Mgr. Jana Vildumetzová (*1973)


Funkce

Poslanec 2017 za ANO 2011
Jana Vildumetzová (*8. 5. 1973) je náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy. Vede v Karlovarském kraji kandidátku hnutí ANO v krajských volbách 2016.

Podpora politických stran

Sponzor ANO v 2017, hodnota daru 25 000 Kč ( zdroj)
Sponzor ANO v 2017, hodnota daru 24 400 Kč ( zdroj)
Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč ( zdroj)
Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč ( zdroj)
Sponzor ANO 2011 v 2015, hodnota daru 40 000 Kč
Sponzor ODS v 2012, hodnota daru 50 000 Kč


Angažovanost
Angažoval se v 3 státních firmách.
Pokud napíšete do hledání text osobaId:jana-vildumetzova, zobrazí se smlouvy s vazbou na Mgr. Jana Vildumetzová
Hlídat nové smlouvy v registru smluv spojené s Mgr. Jana Vildumetzová a navázanými firmami
Hlídat nové veřejné zakázky spojené s Mgr. Jana Vildumetzová a navázanými firmami
Hlídat všechny novinky o Mgr. Jana Vildumetzová a navázaných firmách ve všech databázích
na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
KORN9BUH7QKI Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 389/2007 Sb. Ministerstvo vnitra Návrh vyhlášky 24.09.2013 03.01.2014
ALBSAQ9AXF5M Návrh vyhlášky o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh vyhlášky 15.08.2017 13.10.2017
KORN9M9CJW6U Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno Ministerstvo zemědělství Návrh nařízení vlády 25.07.2014 16.06.2015
KORN9CYFRSXQ Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), v souvislosti s implementací některých ustanovení směrnice Rady č. 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států, a dalšími úpravami Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 31.10.2013 24.11.2015
KORN9D7BVF4B Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 06.11.2013 30.04.2014
ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-S206/2010/VZ-15563/2010/530/ED I. 10.11.2010 Město Horní Slavkov SPS - VKP s.r.o. Továrna hasicí techniky, s.r.o. Cisternová automobilová stříkačka CAS 20 Veřejná zakázka
ÚOHS-S0404/2016/VZ-22549/2016/533/HKu/HČí I. 07.06.2016 Asociace krajů České republiky
Analýza stávající situace zavádění e-GOV v územní veřejné správě Veřejná zakázka
ÚOHS-S0588/2015/VZ-37577/2015/543/JWe I. 20.11.2015 Asociace krajů České republiky
Analýza, tvorba strategií, komparativní studie a školení zaměstnanců Veřejná zakázka
ÚOHS-S40/2013/VZ-12310/2013/523/JDo I. 23.05.2014 Asociace krajů České republiky
Berman Group s. r. o.
Centrum EP Cassia Development & Constulting s. r. o.
Analýza stavu implementace strategických dokumentů včetně vytvoření metodiky strategického řízení a plánování Veřejná zakázka
ÚOHS-S226, S227/2010/VZ-12509/2010/EMa I. 05.11.2010 město Horní Slavkov RENSTAV – stavební činnost s. r. o. ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o. Toužimská stavební společnost s. r. o.
Zateplení Základní školy, Školní ulice 786 v Horním Slavkově Veřejná zakázka
ID Osoba Organizace Funkce
cf9dca64-e3e1-484b-9313-8dd3edce75b7 Jana Mračková Vildumetzová Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Ministerstvo vnitra, Karlovarský kraj poslanec, náměstek pro řízení sekce, člen zastupitelstva
cf68a7f1-4004-4880-b330-c496ce5cfe60 Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky člen vlády, poslanec
3ac25408-7557-4872-b1b5-97903c800d63 Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA Statutární město Karlovy Vary starosta
IČO Název strany Orgán strany Osoby Registrována dne
71443339 ANO 2011 Předsednictvo, za které jedná samostatně předseda, a to ve všech záležitostech,
Jaroslava Pokorná Jermanová
11.05.2012
Nalezli jsme 5 identifikovaných darů(celkem 105 000 Kč)politickým stranám. Ukázat bankovní transakce s identifikovanými dary
Nalezli jsme 5 bankovních transakcí (celkem 105 000 Kč)s politickými stranami s osobou se jménem Mgr. Jana Vildumetzová.Ukázat tyto bankovní transakce
Upozornění: Jedná se o transakce ve kterých se vyskytuje osoba stejného jména. Nemusí jít o stejnou osobu.

Podrobný výpis angažovanosti osoby v soukromých firmách

Přehledný výpis vazeb osoby a firem navzájem

Firma Obchody firmy se státem od 2016 Vztah Mgr. Jana Vildumetzová s firmou
THERMAL-F, a.s. - firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou 142 smluv
celkem 321 mil. Kč
Člen dozorčí rady v THERMAL-F, a.s. (22. 6. 2017 - 23. 8. 2018)
Asociace krajů České republiky - firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou 4 smlouvy
celkem 129 mil. Kč
Člen statutárního orgánu v Asociace krajů České republiky (8. 12. 2016 - 23. 8. 2018)
CARLSBAD CONVENTION BUREAU, o.p.s. - firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou 3 smlouvy
celkem 350 000  Kč
Nepřímá vazba přes:
Mgr. Jana Vildumetzová (*1973) Člen dozorčí rady v THERMAL-F, a.s. (22. 6. 2017 - 23. 8. 2018) → zakladatel obecně prospěšné společnosti v CARLSBAD CONVENTION BUREAU, o.p.s.

Politici, osoby a jejich vazby

Pracujeme s daty politiků a dalších osob s vazbami na politiku (příbuzní, lobisté, poradci, sponzoři politických stran apod.). Pokud někde použijeme zkratkovité pojmenování "politik", vždy tím myslíme tuto širší skupinu lidí.

Pracujeme s přímými a nepřímými vazbami (majitel, statutární orgán) mezi českými ekonomickými subjekty a politiky. Zobrazujeme nejen aktuální, ale i historické (neplatné) vazby osob na firmy. U historických vazeb rozlišujeme vazby nedávné (5 let neaktuální) a historické. Nedávné a aktuální vazby jsou vazby, které nás zajímají nejvíce a pokud není určeno jinak, zobrazujeme a pracujeme s těmito vazbami. (Proč vás zajímají neaktuální vztahy? Vysvětlete mi to)

Nezobrazujeme smlouvy se subjekty vlastněné státem či místními úřady, ve kterých je angažovanost politiků daná zákony či pracovní náplní.