Sponzorující osoby ANO 2011 v roce 2013

SponzorNaposledy darovalDary
Ing. Ivan Chudomel (*1957)2013

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 50 000 Kč
Hana Machačová (*1964)2013

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Josef Vintr (*1955)2013

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Tomáš Dráb (*1948)2013

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 500 Kč
Karel Celý (*1969)2013

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 25 000 Kč
Zdeněk Topinka (*1957)2013

Celkem 33 333 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 33 333 Kč
JUDr. Jaroslav Kašpar (*1951)2013

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 20 000 Kč
Jan Macho (*1960)2013

Celkem 100 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 100 Kč
Jan Ulrych (*1949)2013

Celkem 5 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 5 300 Kč
Olga Jetmarová (*1955)2013

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Jaroslav Krček (*1970)2013

Celkem 50 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 50 Kč
Ing. Petr Kalina (*1972)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 0 Kč
Zbyněk Šrámek (*1975)2013

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 500 Kč
Aleš Zeler (*1971)2013

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Jaroslav Lode (*1957)2013

Celkem 100 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 100 Kč
Milan Kubálek (*1964)2013

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Miroslav Stříbrský (*1955)2013

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 50 000 Kč
Lenka Sušická (*1967)2013

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 500 Kč
Václav Matoušek (*1959)2013

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Vítězslav Vala (*1971)2013

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 100 000 Kč
Zdeněk Renc (*1954)2013

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 10 000 Kč
Jan Bárta (*1982)2013

Celkem 200 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 200 Kč
JUDr. Dalimil Mika (*1973)2013

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 50 000 Kč
Petr Dejm (*1967)2013

Celkem 101 010 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 101 010 Kč
Michaela Vyhnálková (*1983)2013

Celkem 200 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 200 Kč
Bořivoj Chytrý (*1959)2013

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Milan Hospodář (*1973)2013

Celkem 100 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 100 Kč
Miroslav Šimáček (*1948)2013

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 500 Kč
Ondřej Kricnar (*1992)2013

Celkem 200 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 200 Kč
Miloš Fišer (*1964)2013

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 500 Kč
Václav Novotný (*1974)2013

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 500 Kč
Josef Malík (*1957)2013

Celkem 50 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 50 Kč
Ivana Vlnasová (*1950)2013

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 500 Kč
Oldřich Dědek (*1960)2013

Celkem 100 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 100 Kč
Ing. Petr Grunfeld (*1956)2013

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 100 000 Kč
Mgr. Pavlína Dohnalová (*1969)2013

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 300 Kč
Marcela Švejdarová (*1967)2013

Celkem 200 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 200 Kč
Jana Bauerová (*1961)2013

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 300 Kč
JUDr. Radim J., CSc. (*1951)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 0 Kč
Stanislava Zahálková (*1962)2013

Celkem 50 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 50 Kč
Jan Sušický (*1977)2013

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 6 000 Kč
Jiří Kamír (*1975)2013

Celkem 9 999 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 9 999 Kč
Miroslav Rašín (*1953)2013

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 500 Kč
Milan Švejdar (*1968)2013

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 300 Kč
Vojtěch Švejdar (*1990)2013

Celkem 100 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 100 Kč
Ing. Jiří Kratochvíl (*2013)2013

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 100 000 Kč
Jiří Staněk (*1969)2013

Celkem 50 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 50 Kč
Ing. Slavomil Dokulí! (*1956)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 0 Kč
MUDr. Miroslav Rousek (*1949)2013

Celkem 200 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 200 Kč
Tipeltová Eva (*1987)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 0 Kč
Petr Hanuska (*1983)2013

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Jan Jindra (*1986)2013

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 500 Kč
Jan Cetkovský (*1977)2013

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 500 Kč
Lenka Dvořáková (*1967)2013

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Jiří Loda (*1961)2013

Celkem 1 111 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 111 Kč
Jaroslav Smutný (*1955)2013

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Hynek Sagan (*1972)2013

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 100 000 Kč
Petra Majerová (*1974)2013

Celkem 350 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 250 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 100 Kč
Tomáš Dudka (*1977)2013

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 20 000 Kč
Josef Čelakovský (*1969)2013

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 5 000 Kč
MUDr. Karel Kabeláč (*1943)2013

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 2 000 Kč
Jaroslav Kubánek (*1970)2013

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 15 000 Kč
Bc. Filip Meluzín, MBA (*1981)2013

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Vlastimil Franc (*1957)2013

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Zuzana Bílková (*1965)2013

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 5 000 Kč
Václav Franc (*1974)2013

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 500 Kč
Václav Jarolím (*1963)2013

Celkem 999 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 999 Kč
Stanislav Vodička (*1955)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 0 Kč
Petr Vrána (*1975)2013

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 3 000 Kč
Jan Hýsek (*1975)2013

Celkem 700 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 700 Kč
RNDr. Lubomír Klímek (*1959)2013

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Taťjana Krýslová (*1955)2013

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Milan Jakeš (*1964)2013

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 100 000 Kč
Ondřej Jetmar, (*1983)2013

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Miroslava Černá, (*1956)2013

Celkem 50 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 50 Kč
Bc. Tomáš Rys, (*1970)2013

Celkem 2 011 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 2 011 Kč
Alena Erdélyiová, (*1974)2013

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Miroslav Bohuslav (*1954)2013

Celkem 50 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 50 Kč
Ludvík Gajdoš (*1958)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jan Labský (*1956)2013

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Zdeněk Staněk (*1969)2013

Celkem 100 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 100 Kč
Radka Staňková (*1972)2013

Celkem 50 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 50 Kč
Ing. Vasil Silvestr (*1946)2013

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 10 000 Kč
Krejčík Miloš (*1979)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 0 Kč
Kamil Tipelt (*1985)2013

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 500 Kč
Zuzana Slavíková (*1984)2013

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Kamil Nešetřil (*1978)2013

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 3 000 Kč
Ing. František Zapletal (*1970)2013

Celkem 1 001 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 001 Kč
Vladimír Mejstřík (*1966)2013

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Novotná Ivana (*1965)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 0 Kč
Martin Dudla (*1976)2013

Celkem 1 250 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 250 Kč
Vojtěch Elísek (*1966)2013

Celkem 100 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 100 Kč
Josef Seifert (*1966)2013

Celkem 50 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 50 Kč
Jiří Domecký (*1945)2013

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 500 Kč
Miroslav Hreha (*1951)2013

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 500 Kč
Hana Smutná (*1959)2013

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Miloš Hamsa (*1968)2013

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 2 000 Kč
Jiří Včelák (*1950)2013

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 15 000 Kč
Ing. Robin Šimek (*1983)2013

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 10 000 Kč
Kateřina Polová, (*1979)2013

Celkem 50 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 50 Kč
Václav Dvořák, (*1971)2013

Celkem 100 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 100 Kč
Ing. Karin Karasová (*1966)2013

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Erich Hutyra (*1969)2013

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 6 000 Kč
Ing. Miroslav Augustin (*1947)2013

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 500 Kč
Jan Střechovský (*1963)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 0 Kč
Vít Kuklík (*1982)2013

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 20 000 Kč
Petr Kolář (*1969)2013

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 20 000 Kč
František Pavlin (*1965)2013

Celkem 11 111 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 11 111 Kč
Mgr. Jaroslav Rejnart (*1945)2013

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Eva Vokáčová (*1951)2013

Celkem 100 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 100 Kč
Růžena Žáčková (*1956)2013

Celkem 50 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 50 Kč
Dagmar Sýkorová (*1969)2013

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 500 Kč
Ing. Jiří Tichý (*1949)2013

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 500 Kč
Zdeněk Henich (*1950)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 0 Kč
Miroslav Fiala (*1950)2013

Celkem 50 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 50 Kč
Filip Galnor (*1977)2013

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 500 Kč
Renata Oulehlová (*1968)2013

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Slavomil Dokulil (*1956)2013

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 50 000 Kč
Robert Peňažka (*1972)2013

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 25 000 Kč
Pavel Plzák (*1960)2013

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Miloš Krejčík (*1979)2013

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 2 000 Kč
Věra Jourová (*1964)2013

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Lubomír Motyčka (*1952)2013

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Jiří Kráčmar (*1954)2013

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 5 000 Kč
Eva Matyášová (*1959)2013

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 500 Kč
Ing. Jan Rýdl (*1949)2013

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 50 000 Kč
Vladislav Koval (*1965)2013

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 5 000 Kč
Miroslav Kuchválek (*1947)2013

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Zdeněk Šubrt (*1947)2013

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Petr Bardoň (*1974)2013

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 25 000 Kč
Miloslav Bačiak (*1952)2013

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 2 000 Kč
Jan Volný (*1959)2013

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 10 000 Kč
Karel Rais (*1949)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 0 Kč
Mgr. Hynek Vojtěch (*1974)2013

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 50 000 Kč
Pavel Marek (*1970)2013

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Ivan Pilný (*1994)2013

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 10 000 Kč
Zdeněk Soukup (*1952)2013

Celkem 2 700 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 2 700 Kč
JUDr. Radim Marušák, CSc. (*1951)2013

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 2 000 Kč
Ivana Novotná (*1965)2013

Celkem 1 111 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 111 Kč
Jan Sedláček (*1979)2013

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 1 000 Kč
Etela Drábová (*1954)2013

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 500 Kč
EVa Tipeltová (*1987)2013

Celkem 50 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2013, hodnota daru 50 Kč