K–Index

Statutární město Chomutov za rok 2021

Chování s malou mírou rizikových faktorů.
Zakázky z jednotlivých oborů uzavřelo více dodavatelů, žádný výrazně nedominuje.
Velmi málo smluv má hodnotu blízkou limitům pro veřejné zakázky.

Spočítaný K–Index pro další roky: v 2017 , v 2018 , v 2019 , v 2020 , v 2022 , v 2023 .

Sdílet K-Index na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Rating K–Index

Veřejná správa a státní firmy hospodaří s prostředky občanů ČR. Každá organizace se chová jinak, dodržuje zákon, metodiky a doporučení v různé míře. Zanalyzovali jsme více než 6 770 000 smluv, dvacet tisíc organizací a zanalyzovali jejich transparentnost, dodržování zákona a nakládání s veřejnými penězi.

Hlídač státu si klade za cíl zpřístupnit složité a nepřehledné hospodaření veřejné správy široké veřejnosti a proto výsledky této analýzy zveřejňujeme ve formě ratingu - Indexu klíčových rizik.

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel, který ukazuje míru rizikových faktorů, které jsou spojeny s nehospodárným nakládáním s veřejnými penězi a rizikem korupce.

Organizace s K–Indexem jsou nejlepší, nejvíce transparentní a s nejnižšími riziky. Organizace s K–Index patří mezi nejhorší.

Stupnice K–Indexu K–Index je hrubá pro snadnou přehlednost, pro podrobnější srovnání a porovnání vždy ukazujeme i přesnou číselnou hodnotu K–Indexu a také způsob jeho výpočtu.

Informace o K-Indexu

Stručný popis výpočtu K-Indexu Podrobná metodika K-Indexu

Podrobný výpočet K–Indexu pro organizaci Statutární město Chomutov

Celková hodnota K–Indexu je 3,50 bodů. To odpovídá výsledné známce a je mezi 10 % nejlepších (84).
A
3
B
6
C
9
D
12
E
15
F

Obdobně jako u písmenného vyjádření, kde je nejlepší hodnocení, v číselném vyjádření je nejlepší hodnota 0. Nejhorší hodnota může být teoreticky 120, fakticky jen zřídka překročí hodnotu 50.

Číselná hodnota K–Index je součtem bodů jednotlivých parametrů, které prezentujeme dále. Každá parametrů má v rámci indexu předem definovanou váhu, kterou také najdete v tabulce níže.

Parametr
Hodnota parametru Komentář
Podíl smluv bez ceny ukázat detail Skrývá ceny u 56 smluv.
Podíl smluv s nedostatkem ukázat detail Zásadní nedostatky u 2 smluv.
Podíl smluv uzavřených s firmami, jejichž staturární zástupci či firmy samy sponzorovali politické strany ukázat detail Uzavřeli 108 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.
Podíl smluv s cenou u limitu veřejných zakázek ukázat detail Velmi málo smluv má hodnotu blízkou limitům pro veřejné zakázky.
Podíl smluv uzavřených s nově založenými firmami ukázat detail Nemá smlouvy s nově založenými firmami.
Podíl smluv uzavřených o víkendu či svátku ukázat detail Uzavřeli 4 smlouvy o víkendu nebo svátku.
Koncentrace zakázek do rukou malého počtu dodavatelů ukázat detail Zakázky se nekoncentrují u žádných dodavatelů.
Koncentrace dodavatelů u smluv se skrytou cenou ukázat detail Zakázky se skrytou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.
Koncentrace dodavatelů u smluv blízké u limitu VZ ukázat detail Zakázky s podezřelou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.
Koncentrace zakázek do rukou malého počtu dodavatelů u hlavních oborů činnosti ukázat detail Zakázky z jednotlivých oborů uzavřelo více dodavatelů, žádný výrazně nedominuje.
Bonus za transparentnost ukázat detail Dobrovolně zveřejňuje smlouvy pod 50 000 Kč.
Součet bodů = K–Index ukázat detail Počet bodů 3,50  

U tohoto subjektu jsme K-Index už 9x přepočítali. Můžete se podívat i na historické výsledky K-Indexu.


Nástroje pro hodnocené organizace