Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 35 výsledků na výraz ico:62241672 chyby:vazne

Celková cena nalezených smluv 41 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
19. 4. 2017 30. 6. 2017 Detail smlouvy Teplárna Liberec, a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 19 smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých z 3.1.2001 6 999 109  Kč
29. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodávka tepelné energie a s ní spojených služeb Neuvedena
30. 11. 2018 12. 2. 2019 Detail smlouvy Teplárna Liberec, a.s. Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace Dodatek ke sml. na dodávku tepelné energie-2019 1 452 000  Kč
3. 1. 2018 5. 2. 2018 Detail smlouvy Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. dodávka tepla Neuvedena
1. 1. 2018 8. 2. 2018 Detail smlouvy Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Smlouva o dodávce tepelné energie 686  Kč
29. 11. 2018 27. 2. 2019 Detail smlouvy Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodatek č.: 0825J / D003 ke smlouvě na dodávku tepelné energie a s ní spojených služeb Neuvedena
19. 12. 2016 28. 2. 2017 Detail smlouvy Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. dodávka tepelné energie a sní spojených služeb Neuvedena
17. 12. 2018 20. 2. 2019 Detail smlouvy Státní oblastní archiv v Litoměřicích Teplárna Liberec a.s. - dod.3 zálohy na r.2019 Teplárna Liberec a.s. - dod.3 na r.2019 462 000  Kč
30. 12. 2016 3. 3. 2017 Detail smlouvy Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodávka tepelné energie II 199 500  Kč
11. 12. 2017 14. 12. 2017 Detail smlouvy Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Teplárna Liberec, a.s. platební kalendář pro rok 2018 ke Kupní smlouvě o dodávce tepelné energie č. P 0044 pro č. p. 585 v k. ú. Liberec Neuvedena
18. 12. 2017 22. 12. 2017 Detail smlouvy Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodávka tepla 2018 Rumjancevova 1 210 000  Kč
4. 12. 2017 18. 12. 2017 Detail smlouvy Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodávka tepelné energie a s ní spojených služeb 105 400  Kč
30. 12. 2016 7. 4. 2017 Detail smlouvy Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodatek na cenu za dodávku TUV Neuvedena
22. 12. 2016 20. 12. 2017 Detail smlouvy Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Smlouva o dodávce tepelné energie Neuvedena
10. 12. 2018 12. 12. 2018 Detail smlouvy Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Teplárna Liberec, a.s. dodávka tepelné energie 6 958 949  Kč
22. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Smlouva o dodávce tepelné energie Neuvedena
1. 1. 2018 10. 1. 2018 Detail smlouvy Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodávky teplené energie 1 046 000  Kč
22. 12. 2016 20. 1. 2017 Detail smlouvy Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. DODÁVKA TEPLA POBOČKA KONOPNÁ UL. 517 880  Kč
19. 12. 2001 29. 6. 2017 Detail smlouvy Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. ODBĚR TEPELNÉ ENERGIE 6 312 570  Kč
30. 12. 2017 6. 2. 2018 Detail smlouvy Krajská nemocnice Liberec, a.s. TEPLARNA LIBEREC,a.s. Dodatek ke Smlouvě na dodávku tepelné energie - Cenové ujednání pro rok 2018 583 499  Kč
14. 12. 2017 22. 12. 2017 Detail smlouvy Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Odběr tepla 2018 - pobočka KVK, ul. Konopná 108 900  Kč
31. 5. 2016 8. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Teplárna Liberec a.s. Smlouva o dodávce tepelné energie č. 0893J 4 754 737  Kč
19. 12. 2016 4. 1. 2018 Detail smlouvy Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodatek ke Smlouvě o dodávce tepelné energie 1 495 000  Kč
8. 2. 2017 14. 2. 2017 Detail smlouvy Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Teplárna Liberec, a.s. Smlouva o dodávce tepelné energie-dodávka tepelné energie pro MO Vratislavice 2 057 000  Kč
21. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Liberecký kraj Teplárna Liberec, a.s. Dodávka tepelné energie a s ní spojené služby 2 916 000  Kč
21. 12. 2018 21. 12. 2018 Detail smlouvy Divadlo F.X.Šaldy Liberec,příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodatek č.0801J/D003 ke smlouvě ona dodávku tepelné energie 1 485 000  Kč
22. 12. 2016 23. 5. 2018 Detail smlouvy Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Smlouva o dodávce tepelné energie 208 000  Kč
10. 12. 2018 17. 1. 2019 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Teplárna Liberec a.s. Dodatek 0591J/D003 Neuvedena
2. 1. 2002 20. 12. 2017 Detail smlouvy Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. dodávka tepelné energie + dodatek 2017 Neuvedena
6. 12. 2018 20. 12. 2018 Detail smlouvy Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace
  1. Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace
  2. Teplárna Liberec, a.s.
Smlouva na dodávku tepelné energie a s ní spojených služeb Neuvedena
4. 12. 2017 7. 12. 2017 Detail smlouvy Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodatek č.: 0184/D006 Neuvedena
22. 12. 2016 17. 1. 2017 Detail smlouvy Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Smlouva o dodávce tepelné energie Neuvedena
10. 12. 2018 17. 1. 2019 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Teplárna Liberec a.s. Dodatek č. 0325/D006 teplo Neuvedena
20. 1. 2003 10. 1. 2018 Detail smlouvy Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Kupní smlouva na dodávku tepelné energie pro TV, TUV Neuvedena
15. 1. 2016 15. 1. 2016 Detail smlouvy Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodatek ke smlouvě na dodávku tepelné energie, kterým se sjednává Předpis záloh - kalendář pro rok 2016 2 475 200  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.