Sponzorující osoby ČSSD v roce 2017

SponzorNaposledy darovalDary
Ing. René Pekárek, CSc. (*1940)2017

Celkem 4 800 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 4 800 Kč
Václav Kočka (*1942)2017

Celkem 4 800 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 4 800 Kč
Vítězslav Jandák (*1947)2017

Celkem 2 400 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 2 400 Kč
Běla Hejná (*1950)2017

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
Zdeněk Seidl (*1950)2017

Celkem 4 500 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 4 500 Kč
Karel Šklíba (*1950)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
František Bublan (*1951)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
Vladimír Špidla (*1951)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Jindřiška Maršová (*1951)2017

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
Jiří Běhounek (*1952)2017

Celkem 190 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 140 000 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Jan Látka (*1954)2017

Celkem 9 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 9 000 Kč
Alena Gajdůšková (*1954)2017

Celkem 75 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 75 000 Kč
Pavel Havíř (*1955)2017

Celkem 101 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
František Adámek (*1955)2017

Celkem 52 400 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 2 400 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Jaroslav Krákora (*1955)2017

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
Zdeněk Syblík (*1956)2017

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
Václav Votava (*1956)2017

Celkem 22 400 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 2 400 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Jiří Petrů (*1956)2017

Celkem 75 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 75 000 Kč
Lubomír Zaorálek (*1956)2017

Celkem 4 800 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 4 800 Kč
Ladislav Velebný (*1957)2017

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
Pavel Holík (*1957)2017

Celkem 52 400 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 2 400 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Vlasta Bohdalová (*1957)2017

Celkem 32 400 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 2 400 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Petr Dlabal (*1957)2017

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
Miloš Petera (*1958)2017

Celkem 6 300 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 6 300 Kč
Milan Urban (*1958)2017

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
Kvetoslava Líbalová (*1958)2017

Celkem 400 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 400 Kč
Ing. Lenka Fojtíková (*1959)2017

Celkem 9 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 2 250 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 2 250 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 2 250 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 2 250 Kč
Pavel Štohl (*1960)2017

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
Hana Habartová (*1960)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Jaroslav Foldyna (*1960)2017

Celkem 22 400 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 2 400 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Antonín Seďa (*1960)2017

Celkem 75 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 75 000 Kč
Miroslav Váňa (*1961)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Jan Dudek (*1961)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Vladimír Černý (*1961)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Jiří Bodenlos (*1962)2017

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
Martin Starec (*1962)2017

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 45 000 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
MUDr. Pavel Antonín, (*1962)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Bc. Hana Nedomová (*1962)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Petr Máška (*1963)2017

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA (*1963)2017

Celkem 4 800 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 4 800 Kč
Zdeněk Fakan (*1963)2017

Celkem 400 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 400 Kč
Pavel Tyralík (*1964)2017

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 70 000 Kč
Zdeněk Matouš (*1964)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Pavel Ploc (*1964)2017

Celkem 101 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Mgr. et Bc. Petr Krčál (*1964)2017

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
Marcela Hánová (*1964)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Jan Mečl (*1964)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Josef Bernard (*1965)2017

Celkem 51 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Pavel Císař (*1965)2017

Celkem 7 260 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 7 260 Kč
Bc. Roman Onderka, MBA (*1965)2017

Celkem 37 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 35 000 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. (*1966)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Vladimír Novotný (*1966)2017

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
Dana Váhalová (*1966)2017

Celkem 2 400 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 2 400 Kč
Petr Kořenek (*1966)2017

Celkem 75 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 75 000 Kč
Roman Váňa (*1966)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Pavla Boturová (*1966)2017

Celkem 4 800 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 4 800 Kč
Jan Kočka (*1966)2017

Celkem 4 800 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 4 800 Kč
Igor Jakubčík (*1967)2017

Celkem 17 400 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 2 400 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
Olga Sehnalová (*1968)2017

Celkem 2 400 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 2 400 Kč
Martin Kabát (*1969)2017

Celkem 4 345 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 4 345 Kč
Michaela Marksová (*1969)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Ludvík Urban (*1969)2017

Celkem 163 400 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 2 400 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 161 000 Kč
Jan Birke (*1969)2017

Celkem 129 800 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 4 800 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
Milan Chovanec (*1970)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Irena Staňková (*1970)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Olga Bastlová (*1970)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Roman Sklenák (*1970)2017

Celkem 78 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 75 000 Kč
Richard Dolejš (*1970)2017

Celkem 4 800 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 4 800 Kč
Daniel Štěpán (*1970)2017

Celkem 4 800 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 4 800 Kč
Jitka Dostálová (*1971)2017

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
Jiří Zimola (*1971)2017

Celkem 2 400 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 2 400 Kč
Michal Kucián (*1971)2017

Celkem 22 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 17 000 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Bohuslav Sobotka (*1971)2017

Celkem 79 800 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 4 800 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 37 500 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 37 500 Kč
Milan Štěpánek (*1971)2017

Celkem 88 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 88 000 Kč
Miroslav Novák (*1972)2017

Celkem 4 800 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 4 800 Kč
Ing. Karel Březina (*1972)2017

Celkem 4 800 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 4 800 Kč
Karel Horčička (*1973)2017

Celkem 4 500 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 4 500 Kč
Viktor Mičo (*1973)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Daniel Spálenka (*1973)2017

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
Luděk Grabinský (*1974)2017

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
Martin Hoferek (*1974)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Václav Zemek (*1974)2017

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
Zuzana Kailová (*1974)2017

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
Lukáš Pleticha (*1974)2017

Celkem 43 300 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 2 400 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 15 900 Kč
Jiří Charvát (*1974)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Jan Morávek (*1974)2017

Celkem 2 250 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 2 250 Kč
Lenka Teska Arnoštová (*1975)2017

Celkem 54 800 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 4 800 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Michal Šmarda (*1975)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Marek Šlapal (*1975)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Ondřej Veselý (*1976)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Zuzana Jentschke Stöcklová (*1976)2017

Celkem 2 400 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 2 400 Kč
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. (*1976)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Robin Böhnisch (*1976)2017

Celkem 27 400 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 2 400 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
Jeroným Tejc (*1977)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Leoš Malina (*1978)2017

Celkem 179 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 179 200 Kč
Vlastimil Gabrhel (*1978)2017

Celkem 77 400 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 2 400 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 75 000 Kč
Roman Petrus (*1978)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Miroslav Poche (*1978)2017

Celkem 4 800 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 4 800 Kč
Mgr. Ing. Zdeněk Dufek (*1978)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Gabriela Nekolová (*1978)2017

Celkem 2 400 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 2 400 Kč
Jan Hamáček (*1978)2017

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
Jiří Štěpán (*1978)2017

Celkem 42 400 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 2 400 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 40 000 Kč
Jan Schneider (*1978)2017

Celkem 1 210 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 210 Kč
Pavel Svoboda (*1978)2017

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
Robin Povšík (*1979)2017

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
Václav Tvrdý (*1979)2017

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 35 000 Kč
Eva Gregorová (*1979)2017

Celkem 448 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 448 Kč
Marie Rubišarová Medová (*1980)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Bc. Lukáš Vágner (*1980)2017

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
Jan Chvojka (*1980)2017

Celkem 101 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Petr Dolínek (*1981)2017

Celkem 54 800 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 4 800 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Lukáš Pfauser (*1981)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Dagmar Dreherová (*1981)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Tomáš Soukal, DiS. (*1981)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Tomáš Petříček (*1981)2017

Celkem 36 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 35 000 Kč
Lucie Svobodová (*1982)2017

Celkem 2 400 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 2 400 Kč
Mgr. Lukáš Kaucký (*1982)2017

Celkem 51 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Mgr. Petr Podhola (*1982)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Petr Malach (*1983)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Markéta Wernerová (*1983)2017

Celkem 2 400 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
Marek Ondroušek (*1985)2017

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
Kristián Malina (*1986)2017

Celkem 5 674 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 5 674 Kč
Petr Náhlovský (*1986)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Adam Rykala (*1986)2017

Celkem 16 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
Vladimír Dostálek (*1986)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Jan Kočka (*1990)2017

Celkem 4 800 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 4 800 Kč
Vilém Čáp (*1990)2017

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
Radim Hejduk (*1991)2017

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
Jakub Moudrý (*1993)2017

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ČSSD v 2017, hodnota daru 1 200 Kč