Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'id:( 5856267 )'

Nalezené smlouvy jeden výsledek

Celková cena nalezených smluv 407 165 Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  5856267 13.06.2018 13.06.2018 Statutární město Ostrava DATAK, s.r.o. 407 165 Kč
Dodatek ke sml. 1574/2015/IT - dodávka programového vybavení pro evidenci psů  | Obor smlouvy: IT / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / IT Software (krabicový SW, licence, …)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.