Kompletní žebříček úřadů a organizací podle K–Indexu pro rok 2021 pro Koncentrace zakázek do rukou malého počtu dodavatelů

Žebříček pro další roky: 2017 2018 2019 2020 2021


Pořadí Známka pro Koncentrace zakázek do rukou malého počtu dodavatelů Firma Body pro Koncentrace zakázek do rukou malého počtu dodavatelů
1. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 0,00
2. Úřad práce České republiky 0,00
3. Technické služby Náchod s.r.o. 0,00
4. Prague City Tourism a.s. 0,00
5. Státní zemědělský intervenční fond 0,01
6. Slatinné lázně Třeboň s.r.o. 0,01
7. Spojené lesy s.r.o. 0,01
8. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 0,01
9. Pískovna Černovice, spol. s r.o. 0,01
10. Integrační centrum Praha o.p.s. 0,01
11. Technologická agentura ČR 0,01
12. České dráhy, a.s. 0,01
13. Ústav leteckého zdravotnictví Praha 0,01
14. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 0,01
15. Turnovské odpadové služby, s.r.o. 0,01
16. Mendelova univerzita v Brně 0,01
17. Západočeská univerzita v Plzni 0,01
18. ČESKÁ TELEVIZE 0,01
19. Kultura Jablonec, p. o. 0,01
20. KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s. 0,01
21. Město Čáslav 0,01
22. TIC BRNO, příspěvková organizace 0,01
23. Kraj Vysočina 0,01
24. Státní pozemkový úřad 0,01
25. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 0,01
26. Letiště Ostrava, a.s. 0,01
27. Palivový kombinát Ústí, státní podnik 0,01
28. Masarykova univerzita 0,01
29. Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace 0,01
30. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 0,01
31. Lesy města Písku s.r.o. 0,01
32. Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. 0,01
33. EKOLTES Hranice, a.s. 0,02
34. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 0,02
35. ČEPS, a.s. 0,02
36. Státní fond životního prostředí České republiky 0,02
37. Statutární město Ústí nad Labem 0,02
38. Akademie múzických umění v Praze 0,02
39. Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace 0,02
40. Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale 0,02
41. Národní galerie v Praze 0,02
42. Institut umění - Divadelní ústav 0,02
43. Městská část Praha 1 0,02
44. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 0,02
45. ČEZ, a. s. 0,02
46. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 0,02
47. Ministerstvo vnitra 0,02
48. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 0,02
49. Městské lesy Hradec Králové a.s. 0,02
50. Univerzita Pardubice 0,02
51. Správa lesů města Tábora s.r.o. 0,02
52. Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 0,02
53. Městská knihovna v Praze 0,02
54. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 0,02
55. Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace 0,02
56. Státní fond kultury České republiky 0,02
57. Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 0,02
58. Černá louka s.r.o. 0,02
59. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 0,02
60. Státní fond podpory investic 0,02
61. Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 0,02
62. Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb 0,02
63. Akademie řemesel Praha - Střední škola technická 0,02
64. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 0,02
65. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 0,02
66. Lesní správa Lány 0,02
67. Filharmonie Brno, příspěvková organizace 0,02
68. Ředitelství silnic a dálnic ČR 0,02
69. Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. 0,02
70. Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace 0,02
71. Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 0,02
72. ČD Cargo, a.s. 0,02
73. Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. 0,02
74. Národní památkový ústav 0,02
75. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 0,02
76. Technické služby města Olomouce, a.s. 0,02
77. Brněnské komunikace a.s. 0,02
78. Městská divadla pražská 0,03
79. Město Beroun 0,03
80. Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace 0,03
81. Město Vizovice 0,03
82. Teplárna Strakonice, a.s. 0,03
83. Zoologická zahrada Liberec,příspěvková organizace 0,03
84. Technické služby Tábor s.r.o. 0,03
85. VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 0,03
86. Vysoké učení technické v Brně 0,03
87. Statutární město Plzeň 0,03
88. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 0,03
89. Moravskoslezský kraj 0,03
90. Správa Pražského hradu 0,03
91. Statutární město Chomutov 0,03
92. Správa Národního parku České Švýcarsko 0,03
93. Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace 0,03
94. Veterinární univerzita Brno 0,03
95. Střední škola Strážnice, příspěvková organizace 0,03
96. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 0,03
97. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace 0,03
98. ČEZ Teplárenská, a.s. 0,03
99. Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. 0,03
100. Správa Národního parku Šumava 0,03
101. Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace 0,03
102. Město Kolín 0,03
103. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 0,03
104. Ostravské komunikace, a.s. 0,03
105. Rehabilitační ústav Hrabyně 0,03
106. Město Zábřeh 0,03
107. České vysoké učení technické v Praze 0,03
108. Nemocnice Tábor, a.s. 0,03
109. Muzeum umění Olomouc 0,03
110. Město Břeclav 0,03
111. Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace 0,03
112. Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. 0,03
113. Lesy hl. m. Prahy 0,03
114. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 0,03
115. SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace 0,03
116. Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik 0,03
117. Lesy České republiky, s.p. 0,03
118. Jihomoravský kraj 0,03
119. Psychiatrická nemocnice Brno 0,03
120. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace 0,03
121. Střední lesnická škola,Hranice,Jurikova 588 0,03
122. Sportovní areály města Kladna s.r.o. 0,03
123. Nemocnice Na Homolce 0,03
124. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 0,03
125. Státní veterinární ústav Jihlava 0,03
126. Město Nový Jičín 0,03
127. Zoologická zahrada hl. m. Prahy 0,03
128. Slezská univerzita v Opavě 0,03
129. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 0,03
130. Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism 0,03
131. Sociální služby města Pardubic 0,03
132. Univerzita Palackého v Olomouci 0,03
133. Město Chotěboř 0,03
134. Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 0,03
135. Správa nemovitostí Praha 2, a.s. 0,03
136. Olomoucký kraj 0,03
137. Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace 0,03
138. Veletrhy Brno, a.s. 0,03
139. Národní divadlo Brno, příspěvková organizace 0,03
140. Severočeská vodárenská společnost a.s. 0,03
141. Město Česká Lípa 0,03
142. RBP, zdravotní pojišťovna 0,03
143. Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace 0,03
144. Fakultní nemocnice Olomouc 0,03
145. Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod 0,03
146. Univerzita Hradec Králové 0,03
147. Psychiatrická nemocnice v Opavě 0,03
148. Technická správa města Žatec, s.r.o. 0,03
149. Technické služby města Liberec, p.o. 0,03
150. Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 0,03
151. Krajská nemocnice Liberec, a.s. 0,03
152. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 0,03
153. Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 0,03
154. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 0,03
155. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 0,03
156. Technické služby Karviná, a.s. 0,03
157. Univerzita Karlova 0,03
158. Zoopark Chomutov, p. o. 0,03
159. Národní ústav lidové kultury 0,03
160. Zlínský kraj 0,03
161. Technické služby Havlíčkův Brod 0,03
162. Psychiatrická léčebna Šternberk 0,04
163. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 0,04
164. Město Šlapanice 0,04
165. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 0,04
166. Město Sokolov 0,04
167. Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa 0,04
168. Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice 0,04
169. Město Pohořelice 0,04
170. Správa Národního parku Podyjí 0,04
171. Město Nové Město nad Metují 0,04
172. Město Litoměřice 0,04
173. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 0,04
174. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. 0,04
175. DIAMO, státní podnik 0,04
176. Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace 0,04
177. Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. 0,04
178. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 0,04
179. Karlovarská krajská nemocnice a.s. 0,04
180. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace 0,04
181. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 0,04
182. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 0,04
183. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 0,04
184. SPRÁVA DOMŮ s.r.o. 0,04
185. Galerie hlavního města Prahy 0,04
186. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 0,04
187. Město Poděbrady 0,04
188. Město Humpolec 0,04
189. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 0,04
190. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 0,04
191. ČD - Informační Systémy, a.s. 0,04
192. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 0,04
193. Město Jičín 0,04
194. Národní muzeum 0,04
195. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. 0,04
196. Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace 0,04
197. Městská část Praha 8 0,04
198. Česká rozvojová agentura 0,04
199. Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická 0,04
200. Město Moravské Budějovice 0,04
201. Městská část Praha 4 0,04
202. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 0,04
203. Technické služby města Dvora Králové nad Labem 0,04
204. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 0,04
205. Obec Kly 0,04
206. Městská část Praha 12 0,04
207. Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace 0,04
208. Město Jaroměř 0,04
209. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace 0,04
210. Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace 0,04
211. Technické služby Zlín, s.r.o. 0,04
212. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 0,04
213. Statutární město České Budějovice 0,04
214. Centrum služeb pro silniční dopravu 0,04
215. Strojírenský zkušební ústav, s.p. 0,04
216. Technické služby Turnov, s.r.o. 0,04
217. Husitské muzeum v Táboře 0,04
218. Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace 0,04
219. Nemocnice Strakonice, a.s. 0,04
220. Město Vsetín 0,04
221. Město Týn nad Vltavou 0,04
222. Město Šumperk 0,04
223. Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace 0,04
224. Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 0,04
225. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 0,04
226. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 0,04
227. Statutární město Most 0,04
228. KORDIS JMK, a.s. 0,04
229. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 0,04
230. VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 0,04
231. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 0,04
232. CEJIZA, s.r.o. 0,04
233. Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace 0,04
234. Město Králíky 0,04
235. Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 0,04
236. Městská část Praha 3 0,04
237. Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o. 0,04
238. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 0,04
239. Domažlická nemocnice, a.s. 0,04
240. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 0,04
241. Statutární město Brno 0,04
242. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 0,04
243. Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace 0,04
244. Ministerstvo pro místní rozvoj 0,04
245. KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. 0,04
246. TS a.s. 0,04
247. Město Otrokovice 0,04
248. Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 0,04
249. Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace 0,04
250. Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace 0,04
251. Fakultní Thomayerova nemocnice 0,04
252. Janáčkova akademie múzických umění 0,04
253. Město Písek 0,04
254. Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. 0,04
255. Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. 0,04
256. MEBYS Trutnov s.r.o. 0,04
257. Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace 0,04
258. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 0,04
259. Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava 0,04
260. Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy 0,04
261. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 0,05
262. Město Nové Město na Moravě 0,05
263. Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace 0,05
264. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 0,05
265. Český hydrometeorologický ústav 0,05
266. Český statistický úřad 0,05
267. Psychiatrická nemocnice v Kroměříži 0,05
268. Nemocnice České Budějovice, a.s. 0,05
269. Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje 0,05
270. Rozvojový fond Pardubice a.s. 0,05
271. Léčebna dlouhodobě nemocných 0,05
272. Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 0,05
273. Město Uherský Brod 0,05
274. Město Uherské Hradiště 0,05
275. Česká agentura pro standardizaci 0,05
276. Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 0,05
277. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 0,05
278. Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) 0,05
279. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. 0,05
280. Silnice LK a.s. 0,05
281. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 0,05
282. Centrum výzkumu Řež s.r.o. 0,05
283. Fakultní nemocnice Ostrava 0,05
284. Generální ředitelství cel 0,05
285. Městská část Praha 2 0,05
286. Město Kadaň 0,05
287. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 0,05
288. Lesy města Brna, a.s. 0,05
289. Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace 0,05
290. Město Hlinsko 0,05
291. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 0,05
292. Technické služby města Mostu a.s. 0,05
293. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 0,05
294. ČESKÝ ROZHLAS 0,05
295. Geologický ústav AV ČR, v. v. i. 0,05
296. Městská nemocnice následné péče 0,05
297. Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace 0,05
298. Město Frenštát pod Radhoštěm 0,05
299. Městská část Praha 13 0,05
300. Centrum investic, rozvoje a inovací 0,05
301. Střední odborná škola Jarov 0,05
302. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 0,05
303. MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. 0,05
304. CHEVAK Cheb, a.s. 0,05
305. Město Pelhřimov 0,05
306. Česká geologická služba 0,05
307. Městská část Praha 11 0,05
308. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 0,05
309. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 0,05
310. MĚSTO TURNOV 0,05
311. Městská část Praha-Libuš 0,05
312. Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace 0,05
313. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0,05
314. Město Přeštice 0,05
315. Střední průmyslová škola Třebíč 0,05
316. Město Šternberk 0,05
317. Nemocnice Blansko 0,05
318. Statutární město Havířov 0,05
319. Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace 0,05
320. Statutární město Olomouc 0,05
321. Statutární město Zlín 0,05
322. Město Rakovník 0,05
323. Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk 0,05
324. Ostravská univerzita 0,05
325. MĚSTO SEMILY 0,05
326. Industry Servis ZK, a.s. 0,05
327. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 0,05
328. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 0,05
329. Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 0,05
330. Ašské služby, s.r.o. 0,05
331. Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. 0,05
332. Statutární město Hradec Králové 0,05
333. Domov pro seniory Zahradní Město 0,05
334. Fakultní nemocnice Plzeň 0,05
335. Město Bohumín 0,05
336. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY 0,05
337. Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace 0,05
338. Městská část Praha 7 0,05
339. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 0,05
340. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. 0,05
341. Povodí Moravy, s.p. 0,05
342. Moravský zemský archiv v Brně 0,05
343. Základní škola a Mateřská škola Dr. Edvarda Beneše, Praha-Čakovice 0,05
344. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i. 0,05
345. Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 0,05
346. Městská část Praha-Zbraslav 0,05
347. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. 0,06
348. Město Vimperk 0,06
349. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. 0,06
350. Statutární město Opava 0,06
351. Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace 0,06
352. Fakultní nemocnice Hradec Králové 0,06
353. Domov U Biřičky 0,06
354. Město Blatná 0,06
355. SmP - Odpady a.s. 0,06
356. Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace 0,06
357. Fakultní nemocnice v Motole 0,06
358. Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace 0,06
359. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 0,06
360. Město Bruntál 0,06
361. Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace 0,06
362. Stodská nemocnice, a.s. 0,06
363. Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace 0,06
364. Vojenský výzkumný ústav, s. p. 0,06
365. Královéhradecký kraj 0,06
366. Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace 0,06
367. Město Žďár nad Sázavou 0,06
368. Město Rokycany 0,06
369. Statutární město Jihlava 0,06
370. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 0,06
371. Úřad vlády České republiky 0,06
372. Technické služby Havířov a.s. 0,06
373. VaK Bruntál a.s. 0,06
374. Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace 0,06
375. Město Domažlice 0,06
376. Město Říčany 0,06
377. BM servis a.s. 0,06
378. Národní knihovna České republiky 0,06
379. Ministerstvo kultury 0,06
380. Město Vlašim 0,06
381. Centrum sociálních služeb Praha 0,06
382. Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 0,06
383. Dopravní podnik Ostrava a.s. 0,06
384. Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. 0,06
385. Městská nemocnice Čáslav 0,06
386. Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 0,06
387. TEPO s.r.o. 0,06
388. Teplárna České Budějovice, a.s. 0,06
389. Město Hostinné 0,06
390. Město Lipník nad Bečvou 0,06
391. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje 0,06
392. Město Chrudim 0,06
393. Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 0,06
394. Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 0,06
395. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 0,06
396. Základní škola Jeseník, příspěvková organizace 0,06
397. STAREZ - SPORT, a.s. 0,06
398. ČEZ Distribuce, a. s. 0,06
399. Statutární město Přerov 0,06
400. T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o. 0,06
401. Město Mariánské Lázně 0,06
402. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0,06
403. Město Třebíč 0,06
404. Město Benešov 0,06
405. Město Rudná 0,06
406. Česká zemědělská univerzita v Praze 0,06
407. Státní veterinární ústav Praha 0,06
408. Technické sítě Brno, akciová společnost 0,06
409. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T.G.Masaryka 788 0,06
410. Statutární město Mladá Boleslav 0,06
411. Město Havlíčkův Brod 0,06
412. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 0,06
413. Energetický regulační úřad 0,06
414. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 0,06
415. Město Rumburk 0,06
416. Domov pro seniory Háje 0,06
417. Česká filharmonie 0,06
418. Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace 0,06
419. Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o. 0,06
420. Město Vítkov 0,06
421. Horská služba ČR, o.p.s. 0,06
422. Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace 0,06
423. Psychiatrická nemocnice Jihlava 0,06
424. Město Jindřichův Hradec 0,06
425. Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy 0,06
426. Fakultní nemocnice Bulovka 0,06
427. Letiště Praha, a. s. 0,06
428. Rehabilitační ústav Kladruby 0,06
429. Fakultní nemocnice Brno 0,06
430. Operátor ICT, a.s. 0,07
431. Město Litovel 0,07
432. Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci 0,07
433. Správa Krkonošského národního parku 0,07
434. MĚSTO JILEMNICE 0,07
435. Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace 0,07
436. Česká správa sociálního zabezpečení 0,07
437. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 0,07
438. Město Nový Bor 0,07
439. Město Boskovice 0,07
440. Rokycanská nemocnice, a.s. 0,07
441. VODÁRNA PLZEŇ a.s. 0,07
442. Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 0,07
443. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 0,07
444. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 0,07
445. BYTES Tábor s.r.o. 0,07
446. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 0,07
447. Zeměměřický úřad 0,07
448. Státní ústav pro kontrolu léčiv 0,07
449. OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA 0,07
450. Nemocnice Nymburk s.r.o. 0,07
451. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje 0,07
452. Ústecký kraj 0,07
453. Jihočeská centrála cestovního ruchu 0,07
454. Vojenský technický ústav, s.p. 0,07
455. Město Mikulov 0,07
456. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 0,07
457. Město Polička 0,07
458. SATT a.s. 0,07
459. Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace 0,07
460. Oblastní nemocnice Jičín a.s. 0,07
461. Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 0,07
462. Město Svitavy 0,07
463. Statutární město Ostrava 0,07
464. Ředitelství vodních cest ČR 0,07
465. Vysoká škola ekonomická v Praze 0,07
466. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 0,07
467. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 0,07
468. Město Hustopeče 0,07
469. Povodí Odry, státní podnik 0,07
470. Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o. 0,07
471. MĚSTO ČERNOŠICE 0,07
472. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 0,07
473. Státní zdravotní ústav 0,07
474. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 0,07
475. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 0,07
476. Město Hodonín 0,07
477. Městská knihovna Břeclav, příspěvková organizace 0,07
478. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 0,07
479. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 0,07
480. Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. 0,07
481. Město Kravaře 0,07
482. OTE, a.s. 0,07
483. Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky 0,07
484. Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace 0,07
485. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze 0,07
486. Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o. 0,07
487. Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium 0,07
488. Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko 0,07
489. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 0,07
490. Město Bučovice 0,07
491. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace 0,07
492. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 0,07
493. Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace 0,08
494. Statutární město Pardubice 0,08
495. SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace 0,08
496. Nemocnice Český Krumlov, a.s. 0,08
497. Masarykův onkologický ústav 0,08
498. Město Hranice 0,08
499. Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 0,08
500. Psychiatrická nemocnice Kosmonosy 0,08
501. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 0,08
502. Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) 0,08
503. Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 0,08
504. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 0,08
505. Město Lanškroun 0,08
506. Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 0,08
507. Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. 0,08
508. Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 0,08
509. Město Slavkov u Brna 0,08
510. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 0,08
511. Technické služby města Přerova, s.r.o. 0,08
512. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 0,08
513. Explosia a.s. 0,08
514. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje 0,08
515. Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 0,08
516. TEPVOS, spol. s r.o. 0,08
517. Město Litvínov 0,08
518. Město Blovice 0,08
519. Institut klinické a experimentální medicíny 0,08
520. Město Tanvald 0,08
521. Centrum pro regionální rozvoj České republiky 0,08
522. Ústav pro studium totalitních režimů 0,08
523. Statutární město Děčín 0,08
524. VOP CZ, s.p. 0,08
525. Národní kulturní památka Vyšehrad 0,08
526. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 0,08
527. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 0,08
528. Pardubický kraj 0,08
529. Tepelné hospodářství Rychnov nad Kněžnou, s. r. o. 0,08
530. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 0,08
531. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 0,08
532. Městská část Praha 6 0,08
533. Technická univerzita v Liberci 0,08
534. Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. 0,08
535. Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace 0,08
536. Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace 0,08
537. Centrum sociálních služeb Praha 2 0,08
538. MERO ČR, a.s. 0,08
539. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 0,08
540. STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 0,09
541. Město Broumov 0,09
542. Jihočeské divadlo, příspěvková organizace 0,09
543. TEPLO BRUNTÁL a. s. 0,09
544. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 0,09
545. Osmá správa majetku a služeb a.s. 0,09
546. Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace 0,09
547. Kolektory Praha, a.s. 0,09
548. Zemský archiv v Opavě 0,09
549. Správa železnic, státní organizace 0,09
550. Knihovna AV ČR, v. v. i. 0,09
551. Městská část Praha 14 0,09
552. Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. 0,09
553. Město Žatec 0,09
554. Město Chrastava 0,09
555. Městská část Praha 20 0,09
556. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 0,09
557. Nemocnice Písek, a.s. 0,09
558. OVANET a.s. 0,09
559. Armádní Servisní, příspěvková organizace 0,09
560. Městská poliklinika Praha 0,09
561. Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 0,09
562. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace 0,09
563. Město Holice 0,09
564. TESPRA Hodonín, s.r.o. 0,09
565. Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech 0,09
566. Zámek Štiřín 0,09
567. Město Nepomuk 0,09
568. Město Tišnov 0,09
569. Státní zemědělská a potravinářská inspekce 0,09
570. Město Bystřice pod Hostýnem 0,09
571. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 0,09
572. Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 0,09
573. Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 0,09
574. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace 0,09
575. Město Lysá nad Labem 0,09
576. Město Rychnov nad Kněžnou 0,09
577. Národní filmový archiv 0,09
578. Domov se zvláštním režimem Terezín 0,10
579. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 0,10
580. Město Frýdlant nad Ostravicí 0,10
581. Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 0,10
582. Město Klatovy 0,10
583. Vodohospodářské sdružení Turnov 0,10
584. Národní technická knihovna 0,10
585. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 0,10
586. Město Litomyšl 0,10
587. Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. 0,10
588. Město Konice 0,10
589. Státní veterinární ústav Olomouc 0,10
590. Národní divadlo 0,10
591. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. 0,10
592. Nemocnice Slaný 0,10
593. Město Příbram 0,10
594. Nemocnice Prachatice, a.s. 0,10
595. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace 0,10
596. Město Rýmařov 0,10
597. Město Česká Kamenice 0,10
598. Východočeské muzeum v Pardubicích 0,10
599. Město Orlová 0,10
600. Ministerstvo životního prostředí 0,10
601. Muzeum města Brna, příspěvková organizace 0,10
602. Město Horažďovice 0,10
603. Město Pacov 0,10
604. Město Ivančice 0,10
605. Město Nová Paka 0,10
606. Město Odry 0,10
607. Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. 0,10
608. Město Kroměříž 0,10
609. Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 0,10
610. SAKO Brno, a.s. 0,10
611. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou 0,10
612. Město Luhačovice 0,10
613. Město Horní Slavkov 0,10
614. Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje 0,10
615. Statutární město Teplice 0,10
616. Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace 0,10
617. Město Valašské Klobouky 0,10
618. Krajský soud v Ústí nad Labem 0,10
619. Agentura pro podnikání a inovace 0,10
620. Město Krnov 0,10
621. Nemocnice Boskovice s.r.o. 0,10
622. Domov pro seniory Chodov 0,10
623. Město Blansko 0,10
624. Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace 0,10
625. Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. 0,10
626. Vojenská nemocnice Brno 0,10
627. Ministerstvo práce a sociálních věcí 0,10
628. Město Ostrov 0,10
629. Ministerstvo zahraničních věcí 0,10
630. Státní oblastní archiv v Třeboni 0,10
631. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. 0,10
632. Teplárny Brno, a.s. 0,10
633. Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace 0,10
634. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace 0,10
635. Výstaviště Praha, a.s. 0,10
636. Město Mohelnice 0,10
637. Katastrální úřad pro Zlínský kraj 0,10
638. Středočeský kraj 0,11
639. Český úřad zeměměřický a katastrální 0,11
640. Město Chlumec 0,11
641. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 0,11
642. Vězeňská služba České republiky 0,11
643. Město Kutná Hora 0,11
644. Město Nejdek 0,11
645. Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace 0,11
646. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 0,11
647. Státní oblastní archiv v Litoměřicích 0,11
648. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace 0,11
649. Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 0,11
650. Ministerstvo zdravotnictví 0,11
651. Léčebné lázně Lázně Kynžvart 0,11
652. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 0,11
653. Město Slaný 0,11
654. Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace 0,11
655. Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace 0,11
656. MMN, a.s. 0,11
657. Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. 0,11
658. Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9,Poděbradská 1/179 0,11
659. Město Česká Třebová 0,11
660. Město Milovice 0,11
661. Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace 0,11
662. Český metrologický institut 0,11
663. Město Vysoké Mýto 0,11
664. Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace 0,11
665. Město Vodňany 0,11
666. Město Vyškov 0,11
667. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje 0,11
668. Plzeňský kraj 0,11
669. Město Podbořany 0,11
670. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3 0,11
671. Státní veterinární správa 0,11
672. Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 0,11
673. Město Mělník 0,11
674. Krajský soud v Brně 0,11
675. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 0,11
676. Městská část Praha 10 0,11
677. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace 0,11
678. Domov pro seniory Ďáblice 0,11
679. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0,11
680. Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 0,11
681. Městská část Praha-Koloděje 0,11
682. Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 0,11
683. RESPONO, a.s. 0,11
684. Domovní a bytová správa města Písku 0,11
685. Krajská majetková, příspěvková organizace 0,11
686. Městská část Praha 18 0,11
687. Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 0,11
688. Ústav pro péči o matku a dítě 0,11
689. Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. 0,11
690. Dopravní podnik města Pardubic a.s. 0,11
691. Město Rožnov pod Radhoštěm 0,11
692. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy 0,11
693. Město Cheb 0,11
694. Město Železný Brod 0,11
695. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 0,11
696. Ministerstvo zemědělství 0,11
697. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje 0,12
698. Liberecký kraj 0,12
699. Nejvyšší soud 0,12
700. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 0,12
701. Ústav zemědělské ekonomiky a informací 0,12
702. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. 0,12
703. Městská část Praha-Řeporyje 0,12
704. Město Dvůr Králové nad Labem 0,12
705. Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř 0,12
706. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ 0,12
707. Centrum sociálních služeb Hrabyně 0,12
708. Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov 0,12
709. THERMAL-F, a.s. 0,12
710. OZO Ostrava s.r.o. 0,12
711. Jablonecká energetická a.s. 0,12
712. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 0,12
713. Město Stod 0,12
714. Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. 0,12
715. Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 0,12
716. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace 0,12
717. Moravská galerie v Brně 0,12
718. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 0,12
719. Vinařský fond 0,12
720. Národní ústav duševního zdraví 0,12
721. Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace 0,12
722. Městské služby Písek s.r.o. 0,12
723. Vsetínská nemocnice a.s. 0,12
724. Kulturní dům města Soběslavi 0,12
725. Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik 0,12
726. Domov důchodců Dobrá Voda 0,12
727. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 0,12
728. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 0,12
729. Město Stříbro 0,12
730. Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace 0,12
731. Krajská zdravotní, a.s. 0,12
732. Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 0,12
733. Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. 0,12
734. Správa nemovitostí Olomouc, a.s. 0,12
735. Centrum sociálních služeb Jeseník 0,12
736. Ministerstvo spravedlnosti 0,12
737. Městské služby Rýmařov, s.r.o. 0,12
738. Národní technické muzeum 0,12
739. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace 0,12
740. Národní archiv 0,12
741. ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. 0,12
742. Městská část Praha-Klánovice 0,12
743. Město Varnsdorf 0,12
744. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 0,12
745. Obec Horní Kalná 0,12
746. MĚSTO NÁCHOD 0,12
747. Město Neratovice 0,12
748. Městské divadlo Brno, příspěvková organizace 0,12
749. Statutární město Karlovy Vary 0,12
750. Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 0,12
751. Město Rosice 0,12
752. Město Sedlčany 0,12
753. Policejní akademie České republiky v Praze 0,12
754. Eko Bi s.r.o. 0,12
755. Město Český Brod 0,12
756. Generální finanční ředitelství 0,12
757. Město Tachov 0,13
758. Město Třeboň 0,13
759. Metropolnet, a.s. 0,13
760. Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. 0,13
761. Město Kostelec nad Orlicí 0,13
762. Obvodní soud pro Prahu 4 0,13
763. Město Telč 0,13
764. Město Moravská Třebová 0,13
765. Výstaviště České Budějovice a.s. 0,13
766. Probační a mediační služba 0,13
767. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace 0,13
768. Krajský soud v Ostravě 0,13
769. Město Kopřivnice 0,13
770. Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace 0,13
771. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. 0,13
772. Ministerstvo průmyslu a obchodu 0,13
773. Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 0,13
774. Klatovská nemocnice, a.s. 0,13
775. Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. 0,13
776. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 0,13
777. Městská část Praha-Kunratice 0,13
778. ČD - Telematika a.s. 0,13
779. Město Žamberk 0,13
780. Město Kaplice 0,13
781. Město Kralovice 0,13
782. Městská část Praha-Čakovice 0,13
783. Město Český Těšín 0,13
784. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 0,13
785. Karlovarský kraj 0,13
786. Jihočeský kraj 0,13
787. Památník národního písemnictví 0,13
788. Technické služby Kadaň, s.r.o. 0,13
789. Diplomatický servis 0,13
790. Koordinátor ODIS s.r.o. 0,13
791. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace 0,13
792. ČEPRO, a.s. 0,13
793. Město Aš 0,13
794. Město Nymburk 0,13
795. Město Uničov 0,13
796. Město Bystřice nad Pernštejnem 0,13
797. Město Bílovec 0,13
798. Město Kuřim 0,13
799. Město Bílina 0,13
800. Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 0,13
801. Město Trhové Sviny 0,13
802. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace 0,13
803. Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43 0,13
804. Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 0,13
805. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 0,13
806. Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim 0,13
807. Grantová agentura České republiky 0,14
808. Město Hlučín 0,14
809. Město Prachatice 0,14
810. Státní úřad inspekce práce 0,14
811. Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. 0,14
812. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 0,14
813. Město Milevsko 0,14
814. Město Velké Meziříčí 0,14
815. Městská část Praha 15 0,14
816. Havířovská teplárenská společnost, a.s. 0,14
817. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 0,14
818. Městský dopravní podnik Opava, a.s. 0,14
819. Město Dačice 0,14
820. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 0,14
821. Technologie hlavního města Prahy, a.s. 0,14
822. Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace 0,14
823. Služby města Pardubic a.s. 0,14
824. Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje 0,14
825. Pražská vodohospodářská společnost a.s. 0,14
826. Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace 0,14
827. Město Horšovský Týn 0,14
828. Městská část Praha 22 0,14
829. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 0,14
830. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. 0,14
831. Ministerstvo obrany 0,14
832. Moravské zemské muzeum 0,14
833. Město Veselí nad Moravou 0,14
834. Město Znojmo 0,14
835. Povodí Labe, státní podnik 0,14
836. Teplárna Písek, a.s. 0,14
837. Město Týnec nad Sázavou 0,14
838. Město Ústí nad Orlicí 0,14
839. Slezské zemské muzeum 0,14
840. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 0,14
841. Město Valašské Meziříčí 0,15
842. Město Nový Bydžov 0,15
843. Město Nýřany 0,15
844. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 0,15
845. Národní sportovní agentura 0,15
846. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. 0,15
847. Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. 0,15
848. Tepelné hospodářství města Lovosic s.r.o. 0,15
849. Město Dobruška 0,15
850. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 0,15
851. Úrazová nemocnice v Brně 0,15
852. Česká inspekce životního prostředí 0,15
853. Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 0,15
854. Základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády Vojenská nemocnice Olomouc 0,15
855. Revmatologický ústav 0,15
856. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 0,15
857. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 0,15
858. 14l15 Baťův institut, příspěvková organizace 0,15
859. Divadlo F.X.Šaldy Liberec,příspěvková organizace 0,15
860. MĚSTO FRÝDLANT 0,15
861. Městská část Praha-Ďáblice 0,15
862. Želivská provozní a.s. 0,15
863. Statutární město Třinec 0,15
864. Dopravní podnik města Děčína, a.s. 0,15
865. Město Soběslav 0,15
866. Endokrinologický ústav 0,15
867. Vysoká škola polytechnická Jihlava 0,15
868. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 0,15
869. Technické služby města Poděbrad s.r.o., 0,15
870. MĚSTO TRUTNOV 0,15
871. Město Dobříš 0,15
872. Katastrální úřad pro Jihočeský kraj 0,15
873. Město Roudnice nad Labem 0,15
874. Městská část Praha 9 0,15
875. Městská část Praha 17 0,15
876. TRADE CENTRE PRAHA a.s. 0,16
877. Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. 0,16
878. Dům zahraniční spolupráce 0,16
879. Město Moravský Krumlov 0,16
880. Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o. 0,16
881. Město Kyjov 0,16
882. Pražské služby, a.s. 0,16
883. ZOO Dvůr Králové a.s. 0,16
884. Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. 0,16
885. Muzeum středního Pootaví Strakonice 0,16
886. Dopravní podnik města Brna, a.s. 0,16
887. Městská část Praha-Vinoř 0,16
888. Město Hořice 0,16
889. Národní muzeum v přírodě 0,16
890. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 0,16
891. Město Jeseník 0,16
892. Městská část Praha-Kolovraty 0,16
893. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská 0,16
894. Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace 0,16
895. Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace 0,16
896. Městský soud v Praze 0,16
897. Správa služeb hlavního města Prahy 0,16
898. Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 0,16
899. Město Sušice 0,16
900. Česká školní inspekce 0,16
901. Národní hřebčín Kladruby nad Labem 0,16
902. Statutární město Prostějov 0,16
903. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 0,16
904. Vlastivědné muzeum v Olomouci 0,16
905. Město Světlá nad Sázavou 0,16
906. Městská část Praha 21 0,17
907. Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 0,17
908. Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 0,17
909. Město Holešov 0,17
910. BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným 0,17
911. CENDIS, s.p. 0,17
912. OKD, a.s. 0,17
913. Český telekomunikační úřad 0,17
914. Pražská plynárenská, a.s. 0,17
915. Statutární město Jablonec nad Nisou 0,17
916. Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 0,17
917. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 0,17
918. Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice 0,17
919. Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 0,17
920. Česká obchodní inspekce 0,17
921. Státní oblastní archiv v Praze 0,17
922. Plzeňská teplárenská, a.s. 0,17
923. Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace 0,17
924. Uherskohradišťská nemocnice a.s. 0,17
925. Národní rozvojová banka, a.s. 0,17
926. Správa státních hmotných rezerv 0,17
927. Město Český Krumlov 0,17
928. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 0,17
929. Česká exportní banka, a.s. 0,17
930. Povodí Ohře, státní podnik 0,17
931. Statutární město Frýdek-Místek 0,17
932. Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 0,17
933. Kroměřížská nemocnice a.s. 0,17
934. SPORTES Svitavy s.r.o. 0,17
935. Oblastní nemocnice Náchod a.s. 0,17
936. Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace 0,17
937. Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko 0,18
938. Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 0,18
939. LOM PRAHA TRADE a.s. 0,18
940. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. 0,18
941. Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 0,18
942. ST SERVIS s.r.o. 0,18
943. Městská část Praha-Dubeč 0,18
944. Město Mnichovo Hradiště 0,18
945. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 0,18
946. ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace 0,18
947. Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 0,18
948. Město Jablunkov 0,18
949. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 0,19
950. SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. 0,19
951. Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 0,19
952. MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. 0,19
953. Devátá rozvojová a.s. 0,19
954. Správa základních registrů 0,19
955. Česká informační agentura životního prostředí 0,19
956. Botanická zahrada hl. m. Prahy 0,19
957. Město Náměšť nad Oslavou 0,19
958. Poliklinika Prosek a.s. 0,19
959. Město Přelouč 0,19
960. Město Strakonice 0,19
961. Město Kralupy nad Vltavou 0,19
962. Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace 0,19
963. Město Votice 0,19
964. Městská část Praha 16 0,19
965. Městská část Praha-Suchdol 0,19
966. Městská část Praha-Zličín 0,19
967. Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace 0,19
968. Psychiatrická léčebna Červený Dvůr 0,19
969. Muzeum hlavního města Prahy 0,19
970. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 0,19
971. Česká agentura na podporu obchodu 0,20
972. Městská část Praha 19 0,20
973. Město Lovosice 0,20
974. Město Vrchlabí 0,20
975. Dopravní podnik města Olomouce, a.s. 0,20
976. Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o. 0,20
977. Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 0,20
978. Akademie výtvarných umění v Praze 0,20
979. Uměleckoprůmyslové museum v Praze 0,20
980. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace 0,20
981. Alšova jihočeská galerie 0,20
982. Statutární město Kladno 0,20
983. Dobrovolný svazek obcí Křivina 0,20
984. Město Louny 0,20
985. Město Židlochovice 0,20
986. Městská část Praha-Březiněves 0,21
987. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace 0,21
988. Správa bytů NMNM s.r.o. 0,21
989. Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 0,21
990. Povodí Vltavy, státní podnik 0,21
991. Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko 0,21
992. Ministerstvo financí 0,21
993. Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace 0,21
994. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje 0,21
995. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace 0,21
996. Collegium Bohemicum, o.p.s. 0,21
997. Městská část Praha-Lysolaje 0,21
998. Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. 0,21
999. Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace 0,21
1000. Nemocnice Žatec, o.p.s. 0,21
1001. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově 0,21
1002. Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) 0,21
1003. Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace 0,22
1004. Správa úložišť radioaktivních odpadů 0,22
1005. Město Hořovice 0,22
1006. Česká pošta, s.p. 0,22
1007. Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace 0,22
1008. Městská část Praha-Petrovice 0,22
1009. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 0,22
1010. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 0,22
1011. Město Kraslice 0,22
1012. Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace 0,22
1013. SNEO, a.s. 0,23
1014. Správa nemovitostí města Jičína, a.s. 0,23
1015. Jihočeská filharmonie 0,23
1016. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 0,23
1017. Město Tábor 0,23
1018. Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 0,23
1019. Ministerstvo dopravy 0,23
1020. Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace 0,23
1021. Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace 0,23
1022. Společensko-kulturní centrum Rubín, příspěvková organizace 0,24
1023. Nemocnice Na Františku 0,24
1024. PREdistribuce, a.s. 0,24
1025. Technické muzeum v Brně 0,24
1026. VODOVODY A KANALIZACE 0,24
1027. DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. 0,24
1028. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 0,24
1029. Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace 0,24
1030. Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 0,24
1031. TSUB, příspěvková organizace 0,24
1032. Psychiatrická nemocnice Bohnice 0,24
1033. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. 0,24
1034. Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 0,24
1035. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace 0,24
1036. Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace 0,24
1037. Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o. 0,24
1038. Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 0,24
1039. Palata - Domov pro zrakově postižené 0,24
1040. Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o. 0,25
1041. Odborný léčebný ústav Jevíčko 0,25
1042. Městská část Praha-Lochkov 0,25
1043. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace 0,25
1044. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje 0,25
1045. Městská část Praha - Běchovice 0,25
1046. Nemocnice Kadaň s.r.o. 0,25
1047. ŠKODA AUTO a.s. 0,25
1048. Krajský soud v Praze 0,25
1049. Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. 0,25
1050. Divadlo na Vinohradech 0,26
1051. Novoměstské sociální služby 0,26
1052. Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 0,26
1053. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace 0,27
1054. Nemocnice Letovice, příspěvková organizace 0,27
1055. Knihovna Kutná Hora 0,27
1056. LOM PRAHA s.p. 0,27
1057. Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 0,27
1058. Skupinový vodovod Moravskotřebovska 0,27
1059. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace 0,27
1060. CPA DELFÍN, příspěvková organizace 0,27
1061. Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66 0,28
1062. Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace 0,28
1063. Obec Lipník 0,28
1064. Polabské muzeum, příspěvková organizace 0,28
1065. Okresní soud v Litoměřicích 0,28
1066. Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 0,28
1067. Městys Katovice 0,29
1068. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 0,29
1069. Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury 0,29
1070. Moravská zemská knihovna v Brně 0,29
1071. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola 0,29
1072. Státní fond dopravní infrastruktury 0,29
1073. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace 0,30
1074. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 0,30
1075. Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina 0,31
1076. VZLU TEST, a.s. 0,31

K-Index nebyl spočítán pro následující organizace, které mají méně než 60 smluv za rok nebo malý objem smluv.

Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o., 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183, Školní jídelna Ivančice, příspěvková organizace, Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., Obec Dublovice, Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, Neubauer Radim - notář, KH TEBIS s.r.o., Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, Františkolázeňská výtopna, s.r.o., The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s., TEPLO NOVÝ BOR spol. s r.o.