K–Index ze dne 04.10.2020 Důvod pro přepočítání K-Indexu: Vylepšená klasifikace smluv

Univerzita Hradec Králové za rok 2019

Částečně umožňuje rizikové jednání.
Zásadní nedostatky u 2 smluv.
Uzavřeli 70 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

Spočítaný K–Index pro další roky: v 2017, v 2018,

Rating K–Index

Veřejná správa a státní firmy hospodaří s prostředky občanů ČR. Každá organizace se chová jinak, dodržuje zákon, metodiky a doporučení v různé míře. Zanalyzovali jsme více než 3 840 000 smluv, dvacet tisíc organizací a zanalyzovali jejich transparentnost, dodržování zákona a nakládání s veřejnými penězi.

Hlídač státu si klade za cíl zpřístupnit složité a nepřehledné hospodaření veřejné správy široké veřejnosti a proto výsledky této analýzy zveřejňujeme ve formě ratingu - Indexu klíčových rizik.

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel, který ukazuje míru rizikových faktorů, které jsou spojeny s nehospodárným nakládáním s veřejnými penězi a rizikem korupce.

Organizace s K–Indexem jsou nejlepší, nejvíce transparentní a s nejnižšími riziky. Organizace s K–Index patří mezi nejhorší.

Stupnice K–Indexu K–Index je hrubá pro snadnou přehlednost, pro podrobnější srovnání a porovnání vždy ukazujeme i přesnou číselnou hodnotu K–Indexu a také způsob jeho výpočtu.


Podrobný výpočet K–Indexu pro organizaci Univerzita Hradec Králové

Celková hodnota K–Indexu je 6,04 bodů. To odpovídá výsledné známce a je v lepší polovině (372).
A
3
B
6
C
9
D
12
E
15
F
25+

Obdobně jako u písmenného vyjádření, kde je nejlepší hodnocení, v číselném vyjádření je nejlepší hodnota 0. Nejhorší hodnota může být teoreticky 120, fakticky jen zřídka překročí hodnotu 50.

Číselná hodnota K–Index je součtem bodů jednotlivých parametrů, které prezentujeme dále. Každá parametrů má v rámci indexu předem definovanou váhu, kterou také najdete v tabulce níže.

Parametr
Hodnota parametru Komentář
Podíl smluv bez ceny Skrývá ceny u varujícího počtu 131 smluv z 475 smluv.
Podíl smluv s nedostatkem Zásadní nedostatky u 2 smluv.
Podíl smluv uzavřených s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany Uzavřeli 70 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.
Podíl smluv s cenou u limitu veřejných zakázek Velmi málo smluv má hodnotu blízkou limitům pro veřejné zakázky.
Podíl smluv uzavřených s nově založenými firmami Nemá smlouvy s nově založenými firmami.
Podíl smluv uzavřených o víkendu či svátku Uzavřeli 1 smlouvu o víkendu nebo svátku.
Koncentrace zakázek do rukou malého počtu dodavatelů Zakázky se nekoncentrují u žádných dodavatelů.
Koncentrace dodavatelů u smluv se skrytou cenou Zakázky se skrytou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.
Koncentrace dodavatelů u smluv blízké u limitu VZ Zakázky s podezřelou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.
Koncentrace zakázek do rukou malého počtu dodavatelů u hlavních oborů činnosti Zakázky z jednotlivých oborů uzavřelo více dodavatelů, žádný výrazně nedominuje.
Bonus za transparentnost Nesplňuje podmínku pro udělení bonusu za transparentnost.
Součet bodů = K–Index Počet bodů 6,04  

Stručný popis výpočtu K-Indexu Podrobná metodika K-Indexu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 747 lidí darovalo 2 186 530 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy