Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:49458892 chyby:vazne'

našli jsme 78 výsledků na výraz ico:49458892 chyby:vazne

Celková cena nalezených smluv 471 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Maximální hodnota
smlouvy s DPH
15. 2. 2019 22. 3. 2019 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  1. CS-Tech s.r.o.
  2. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
„VDJ Šibenice – Elektrotechnologická část a přenos dat“
Obor smlouvy: Stavebnictví
527 827  Kč
30. 8. 2018 4. 9. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  1. Blanka Lídlová
  2. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Objednávka na opravu a servis 3ks dmychadel DT 65/102 na ČOV Tetčice
Obor smlouvy: Opravy a údržba
147 622  Kč
8. 8. 2019 13. 9. 2019 Detail smlouvy Obec Moravské Bránice Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Smlouva o finanční spoluúčasti na úhradě nákladů stavby „Moravské Bránice – prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace v parcele č. 364/10“
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena
2. 8. 2017 26. 9. 2017 Detail smlouvy Státní fond životního prostředí České republiky Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Smlouva č. 00981621 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky
Obor smlouvy: Stavebnictví / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
1 650 198  Kč
21. 9. 2018 30. 10. 2018 Detail smlouvy Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Věcné břemeno ze Smlouvy OSBOVB č.j. UZSVM/B/37780/2018-HSP1 KRU- odkanalizování obce Nová Ves u Oslavan
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
106 238  Kč
12. 8. 2016 5. 9. 2016 Detail smlouvy Město Ivančice Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vzájemných vztazích přirealizaci projektu "Zlepšování kvality vod v řekách Jihlava a Svratka na d nádrží Nové Mlýny"
Obor smlouvy: Silniční zařízení
7 401 524  Kč
26. 4. 2019 23. 7. 2019 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Dodatek č. 12 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací
Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie
Neuvedena
19. 12. 2019 22. 1. 2020 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice AP INVESTING, s.r.o. Příkazní smlouva ke zpracování a vyplnění žádosti o dotaci na akci "Lukovany, kanalizace a ČOV"
Obor smlouvy: Stavebnictví / Technicko_inženýrské služby
199 650  Kč
19. 5. 2016 6. 4. 2018 Detail smlouvy Státní fond životního prostředí České republiky Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 10062741 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky
Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
37 630 558  Kč
4. 12. 2017 4. 12. 2017 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1034C17/23
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
211 750  Kč
14. 7. 2017 26. 9. 2017 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Objednávka - zpracování PD ve stupni DUR na akci "Ivančice, Lokalita Horní Pancíře, vodovod a kanalizace"
Obor smlouvy: Stavebnictví
203 280  Kč
7. 9. 2016 13. 9. 2016 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Povodí Moravy, s.p. Smlouva o zřízení služebnosti - Skupinový vodovod Ivančice - Rosice, zajištění pitné vody. Projekt 06 Výtlačné řady Oslavany
Obor smlouvy: Stavebnictví / Zemědělství
87 257  Kč
21. 8. 2017 26. 9. 2017 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VIA Consult a.s. Příkazní smlouva - zadání a administrace veřejné zakázky „Kanalizace Budkovice“
Obor smlouvy: Stavebnictví / Technicko_inženýrské služby
95 590  Kč
20. 12. 2019 22. 1. 2020 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva o dílo na akci "Monitoring skupinové kanalizace Tetčice"
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
1 149 500  Kč
12. 7. 2017 27. 9. 2017 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice PROJEKTY VODAM s.r.o. Dodatek č. 1 na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení pro stavbu „Oslavany – Slunečné návrší, vodohospodářská
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena
19. 12. 2019 22. 1. 2020 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice AQUA PROCON s.r.o. Příkazní smlouva na akci "PŘÍBRAM NA MORAVĚ – KANALIZACE A ČOV, autorský dozor“
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
399 058  Kč
31. 10. 2018 30. 1. 2019 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Česká spořitelna, a.s. Nové VOP a ceník
Obor smlouvy: Právní služby / Poštovní a telekomunikační služby
Neuvedena
25. 8. 2017 26. 9. 2017 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice JV PROJEKT VH s.r.o. Objednávka - studie na akci "Ivančice - eliminace vtoku srážkové vody do jednotné kanalizace v intravilánu města"
Obor smlouvy: Stavebnictví
181 500  Kč
19. 12. 2019 22. 1. 2020 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VHS plus, spol. s r.o. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zastávka – ul. Červený vrch, oprava havarijního stavu jednotné kanalizace“
Obor smlouvy: Stavebnictví
5 112 313  Kč
3. 9. 2018 1. 11. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Objednávka na dodávku materiálu včetně montážních prací pro stavbu: " Zastávka u Brna Novostavba vodovodu a prodloužení kanalizace v ul. Babická"
Obor smlouvy: Stavebnictví
173 635  Kč
31. 7. 2019 13. 9. 2019 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice COLAS CZ, a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oslavany – Obnova vodovodu a kanalizace v Hybešově ulici“ a „Obnova kanalizace a vodovodu v lokalitě Oslavany Vyhlídka,
Obor smlouvy: Stavebnictví
Neuvedena
19. 7. 2017 27. 9. 2017 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice KONEKO, spol. s r.o. Dodatek č. 1 na zpracování projektové dokumentace akce "Kanalizace a ČOV Ketkovice - Čučice"
Obor smlouvy: Stavebnictví
Neuvedena
31. 10. 2018 23. 1. 2019 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Česká spořitelna, a.s. Registrace VOP a ceníku
Obor smlouvy: Právní služby / Telekomunikační služby
Neuvedena
2. 8. 2017 2. 10. 2017 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice COLAS CZ, a.s. Oslavany - obnova vodovodu ul. Nad Hlavní
Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
942 106  Kč
3. 7. 2017 20. 9. 2017 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VHS plus, spol. s r.o. Stavební úpravy na objektu ČS Zbraslav
Obor smlouvy: Stavebnictví / Silniční zařízení
Neuvedena
26. 10. 2018 28. 12. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Jiří Čech Objednávka na dodávku dávkovacího zařízení pro ČS Neslovice
Obor smlouvy: Čisticí výrobky
215 985  Kč
15. 2. 2019 22. 3. 2019 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice AQUA PROCON s.r.o. Doplnění Objednávky na zpracování Provozního řádu skupinového vodovodu Troubsko - Střelice - Popůvky - Omice
Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
101 640  Kč
20. 11. 2017 10. 1. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. DODATEK Č. 14 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence a o jejím předávání
Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie
103 455  Kč
29. 12. 2017 31. 1. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Obec Omice Nájemní smlouva k nemovitému majetku tvořícího zařízení splaškové kanalizace
Obor smlouvy: Stavebnictví / Veřejné služby pro energie
Neuvedena
25. 8. 2017 26. 9. 2017 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Ing. Petr Řídký Objednávka - koordinátor BOZP na akci "Obec Biskoupky - vodovod"
Obor smlouvy: Poštovní a telekomunikační služby / Opravy a údržba
Neuvedena
13. 4. 2018 4. 7. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Ing. Miroslav Bém Dodatek č. 1 na akci „Obec Biskoupky – vodovod“
Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Stavebnictví
Neuvedena
25. 1. 2017 26. 9. 2017 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice KONEKO, spol. s r.o. SOD - PD pro vodovod a odkanalizování obcí Ketkovice a Čučice 2 209 460  Kč
30. 9. 2019 21. 11. 2019 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Technické služby CZ s.r.o. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zaokruhování vodovodu Budkovice"
Obor smlouvy: Stavebnictví
1 402 451  Kč
30. 7. 2019 30. 8. 2019 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice LB projekt s.r.o. Objednávka na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení stavby na akci "Střelice - prodloužení kanalizace a vodovodu na ul. Ant.
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
87 120  Kč
13. 1. 2018 14. 2. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Česká spořitelna, a.s. Všeobecné obchodní podmínky - Smlouva o úvěru_1544-03-LCD_CS00000009264313
Obor smlouvy: Právní služby / Poštovní a telekomunikační služby
45 000 000  Kč
30. 5. 2018 3. 8. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Technological Institute of Plasma Application s.r.o. Smlouva o nájmu a následném prodeji zboží - zařízení PLAZKAT
Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
688 304  Kč
31. 10. 2018 23. 1. 2019 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Česká spořitelna, a.s. VOP a CENÍK
Obor smlouvy: Právní služby / Poštovní a telekomunikační služby
Neuvedena
31. 10. 2018 30. 1. 2019 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Česká spořitelna, a.s. Nové VOP a ceník
Obor smlouvy: Právní služby / Telekomunikační služby
Neuvedena
21. 8. 2017 27. 9. 2017 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Dodatek č. 5 na akci „Projektová dokumentace pro SVAK Ivančice 2015; část VZ č. 1 Odkanalizování místních částí Města Ivančice – Řeznovice a Hrubšice“
Obor smlouvy: Rekreační, kulturní akce / Stavebnictví
Neuvedena
31. 7. 2017 2. 10. 2017 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice COLAS CZ, a.s. Příjezdová komunikace k vodojemu Oslavany - Stará Hora
Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
1 335 788  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 384 lidí darovalo 1 047 323 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy