Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 264 výsledků na výraz ico:70890650 chyby:vazne

Celková cena nalezených smluv 2 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
20. 2. 2017 28. 2. 2017 Detail smlouvy Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
  1. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  2. Jihočeský kraj
pozemek č. 2706/8, 2706/9, 2706/10, 2706/11 v k. ú. Písek 302 028  Kč
13. 3. 2018 3. 5. 2018 Detail smlouvy Městské středisko sociálních služeb Jihočeský kraj Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OSOV/091/18 Neuvedena
12. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
  1. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  2. Jihočeský kraj
Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí k.ú. Prachatice (PPP) Neuvedena
9. 5. 2014 14. 5. 2015 Detail smlouvy MINISTERSTVO VNITRA Jihočeský kraj Poskytnutí finančních prostředků Neuvedena
20. 2. 2013 14. 5. 2015 Detail smlouvy MINISTERSTVO VNITRA Jihočeský kraj Investiční příspěvek na vrata Tábor Neuvedena
4. 7. 2017 17. 8. 2017 Detail smlouvy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Strakonice, Plánkova 430 JIhočeský kraj smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování projektu : Snížení energetické náročnosti Speciálně pedagogického centra při MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice 1 812 874  Kč
24. 7. 2017 29. 8. 2017 Detail smlouvy ČSOB, a.s. Jihočeský kraj Smlouva o běžném účtu č. 2500001164/0300 Neuvedena
24. 4. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou Jihočeský kraj smlouva o poskytnutí dotace 121 000  Kč
6. 4. 2016 13. 4. 2016 Detail smlouvy Město Jindřichův Hradec Jihočeský kraj Smlouva o poskytnutí dotace - azylový dům a soc. poradenství 697 300  Kč
10. 9. 2018 12. 9. 2018 Detail smlouvy Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Jihočeský kraj smlouva o bezúplatném převodu č 188_18_UZSVM_C_7785_14_Šm pozemku 4159_28 v K_ú_Č_Budějovice 3 149 280  Kč
17. 10. 2016 21. 10. 2016 Detail smlouvy Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Jihočeský kraj Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem v kú. Nová Ves u Čížové 73 105  Kč
23. 6. 2016 23. 3. 2017 Detail smlouvy Nemocnice Český Krumlov, a.s. Jihočeský kraj Smlouva o poskytnutí dotace č.SZS/OSVZ/214/16 9 067 740  Kč
15. 10. 2018 16. 10. 2018 Detail smlouvy Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Jihočeský kraj Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Malíkov nad Nežárkou 89 540  Kč
4. 10. 2013 14. 5. 2015 Detail smlouvy MINISTERSTVO VNITRA Jihočeský kraj Invest. příspěvek - vrata - TA Neuvedena
12. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
  1. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  2. Jihočeský kraj
Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí k.ú. Prachatice (muzeum) Neuvedena
26. 3. 2019 2. 4. 2019 Detail smlouvy Nemocnice Český Krumlov, a.s. Jihočeský kraj Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování sociálních služeb 486 000  Kč
13. 2. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Jihočeský kraj Provoz klimajednotky od 1.9.2018 k pronájemu místnosti pro Českou poštu od 1.6.2017. 455  Kč
26. 9. 2017 16. 10. 2017 Detail smlouvy Nemocnice Český Krumlov, a.s. Jihočeský kraj Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OZDR/22/17 2 232 992  Kč
12. 2. 2016 30. 3. 2016 Detail smlouvy Město Písek Jihočeský kraj Směnná smlouva č. 10-184a 1 938 514  Kč
7. 9. 2017 24. 11. 2017 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Jihočeský kraj Smlouva o bezúplatném převodu Neuvedena
11. 8. 2017 20. 9. 2017 Detail smlouvy T-MAPY spol. s r.o. Jihočeský kraj smlouva o technické a servisní podpoře - související s provozem NÚAP Neuvedena
13. 3. 2018 10. 4. 2018 Detail smlouvy Nemocnice Český Krumlov, a.s. Jihočeský kraj Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OSOV/098/18 444 000  Kč
26. 9. 2018 1. 10. 2018 Detail smlouvy Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Jihočeský kraj SML o výpůjčce DDM Neuvedena
20. 11. 2017 11. 12. 2017 Detail smlouvy Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Jihočeský kraj Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora přípravy projektových záměrů strategických projektů pro Jihočeský kraj v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS3 Neuvedena
24. 3. 2016 30. 3. 2016 Detail smlouvy Město Jindřichův Hradec Jihočeský kraj Smlouva o poskytnutí dotace - dýchací technika SDH J. Hradec 90 500  Kč
4. 7. 2017 17. 8. 2017 Detail smlouvy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Strakonice, Plánkova 430 Jihočeský kraj smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu: Snížení energetické náročnosti Speciálně pedagogického centra při MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice 1 812 874  Kč
22. 2. 2018 4. 4. 2018 Detail smlouvy Evropská komise Jihočeský kraj SON/KHEJ/065/18-zvláštní dohoda č. SA/EDIC 2018-2020/EDIC 11/2018 - Europe Direct Neuvedena
20. 4. 2016 2. 5. 2016 Detail smlouvy Město Jindřichův Hradec Jihočeský kraj Smlouva o zajištění sociální služby SZSS/OSVZ/180/16 4 382 717  Kč
18. 4. 2016 26. 4. 2016 Detail smlouvy Město Jindřichův Hradec Jihočeský kraj Darovací smlouva - pozemky 203 077  Kč
26. 10. 2017 30. 11. 2017 Detail smlouvy A. Pöttinger, spol. s r.o. Jihočeský kraj Dohoda o převzetí stavby s A.Pöttinger, spol.s r.o.-010/17/119/03/00 1 750 000  Kč
3. 9. 2018 4. 9. 2018 Detail smlouvy Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Jihočeský kraj Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem - nemovité věci v kat. území Mirotice, Tálín, Srlín a Milevsko 1 559 050  Kč
10. 4. 2014 14. 5. 2015 Detail smlouvy MINISTERSTVO VNITRA Jihočeský kraj Neinv. prostř. od JčK na Mladý záchran. Neuvedena
5. 4. 2018 12. 4. 2018 Detail smlouvy Nemocnice České Budějovice, a.s. Jihočeský kraj Smlouva o pracovnělékařských službách Neuvedena
15. 8. 2018 7. 1. 2019 Detail smlouvy Čížek Roman, Ing. nar. 1983, Černá Martina, nar. 1987 Jihočeský kraj Prodej pozemku p.č. 32/5 k. ú. Budislav 14 600  Kč
17. 1. 2018 15. 3. 2018 Detail smlouvy Evropská komise Jihočeský kraj SON/KHEJ/065/18-Rámcová dohoda o partnerství - Europe Direct 2 400 000  Kč
15. 8. 2018 18. 10. 2018 Detail smlouvy Město Milevsko Jihočeský kraj smlouva o budoucí dohodě o převzetí stavby(stavební úpravy chodníků podél silnice III/10543 v ulici Nádražní a Sažinova 2 . etapa) Neuvedena
19. 2. 2013 14. 5. 2015 Detail smlouvy MINISTERSTVO VNITRA Jihočeský kraj Neinv. přísp.- multimed. uč., Ml. záchr. Neuvedena
1. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Statutární město České Budějovice Jihočeský kraj SM ČB: Dohoda o převzetí stavby - stavebních objektů v rámci stavby "Přeložka sil. II/156 a II/157 v Č. Budějovicích, 4. etapa" - předání jako vyvolaná investice Neuvedena
7. 9. 2017 24. 11. 2017 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Jihočeský kraj Smlouva o bezúplatném převodu Neuvedena
20. 7. 2018 21. 8. 2018 Detail smlouvy Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Jihočeský kraj smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem - kú. Nová Ves u Čížové a Chrást u Zahořan 172 970  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.