Sponzorující osoby Česká pirátská strana v roce 2013

SponzorNaposledy darovalDary
Adam Šoukal (*1985)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jan Krejčiřík (*1969)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Petr Lysák (*1980)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Vojtěch Vopařil, (*1989)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Antonín Gažák, (*1969)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Dimoskakis Kostas, (*1954)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Kubiš František, (*1988)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Adam Blokeš, (*1993)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jiří Peterka, (*1979)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Lukáš Válek, (*1979)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Lukáš Pospíšil, (*1986)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
VLADIMIR EKRT, (*1979)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Mandic Kristýna, (*1982)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Ing. Cvíčela Tubor, (*1977)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Vojtěch Harant, (*1990)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Václav Reiter, (*1956)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
SEMANCOVÁ ŠÁRKA, (*1967)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Lucie Ryšavá, (*1987)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Tomáš Rozkopal, (*1994)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Tomáš Semenec, (*1979)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
RADEK SIMKANIČ, (*1905)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jaroslav Prášil (*1947)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jitka Jelínková (*1969)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Kamil Horký (*1979)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jan Šembera (*1984)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Milena Jakoubková (*1967)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Pavel Prchal (*1977)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Zdeněk Brejša (*1971)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jan Špaňhel (*1982)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Adam Plhoň (*1982)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jiří Pertl (*1981)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jaroslav Kučera (*1981)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Milan Moravec (*1977)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Vít Zapletal (*1971)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Ondřej Kolek (*1979)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Michal Pokorný (*1983)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Zdeněk Štěpánek (*1983)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Václav Henrych (*1978)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jiří Skřivánek (*1964)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jakub Kluvánek (*1988)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Milan Procházka (*1981)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Zdeněk Zdvořák (*1985)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jan Pokorný, (*1987)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Petr Jonas, (*1982)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
NEHUDKOVÁ ALENA, (*1956)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Mudrák David, (*1979)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
KOSTAS DISMOSKAKIS, (*1954)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Mgr. Jiří Ulip, (*1981)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Dominik Sauer, (*1976)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
LUBOŠ SEDLÁK, (*1993)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Filip Krška, (*1977)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Timura Patrik, (*1964)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Patrik Timura, (*1964)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Ondřej Polanský (*1984)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
RYŠAN LAD1SLAV (*1978)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Tomáš Fuksa (*1986)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Ladislav Kuch (*1971)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Michael Polák (*1973)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Tomáš Saidl (*1987)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Petr Gronych (*1959)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jaroslav Jírek (*1961)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Miroslav Šubrt (*1992)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Aleš Sůra (*1977)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Martin Vydra (*1964)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Tomáš Pártl (*1980)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Martina Erbsová (*1982)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Martin Kaleta (*1980)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jan Bílý (*1954)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Michal Šenk (*1974)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Miroslav Slunečko (*1984)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Karin Strnadová (*1974)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Filip Švehla (*1978)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Martin Švadlenka (*1975)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Kamil Pikal (*1984)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek (*1989)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jiří Ledl (*1976)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
PETRA VAVROUCHOVÁ (*1989)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
PETR Vyhnal (*1982)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Cymorek Radomír (*1965)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Miroslav Lulák (*1975)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
JAKUB JIRŮTKA (*1987)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Václav Kučera (*1981)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Pavel Doležal (*1982)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Bc. Vojtěch Pikal (*1987)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Mikuláš Fejrenčík (*1987)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
VÍT SIKORA (*1995)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Milan Novotný (*1972)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Tomáš Povolný (*1980)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Roman Vyhnánek (*1951)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
MILAN RABA (*1950)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Martin Hlahůlek (*1977)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
LENKA ŠLAUFOVÁ (*1957)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Kurešová Kristýna (*1968)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Kateřina Julišová (*1966)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
RADA KAREL (*1949)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
DAGMAR NENTVICHOVÁ (*1961)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Petr Kopač (*1987)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
JAN HAMRLE (*1977)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jan Drlík (*1985)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Ing. Lukáš Černohorský (*1984)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Popelka Bronislav (*1974)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Martin Herman (*1989)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Henrychová Bohumila (*1958)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jan Sovák (*1989)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Bartek Jindřich (*1985)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
VÍT KONEČNÝ (*1987)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Malý Lukáš (*1977)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
MATEJKA KAREL (*1984)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
LÍZNAROVÁ KLÁRA (*1983)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
JAN HYKEL (*1981)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Roman Kůrnrnel (*1977)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Tem Ml (*1976)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Třetinová Daniela (*1956)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Stanislav Štipl (*1989)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Tomáš Vondra (*1979)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jiří Jansa (*1984)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Večerek Bohumír (*1980)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
PETR JEDELSKY (*1981)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
JANA ZELINKOVÁ (*1984)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Dominika Michailidu (*1980)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jan Jelínek (*1965)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Ivan Derer (*1967)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Petr Hodr (*1980)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Kateřina Slavíková (*1985)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
FILIP VENCLŮ (*1986)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
JANA BUDAŘOVÁ (*1979)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
ONDŘEJ CHALUPA (*1986)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Ing. Frank Radim (*1965)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
MUDr. Trna Jan (*1980)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Václav Potužák (*1994)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Potůček Martin (*1986)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
HELGA ČOČKOVÁ (*1941)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Alexander Mansurov (*1994)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Novotný Daniel (*1982)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Milan Krafčišin (*1991)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Pavel Mendl (*1964)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
PETR KOLÁČEK (*1982)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Galdiová Eva (*1986)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Adam Zábranský (*1993)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Vladimír Cihla (*1974)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Mgr. Mikuláš Peksa (*1986)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Josef Koníček (*1987)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Baudišová Tereza (*1992)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Blecha Radek (*7982)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Prouza Karel (*1985)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Petr Sychrava (*1980)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
BABÁČEK MICHAL (*1987)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Petr Kopečný (*1984)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Filip Martin (*1986)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jan Ružička (*1976)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Josef Kadleček (*1962)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
JAROSLAV HÝBNER (*1988)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Petr Lecián (*1985)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Švadlenka Martin (*1975)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Pavel Bulíček (*1988)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Mgr. ZDENKA RUDOLFOVÁ (*1953)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jan Kohler (*1980)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Antoš David (*1987)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jiří Tichý (*1984)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Ondřej Tecl (*1982)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
KATARÍNA ČIHÁKOVÁ (*1971)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
MILENA MACHOVCOVÁ (*1958)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Doležal Patrik (*1972)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jan Tomaškovič (*1959)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Roman Šemík (*1962)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Nevšímal Richard (*1991)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Šolc David (*1991)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Petr Čaloun (*1988)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Radoslav Ševců (*1961)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
OLIVER GONDŽA (*1990)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Viktor Mahrik (*1982)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Málek Eduard (*1988)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
BENEDÍK DAVID (*1990)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
HRBÁČEK ŠTĚPÁN (*1976)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Filip Látal (*1976)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Ivo Vlasatý (*1991)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Pavel Kunstovný (*1957)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Zdeněk Beyer (*1982)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Lubomír Šušlík (*1968)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Turoň Jan (*1980)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jan Lepiař (*1967)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
LIBOR ŠPAČEK (*1952)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Drotárová Marcela (*1976)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Vít Lapka (*1983)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Pavel Lobodinský (*1979)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
LIBOR TOMŠÍK (*1982)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
KUČINSKÝ MAREK (*1987)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jaromír Jirgala (*1968)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Šimon Tóth (*1983)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jiří Kosmel (*1955)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Vladislav Kurz (*1977)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Václav Krajča (*1973)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jiří Kadeřávek (*1970)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jaroslav Čáp (*1968)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Dana Maňasková (*1979)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
MILAN BOUBIN (*1964)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Pikula Stanislav (*1987)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Ljuba Poláková (*1977)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Pavel Klápště (*1983)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Ondřej Pachner (*1977)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Homana Vlčková (*1952)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Dalibor Hula (*1981)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Ing. Tomáš OTRADOVEC (*1975)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Oškerová Marta (*1967)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Čermáková Markéta (*1976)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
ALEŠ KANIOK (*1982)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Dana Janečková (*1968)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Vojtěch Novotný (*1983)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jakub Trusina (*1983)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Václav Vymazal (*1984)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Václav Vašek (*1976)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Strnadová Karin (*1974)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Kolaja Marcel (*1980)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Ivo Vašícek (*1961)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Pavel Moravec (*1980)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Bc. Tomáš Procházka (*1987)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
JAN PODESTÁT (*1990)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Michal Lupečka (*1986)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Mgr. Smékalová Monika (*1985)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Oldřich Sieklik (*1979)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Nejedlová Johana (*1990)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Luboš Fuks (*1990)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Sieklik Oldřich (*1979)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Petr Krnáč (*1987)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Krejčiřík Zbyněk (*1993)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
Milan Lilek (*1982)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
JAROMÍR BARHOŇ (*1987)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč
BARBORA HRADEČNÁ (*1985)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, hodnota daru 0 Kč