Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'id:( 4809924 OR 5093684 OR...'

Nalezené smlouvy 4 výsledky

Celková cena nalezených smluv 2 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  4809924 27.02.2018 27.02.2018 Operátor ICT, a.s. Asseco Solutions, a.s. 541 415 Kč
Licenční smlouva a smlouva o Maintenance, Dodatek č. 1 k Licenční smlouvě a smlouvě o Maintenance  | Obor smlouvy: IT / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / IT Software (krabicový SW, licence, …)
  4825056 26.02.2018 28.02.2018 ČESKÁ TELEVIZE Asseco Solutions, a.s. 1 219 680 Kč
Údržba a podpora modulu Mzdy IS HELIOS Green 2018 - 2019.  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance / IT
  5093684 28.03.2018 28.03.2018 Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Asseco Solutions, a.s. Neuvedena
Program Fenix  | Obor smlouvy: IT / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / IT Software (krabicový SW, licence, …)
  5231480 19.03.2018 12.04.2018 Město Žamberk Asseco Solutions, a.s. 119 016 Kč
poskytnutí oprávnění k výkonu práva užití k softwarovým modulům a funkcím informačního systému HELIOS Fenix  | Obor smlouvy: IT / IT Software (krabicový SW, licence, …) / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.