Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'id:( 4357804 OR 4356444 OR...'

Nalezené smlouvy 27 výsledků

Celková cena nalezených smluv 404 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  4993132 20.02.2018 19.03.2018 Národní archiv LightComp v.o.s. 4 038 678 Kč
Vývoj SW "Archivní portál" VZ 03  | Obor smlouvy: IT / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Opravy, údržba a počítačové sítě
  4871148 01.02.2018 06.03.2018 Státní pozemkový úřad KPMG Česká republika, s.r.o. 3 430 350 Kč
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA OUTSOURCING PROFESIONÁLNÍCH ODBORNÝCH SLUŽEB ICT PRO OBDOBÍ 2016 - 2018 ČÁST SPECIALISTA ICT KONCEPCE_2  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Konzultace a poradenství / IT
  5717315 30.05.2018 31.05.2018 Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Ministerstvo vnitra 367 598 Kč
Dílčí smlouva č. 33 k RS na konzultační služby 2017  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky / Reklamní a marketingové služby
  6061967 23.04.2018 03.07.2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. 2 420 000 Kč
Smlouva na poskytování služeb systému řízení bezpečnosti informací a souvisejících organizačních opatření.  | Obor smlouvy: Administrativní služby, stravenky / Konzultace a poradenství / IT Bezpečnost
  4667168 06.02.2018 12.02.2018 Ministerstvo zdravotnictví DELTA ADVISORY a.s. 2 237 048 Kč
Dodávka IT služeb optimalizace Enterprise architektury Ministerstva zdravotnictví ČR, včetně dodávky online SW řešení pro údržbu modelů v Open Group Archimate formátu  | Obor smlouvy: IT / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Konzultace a poradenství
  4764168 31.01.2018 22.02.2018 Ministerstvo vnitra Národní agentura pro komunikační a inf. tech. 638 880 Kč
D3 k Dílčí smlouvě č. 4  | Obor smlouvy: IT
  6101223 27.06.2018 10.07.2018 Ministerstvo vnitra Národní agentura pro komunikační a inf. tech. 5 808 000 Kč
DS 2 podp.při sběru a analýze dat na OVM  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky / Reklamní a marketingové služby
  4770996 22.02.2018 22.02.2018 Ministerstvo vnitra Národní agentura pro komunikační a inf. tech. 3 723 533 Kč
Dílčí sml. č. 26 k RD konzultač. služby  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky / Reklamní a marketingové služby
  4357804 10.01.2018 11.01.2018 Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Česká republika - Správa základních registrů 2 420 000 Kč
Dílčí smlouva č. 2 k RD na realizaci horizontální spolupráce při realizaci projektu MORIS  | Obor smlouvy: IT / Konzultace a poradenství / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
  5004740 16.03.2018 20.03.2018 Ministerstvo vnitra Národní agentura pro komunikační a inf. tech. 3 926 208 Kč
Dílčí sml. 29 k RD na konzultač. služby
  4674004 08.02.2018 13.02.2018 Ministerstvo vnitra Národní agentura pro komunikační a inf. tech. 2 861 922 Kč
Dílčí sml. č. 22 k RD konzultač. služby  | Obor smlouvy: IT / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
  5419511 27.04.2018 02.05.2018 Ministerstvo vnitra Národní agentura pro komunikační a inf. tech. 4 999 720 Kč
D1 Dílčí sml. č. 26 k RD konzult. služby  | Obor smlouvy: IT
  5002940 26.02.2018 19.03.2018 Česká správa sociálního zabezpečení IBM Česká republika, spol. s r.o. 302 215 314 Kč
Smlouva o poskytování služeb provozní administrace DB provozu a správa HW vybavení datového úložiště  | Obor smlouvy: IT / Konzultace a poradenství / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
  5758963 30.05.2018 05.06.2018 Ministerstvo vnitra Národní agentura pro komunikační a inf. tech. 367 598 Kč
Dílčí sml. 33 k RD na konz. služby 2017  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky / Reklamní a marketingové služby
  4356444 10.01.2018 11.01.2018 Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. AutoCont CZ a.s. 794 970 Kč
Dílčí smlouva č. 19 k RS  | Obor smlouvy: IT / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
  5970611 27.03.2018 25.06.2018 Ministerstvo vnitra Národní agentura pro komunikační a inf. tech. 11 228 800 Kč
DS 1 podp.při sběru a analýze dat na OVM  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky / Nábor zaměstnanců
  6470203 22.08.2018 22.08.2018 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR SKYLAB, spol. s r.o. 3 788 026 Kč
Prováděcí smlouva S075/2018-C1  | Obor smlouvy: IT / Telco / Sítě a přenos dat
  6046087 28.06.2018 02.07.2018 Ministerstvo vnitra Národní agentura pro komunikační a inf. tech. Neuvedena
D2 Dílčí sml. č. 26 k RD konzult. služby  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
  7641135 14.12.2018 14.12.2018 Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. AUTOCONT a.s. 3 179 880 Kč
Poskytnutí odborných kapacit pro architekturní aktivity související s prostředím eGON Service Bus a prostředím Portálu Občana  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / IT
  5534111 15.05.2018 15.05.2018 Ministerstvo vnitra Národní agentura pro komunikační a inf. tech. 333 960 Kč
Dílčí sml. 32 k RD na konz. služby 2017  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky / IT
  5605119 11.05.2018 21.05.2018 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví KOMIX s.r.o. 358 160 Kč
Provedení zátěžových testů VITAKARTY ONLINE po rozsáhlé modernizaci frontendu aplikace, přechodu na nové technologie a zavedení responzivního designu  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / IT
  5879975 13.06.2018 15.06.2018 Ministerstvo vnitra Národní agentura pro komunikační a inf. tech. 8 968 000 Kč
Vytv.metodic. rámce pro úplné el. podání  | Obor smlouvy: IT / Průzkum veřejného mínění a statistiky / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
  9236943 18.01.2018 04.06.2019 Hlavní město Praha Operátor ICT, a.s. 24 200 000 Kč
inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Smlouva o poskytování poradenské činnosti  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  6031399 27.06.2018 29.06.2018 Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Ministerstvo vnitra 8 723 253 Kč
Dodatek č. 2 k DS č. 26 k RD na konzultační služby  | Obor smlouvy: IT
  5573263 03.05.2018 18.05.2018 Ministerstvo vnitra Národní agentura pro komunikační a inf. tech. 309 760 Kč
Dílčí sml. 30 k RD na konz. služby 2017  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
  10209494 31.10.2018 23.09.2019 Hlavní město Praha Denali Advisory, a.s. 2 419 183 Kč
smlouva o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí voucheru na inovační projekt  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / IT
  5871199 07.02.2018 14.06.2018 Hlavní město Praha Singularita s.r.o. 555 390 Kč
1840200075 - Zajištění provozu, rozvoje a podpory aplikace CKAN včetně databáze (PostgreSQL) pro prezentaci otevřených dat  | Obor smlouvy: IT / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.