Firemní sponzoři Česká pirátská strana v roce 2013

SponzorNaposledy darovalaDary
FETR, spol. s r.o. IC: 612484282013

Celkem 1 000 Kč

  • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, 1 000 Kč
Obnovitelné zdroje s.r.o. IC: 263664362013

Celkem 3 000 Kč

  • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, 3 000 Kč
SPOJE.NET s.r.o. IC: 290347362013

Výši darů neznáme

  • Sponzor Česká pirátská strana v 2013, 0 Kč