Top 100 nejlepších subjektů podle K–Indexu pro rok 2017

Žebříček pro další roky: 2017 2018 2019 2020 2021


Pořadí Známka Firma Body
1. Fond dalšího vzdělávání 0,69
2. Plzeňský kraj 1,61
3. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 1,62
4. MEBYS Trutnov s.r.o. 1,91
5. Správa nemovitostí městské části Brno-střed, příspěvková organizace 2,00
6. Úřad práce České republiky 2,03
7. Nemocnice Písek, a.s. 2,14
8. Karlovarská krajská nemocnice a.s. 2,18
9. Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje 2,20
10. Státní pozemkový úřad 2,27
11. Státní zemědělský intervenční fond 2,28
12. Osmá správa majetku a služeb a.s. 2,34
13. Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace 2,36
14. Městské lesy Hradec Králové a.s. 2,43
15. Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace 2,48
16. Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism 2,48
17. Domov U Biřičky 2,53
18. Státní veterinární ústav Jihlava 2,56
19. Město Žďár nad Sázavou 2,57
20. ZOO Dvůr Králové a.s. 2,60
21. Správa Národního parku České Švýcarsko 2,61
22. Město Vlašim 2,64
23. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 2,66
24. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 2,67
25. Fakultní nemocnice Ostrava 2,72
26. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace 2,73
27. Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. 2,74
28. Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. 2,77
29. Město Poděbrady 2,80
30. Zoopark Chomutov, p. o. 2,82
31. Město Světlá nad Sázavou 2,83
32. Městská část Praha-Ďáblice 2,85
33. OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA 2,85
34. Krajský soud v Ústí nad Labem 2,86
35. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace 2,89
36. Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace 2,94
37. Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) 3,00
38. Centrum pro regionální rozvoj České republiky 3,00
39. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 3,01
40. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 3,02
41. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 3,02
42. Město Nové Město nad Metují 3,03
43. Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje 3,03
44. Město Králíky 3,04
45. Fakultní nemocnice Plzeň 3,05
46. Akademie múzických umění v Praze 3,05
47. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. 3,06
48. Město Ivančice 3,06
49. Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 3,07
50. TIC BRNO, příspěvková organizace 3,08
51. Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa 3,10
52. Správa Národního parku Šumava 3,13
53. Nemocnice České Budějovice, a.s. 3,14
54. Úrazová nemocnice v Brně 3,14
55. Liberecký kraj 3,17
56. Fakultní nemocnice v Motole 3,18
57. Město Chotěboř 3,19
58. Ministerstvo pro místní rozvoj 3,21
59. SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace 3,22
60. Fakultní nemocnice Olomouc 3,23
61. Město Ústí nad Orlicí 3,24
62. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 3,25
63. Ústav zemědělské ekonomiky a informací 3,25
64. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 3,31
65. Technické služby města Poděbrad s.r.o., 3,32
66. Statutární město Ústí nad Labem 3,33
67. Fakultní nemocnice Hradec Králové 3,33
68. Město Mariánské Lázně 3,34
69. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 3,35
70. Městská část Praha 3 3,38
71. Univerzita Karlova 3,41
72. Oblastní nemocnice Náchod a.s. 3,44
73. Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. 3,44
74. Městská část Praha 10 3,45
75. Středočeský kraj 3,46
76. Město Lysá nad Labem 3,47
77. Jihomoravský kraj 3,48
78. Olomoucký kraj 3,49
79. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 3,52
80. Lesy České republiky, s.p. 3,52
81. Nemocnice Tábor, a.s. 3,52
82. Statutární město Zlín 3,53
83. Národní ústav lidové kultury 3,53
84. Střední průmyslová škola Třebíč 3,54
85. Město Rakovník 3,54
86. Město Přeštice 3,55
87. Městská část Praha 11 3,55
88. Knihovna AV ČR, v. v. i. 3,56
89. TRADE CENTRE PRAHA a.s. 3,59
90. Energetický regulační úřad 3,60
91. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. 3,62
92. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 3,63
93. Město Bohumín 3,64
94. Ministerstvo obrany 3,65
95. Statutární město Havířov 3,67
96. Muzeum hlavního města Prahy 3,70
97. Institut klinické a experimentální medicíny 3,71
98. Střední odborná škola Jarov 3,73
99. Správa Pražského hradu 3,73
100. Základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády Vojenská nemocnice Olomouc 3,76

K-Index nebyl spočítán pro organizace, které mají méně než 60 smluv za rok nebo malý objem smluv.