Firemní sponzoři Česká pirátská strana v roce 2016

SponzorNaposledy darovalaDary
MERANO a.s. IC: 278245782016

Celkem 424 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 424 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 50 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 162 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 162 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 100 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 1 371 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 1 371 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 702 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 702 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 138 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 138 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 725 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 725 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 89 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 89 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 725 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 725 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 702 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 702 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 41 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 41 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 0 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 0 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 285 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 285 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 50 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 1 930 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 1 930 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 0 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 0 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 100 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 100 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 50 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 250 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 250 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 100 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 100 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 50 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 100 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 0 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 0 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 210 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 210 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 50 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 200 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 111 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 111 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 23 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 23 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 196 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 196 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 50 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 100 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 1 594 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 1 594 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 0 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 0 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 0 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 0 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 989 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 989 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 150 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 95 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 95 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 100 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 200 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 8 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 8 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 100 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 50 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 0 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 0 Kč
Město IC: 002593222016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 5 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 400 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 400 000 Kč
Hnutí pro Prahu 11 IC: 270391452016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 50 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 300 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 300 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 100 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 11 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 11 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 0 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 0 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 120 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 120 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 200 000 Kč
Strana zelených IC: 004097402016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 30 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 120 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 120 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 20 000 Kč
Strana zelených IC: 004097402016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 1 000 Kč
SLUŽBY IC: 129912442016

Celkem 1 480 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 1 480 Kč
Strana zelených IC: 004097402016

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 150 000 Kč
Strana zelených IC: 004097402016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 100 000 Kč
Česká pirátská strana IC: 713396982016

Celkem 14 300 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 14 300 Kč
Strana zelených IC: 004097402016

Celkem 100 Kč

 • Sponzor Česká pirátská strana v 2016, 100 Kč