. 2017 Detail smlouvy VODOVODY A KANALIZACE VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. SoD - VDJ Nové Dvory - sanace hydroizolace 2 089 176  Kč
9. 8. 2017 1. 10. 2017 Detail smlouvy VODOVODY A KANALIZACE VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. SoD Rekonstrukce vodovodu ul. Želetavská, Jemnicee 1 210 000  Kč
25. 9. 2017 7. 12. 2017 Detail smlouvy Svazek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko Vodárenská akciová společnost, a.s. Smlouva o dílo ATS Mokrá 1 319 720  Kč
24. 8. 2017 1. 10. 2017 Detail smlouvy VODOVODY A KANALIZACE VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. SoD VP M. Budějovice - Slavětice 3 784 018  Kč
29. 11. 2019 18. 12. 2018 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Dodatek č. 14 Smlouvy o nájmu, provozovánía správě vodovodů a kanalizací 129 080 380  Kč
6. 3. 2018 13. 3. 2018 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Větrný Jeníkov - rekonstrukce vodovodu a kanalizace od zámku ke škole (zpracování PD) 159 720  Kč
30. 8. 2018 4. 10. 2018 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Účástnická smlouva Neuvedena
24. 10. 2016 25. 11. 2016 Detail smlouvy Svazek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko Vodárenská akciová společnost, a.s. smlouva o dílo Sivice - prodloužení vodovodního řadu 924 479  Kč
22. 6. 2018 7. 9. 2018 Detail smlouvy Centrum ZDISLAVA VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva č. 09/90501244 Neuvedena
31. 3. 2017 21. 4. 2017 Detail smlouvy Svazek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko Vodárenská akciová společnost, a.s. faktura 1 632 584  Kč
3. 10. 2018 8. 11. 2018 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Účástnická smlouva Neuvedena
1. 7. 2017 31. 8. 2017 Detail smlouvy Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. odvod srážkových vod kanalizací 80 000  Kč
29. 12. 2017 31. 1. 2018 Detail smlouvy Město Rosice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva - dodávka pité vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu Neuvedena
14. 11. 2017 22. 11. 2017 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Telč, Štěpnický rybník - sanace kanalizace (opatření č. 12, 13, 17, 18) 13 689 189  Kč
14. 7. 2017 26. 9. 2017 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Objednávka - zpracování PD ve stupni DUR na akci "Ivančice, Lokalita Horní Pancíře, vodovod a kanalizace" 203 280  Kč
30. 7. 2018 31. 8. 2018 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva příkazní na akci "Velké Meziříčí, novostavba vodovodu a kanalizace v areálu bývalých TS - ul. Třebíčská" 133 038  Kč
28. 2. 2019 7. 5. 2019 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Odvoz odpadních vod CM Náměšť nad Oslavou 211 750  Kč
20. 4. 2017 28. 4. 2017 Detail smlouvy Město Moravské Budějovice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva Neuvedena
31. 10. 2016 25. 11. 2016 Detail smlouvy Svazek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko Vodárenská akciová společnost, a.s. smlouva o dílo Sivice - SO 02 Vodovod 2 615 374  Kč
22. 11. 2016 23. 2. 2017 Detail smlouvy Svazek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko Vodárenská akciová společnost, a.s. dodatek č. 1 12 356 520  Kč
13. 3. 2018 11. 6. 2018 Detail smlouvy Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu 50 820  Kč
27. 12. 2018 28. 1. 2019 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva na zajištění a praktické provádění investorské a inženýrské činnosti a technické pomoci na stavbu "Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě" 323 917  Kč
29. 12. 2017 31. 1. 2018 Detail smlouvy Město Rosice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva - dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu Neuvedena
29. 12. 2017 31. 1. 2018 Detail smlouvy Město Rosice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva - dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu Neuvedena
15. 12. 2003 27. 6. 2017 Detail smlouvy Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Provozování veřejného vodovodu a poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem. Neuvedena
31. 12. 2016 17. 1. 2017 Detail smlouvy Svazek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko Vodárenská akciová společnost, a.s. faktura 5181600514 2 300 454  Kč
15. 12. 2003 27. 6. 2017 Detail smlouvy Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Provozování veřejného vodovodu a poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem. Neuvedena
29. 12. 2017 31. 1. 2018 Detail smlouvy Město Rosice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva - dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu Neuvedena
1. 3. 2017 30. 6. 2017 Detail smlouvy VODOVODY A KANALIZACE VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Dodatek č 3 smlouvy o nájmu Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 789 050 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy