Sponzorující osoby ANO 2011 v roce 2016

SponzorNaposledy darovalDary
Miroslav Svoboda (*1954)2016

Celkem 67 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 27 500 Kč
Jiří Strýček (*1959)2016

Celkem 50 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Jana Bazelová (*1969)2016

Celkem 3 089 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 089 Kč
Vojtěch Kodytek (*1952)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Pavel Pawlica (*1973)2016

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 150 000 Kč
Libor Pavlíček (*1974)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Jan Švoma (*1964)2016

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
Miroslav Havlíč (*1971)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Pavla Marikova (*1947)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Luboš Smrčka (*1961)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Jaromír Radkovský (*1968)2016

Celkem 115 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 Kč
Marek Potysz (*1967)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Petr Vrána (*1975)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Jiří Ostravský (*1974)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Alena Borhyová (*1957)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Zdeňka Doleželová (*1965)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Ivan Propper (*1954)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Pavel Hrach (*1972)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Ricar (*1960)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Říčař (*1984)2016

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 500 Kč
Dana Resnerová (*1979)2016

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 Kč
Ladislav Kudrna (*1986)2016

Celkem 3 600 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 800 Kč
Petr Sojka (*1984)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Tomáš Beck (*1988)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Jan Volný (*1959)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Oldřich Raab (*1983)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Jiri Holub (*1957)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Taťána Klíčová (*1961)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Petra Jencmionkova (*1983)2016

Celkem 14 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 14 500 Kč
Josef Videcký (*1972)2016

Celkem 1 600 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 600 Kč
Věra Jourová (*1964)2016

Celkem 149 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 49 500 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Lukáš Kozubík (*1991)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Lubomír Hanzlík (*1966)2016

Celkem 39 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 39 500 Kč
Jarmila Hudcová (*1960)2016

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 Kč
Eva Soukupová (*1952)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 25 000 Kč
Igor Karen (*1964)2016

Celkem 45 253 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 253 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 40 000 Kč
František Zukerstein (*1956)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Radim Laibl (*1981)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Ladislav Václavec (*1967)2016

Celkem 305 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 200 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 55 000 Kč
Jiří Osadník (*1953)2016

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 500 Kč
Martin Kouřil (*1975)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Jan Veřmiřovský (*1980)2016

Celkem 26 890 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 6 890 Kč
Jitka Kochtová (*1967)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Pavel Zůna (*1986)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Markéta Langrová (*1981)2016

Celkem 7 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 750 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 750 Kč
Vladimir Janak (*1985)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Robert Gamba (*1962)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Miroslav Kuchválek (*1947)2016

Celkem 5 159 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 159 Kč
Martin Sedlář (*1972)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Iva Vojtová (*1977)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Zdeněk Karásek (*1955)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Roman Kubíček (*1963)2016

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 25 000 Kč
Josef Kott (*1970)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Milan Brázdil (*1962)2016

Celkem 350 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 150 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Karel Med (*1971)2016

Celkem 2 065 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 765 Kč
Antonín Lébl (*1956)2016

Celkem 118 160 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 27 560 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 85 600 Kč
Bronislav Janda (*1961)2016

Celkem 3 445 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 445 Kč
Stanislav Berkovec (*1956)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Tomáš Sarnovský (*1971)2016

Celkem 2 713 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 713 Kč
Tibor Batthyány (*1978)2016

Celkem 24 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 24 500 Kč
Tomáš Novotný, (*1993)2016

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 600 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 600 Kč
Stanislav Horáček (*1964)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Roman Procházka (*1968)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Martin Rakušan (*1985)2016

Celkem 12 650 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 6 325 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 6 325 Kč
Michal Štěpánek (*1969)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Ivana Dolečková (*1961)2016

Celkem 80 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 80 000 Kč
Tomáš Vlach (*1988)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Karel Hron (*1980)2016

Celkem 103 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Vlastimil Harapes (*1946)2016

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 70 000 Kč
Milan Fritz (*1978)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 40 000 Kč
Bohumil Šimek (*1959)2016

Celkem 300 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 000 Kč
Patrik Bocek (*1979)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Květa Kubíčková (*1956)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Petr Pernička (*1973)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Marek Strakoš (*1961)2016

Celkem 45 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 45 000 Kč
David Procházka, (*1974)2016

Celkem 24 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 14 500 Kč
Milan Němec (*1980)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Radim Lindner (*1978)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Vlastimil Balcar (*1952)2016

Celkem 400 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Romana Peskova (*1974)2016

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 60 000 Kč
Jan Zahradníček (*1960)2016

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 25 000 Kč
Jiří Oubrecht (*1949)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
František Konečný (*1957)2016

Celkem 59 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 40 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 19 500 Kč
Mgr. Jana Vildumetzová (*1973)2016

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
René Budník (*1976)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Tomáš Zeman (*1973)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Eliska Hajkova (*1956)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Jan Ricar (*1971)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Robert Stržínek (*1968)2016

Celkem 19 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 19 500 Kč
Jan Lichnovsky (*1971)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Jarmila Machová (*1961)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Milan Dian (*1968)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Zuzana Bajgarová (*1983)2016

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 7 500 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 7 500 Kč
Eliška Bartáková (*1957)2016

Celkem 2 650 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 150 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Miloslav Janulík (*1962)2016

Celkem 145 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 25 000 Kč
Ing. Petr Bardoň (*1974)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Michal Poláček (*1973)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Marek Hrabáč (*1973)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Jiří Pokorný (*1974)2016

Celkem 105 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 70 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 35 000 Kč
Procházka Grabein (*1960)2016

Celkem 35 055 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 555 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 12 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 17 500 Kč
Miroslava Ferancová (*1964)2016

Celkem 63 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 45 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Dagmar Mala (*1951)2016

Celkem 110 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Radek Podstawka (*1968)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Antonin Pobuta (*1990)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Marek Čížek (*1976)2016

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 Kč
Jan Procházka (*1979)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Roman Baran (*1964)2016

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 40 000 Kč
Michal Kříž (*1981)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Adolf Vítů (*1970)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Dagmar Švarcová (*1931)2016

Celkem 210 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 210 000 Kč
Martin Kolovratník (*1975)2016

Celkem 49 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 49 500 Kč
Martin Liška (*1978)2016

Celkem 7 325 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 4 325 Kč
Petr Veselka (*1963)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Eva Matyášová (*1959)2016

Celkem 11 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Ivona Rybová (*1964)2016

Celkem 600 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 600 Kč
Pavel Čihák (*1960)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Jiří Anděl (*1958)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Petr Měřínský (*1970)2016

Celkem 14 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 14 500 Kč
Martin Hurajčík (*1977)2016

Celkem 6 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 6 500 Kč
Jaroslav Schönfeld (*1971)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Jana Kusova (*1968)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Jiří Lesák (*1951)2016

Celkem 16 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 16 000 Kč
Radek Vondráček (*1973)2016

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
František Piškanin (*1947)2016

Celkem 250 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 150 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Ladislav Blažek (*1945)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Tomáš Vacula (*1973)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Jiří Faltýnek (*1983)2016

Celkem 11 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 11 800 Kč
Ivo Růžička (*1964)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Ivana Mádlová (*1966)2016

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 40 000 Kč
Daniel Struž, (*1968)2016

Celkem 3 776 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 776 Kč
Eva Kislingerová (*1950)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 60 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 40 000 Kč
Miroslav Lekeš (*1971)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Vilém Kadaník (*1965)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Brožová Lampertová (*1954)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Pavel Pinkas (*1968)2016

Celkem 120 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 120 000 Kč
Ladislav Okleštěk (*1961)2016

Celkem 350 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Hana Vraspírová (*1952)2016

Celkem 500 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 000 Kč
Vladimír Patřín (*1976)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Libor Folwarczny (*1969)2016

Celkem 6 900 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 6 900 Kč
Alena Heršálková (*1959)2016

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 Kč
Josef Zobal (*1954)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Miroslav Hudzietz (*1968)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Rudolf Rabiňák (*1958)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Patrik Babiš (*1972)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Petr Zábojník (*1983)2016

Celkem 65 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Michal Voleník (*1963)2016

Celkem 4 784 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 784 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Martin Pech (*1989)2016

Celkem 4 071 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 4 071 Kč
Michal Drábek (*1960)2016

Celkem 9 580 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 9 580 Kč
Marie Blažková (*1965)2016

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Lukáš Král (*1990)2016

Celkem 4 820 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 4 820 Kč
Karel Svoboda (*1981)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Tomáš Suchánek (*1971)2016

Celkem 210 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 210 000 Kč
Ivana Kopecká (*1972)2016

Celkem 12 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 500 Kč
Jan Lisa (*1962)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 200 Kč
Jiří Dufka (*1961)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Martin Zahor (*1963)2016

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
Zuzana Ožanová (*1970)2016

Celkem 54 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 500 Kč
Vladimír Šuma (*1971)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Josef Pukančík (*1977)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Jiri Pan (*1959)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Roland Solloch (*1971)2016

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
Jaromír Veber (*1953)2016

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
Martin Stančík (*1974)2016

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 4 000 Kč
Libor Kalousek (*1971)2016

Celkem 9 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 9 000 Kč
Ing. Petr Kalina (*1972)2016

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Zdeněk Křišťan (*1947)2016

Celkem 17 750 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 750 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Jiří Chmelík (*1983)2016

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 500 Kč
Martin Pol (*1979)2016

Celkem 19 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 19 500 Kč
Lenka Dražilová (*1963)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Tomáš Svoboda (*1987)2016

Celkem 110 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 110 000 Kč
Ing. arch. Jaroslav Dokoupil (*1949)2016

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Zuzana Wudyová (*1976)2016

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Kateřina Šebestová (*1979)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Martin Janíček (*1973)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Lenka Jurenová (*1965)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Ivo Vaněk (*1956)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Martin Drdla (*1979)2016

Celkem 1 937 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 937 Kč
Vladislava Veselá (*1984)2016

Celkem 14 200 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 13 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 200 Kč
Renata Oulehlová (*1968)2016

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Petr Ženožička (*1980)2016

Celkem 101 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 36 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 65 000 Kč
Rostislav Hrdiborský (*1979)2016

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Jaroslav Obermajer (*1970)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Jaroslav Nevrlý (*1957)2016

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 500 Kč
Zbyněk Kunčár (*1962)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Adam Čuřín (*1976)2016

Celkem 4 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 4 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Pavel Čechmánek (*1951)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Dalibor Janošek (*1971)2016

Celkem 13 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 500 Kč
Martin Záhoř (*1973)2016

Celkem 105 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 85 000 Kč
Václav Vincenc (*1965)2016

Celkem 8 700 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 8 700 Kč
Jiří Touška (*1961)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Jiří Fotr (*1938)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Robert Sivulka (*1974)2016

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
Miroslav Kodydek (*1965)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Alena Nachtigalová (*1960)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Dáša Kopťáková (*1960)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Martin Hapl (*1971)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Renata Kubalová (*1965)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Alena Pataky (*1960)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Jaroslav Němec (*1966)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Jakub Hostek (*1984)2016

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 Kč
Pavel Strolený (*1974)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Pavel Javorsky (*1967)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Jiří Tomčala (*1965)2016

Celkem 95 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 95 000 Kč
Josef Pindroch (*1961)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Milan Kouřil (*1969)2016

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Jana Nagyová (*1970)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Josef Bělica (*1978)2016

Celkem 300 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 250 000 Kč
Vladimíra Hrušková (*1961)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Jiří Švec (*1959)2016

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 4 000 Kč
Jan Michl (*1954)2016

Celkem 6 890 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 890 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Milan Seidl (*1979)2016

Celkem 7 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 7 000 Kč
Radek Lowy (*1961)2016

Celkem 3 513 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 713 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Martin Charvát (*1973)2016

Celkem 120 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Vladimír Kilberger (*1976)2016

Celkem 6 580 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 580 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Karel Diviš (*1963)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Jan Chudoba (*1991)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Jan Koláček (*1982)2016

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 Kč
Mojmír Spálovský (*1984)2016

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 500 Kč
Šárka Šimoňáková (*1983)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Pavel Pustějovský (*1972)2016

Celkem 65 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Róbert Masarovič (*1973)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Marian Bartoš (*1964)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Michaela Mansbartová (*1953)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Jakub Herman (*1969)2016

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 500 Kč
Zuzana Moravcova (*1975)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Petr Urbánek (*1968)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Marek Malý, (*1975)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Anna Kroutil (*1981)2016

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Roman Mráz (*1986)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 200 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 Kč
Tomáš Vyhlídka (*1978)2016

Celkem 1 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Romana Bocková (*1967)2016

Celkem 9 293 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 9 293 Kč
Martin Volf (*1968)2016

Celkem 90 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 40 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Mgr. Jan Lipavský (*1975)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Kamila Bláhová (*1976)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Pavel Brada (*1979)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Miloš Babiš (*1960)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Jiří Svoboda (*1959)2016

Celkem 84 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 60 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 24 500 Kč
Jaroslav Berka (*1973)2016

Celkem 7 820 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 4 820 Kč
Jan Kolář (*1984)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Vladimír Matys (*1953)2016

Celkem 2 713 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 713 Kč
Darina Kováčová (*1986)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Ondřej Malý (*1969)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 60 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 40 000 Kč
Oldřich Bajer (*1947)2016

Celkem 200 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 200 Kč
Michal Hašek (*1964)2016

Celkem 32 560 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 27 560 Kč
Roland Solloch (*1952)2016

Celkem 1 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 800 Kč
Jaroslav Vítků (*1973)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Martina Teplá (*1976)2016

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Marek Zeman (*1985)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Jan Holeš (*1972)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Helena Válková (*1951)2016

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Jaromír Fajman (*1978)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Michal Kokošek (*1981)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Josef Hambálek (*1970)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Jan Vavroš (*1979)2016

Celkem 790 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 790 Kč
Pavel Zuna (*1965)2016

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 40 000 Kč
Radek Doležel, (*1970)2016

Celkem 6 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 6 500 Kč
Petr Jirava (*1949)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Taťána Malá (*1981)2016

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 200 000 Kč
Magda Kluzová (*1968)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Petr Holický (*1959)2016

Celkem 39 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 19 500 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Miroslav Ryba (*1982)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Jitka Štolová (*1977)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Robert Klčo (*1969)2016

Celkem 4 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 4 500 Kč
Jan Siostrzonek (*1975)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Zuzana Baudyšová (*1948)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Pokorná Jermanová (*1970)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Robert Čep (*1977)2016

Celkem 7 188 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 063 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 125 Kč
Jan Metelka (*1980)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Hana Tichánková (*1968)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Martin Tomis (*1980)2016

Celkem 90 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 40 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Filip Grygarcík (*1977)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Ondřej Prokop (*1986)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Michal Gaube (*1968)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Zdeněk Machala (*1962)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Miroslav Ševčík (*1958)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Jiří Dušek (*1971)2016

Celkem 250 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Jiří Hnízdo (*1954)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Vratislav Smutny (*1979)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Filip Michal (*1959)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Michaela Mansbartová (*1979)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Josef Kvapil (*1950)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Radka Maxova (*1969)2016

Celkem 2 400 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 400 Kč
Kateřina Burgerová, (*1967)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Roman Kantor (*1970)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Gustav Vacek (*1959)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Lubomíra Mejstříková (*1957)2016

Celkem 5 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Leoš Šůs (*1982)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Miroslav Limberský, (*1978)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Michal Kohn (*1950)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Soňa Suchá (*1962)2016

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 Kč
Ivan Pilný (*1944)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Pavel Plzák (*1960)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Zdeněk Růžička (*1963)2016

Celkem 15 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Dagmar Válková (*1946)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Zdeněk Hořánek (*1956)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Jaroslav Hájek (*1968)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Zdeňka Hamousová (*1961)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Ivana Dobešová (*1960)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Lenka Horáková (*1977)2016

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 500 Kč
Petr Nedvědický (*1955)2016

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Daniel Hříbal (*1973)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Kateřina Dohoráková (*1977)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Jan Řehounek (*1974)2016

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 80 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Radka Maxová (*1968)2016

Celkem 110 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 60 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Lucie Pustějovská (*1971)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Tomáš Vašica (*1977)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Hana Marenčoková (*1961)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Martin Procházka (*1980)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Oldřich Balík (*1956)2016

Celkem 14 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 14 500 Kč
Lucie Kozlová (*1972)2016

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Štěpánka Rubešová (*1972)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Jindřich Soukal (*1972)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Miloslav Zeman (*1961)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Petr Kolář (*1964)2016

Celkem 6 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 800 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Jaroslav Faltýnek (*1962)2016

Celkem 55 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Vlastimil Hoch (*1950)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
František Bureš (*1973)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Jiří Oulehla (*1991)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Ondřej Dedík (*1984)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Pavel Zůna (*1962)2016

Celkem 1 290 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 750 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 540 Kč
Jiří Zlatuška (*1957)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Hana Večerková (*1969)2016

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 Kč
Dušan Miklík (*1970)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Zuzana Hanešková (*1976)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Tomáš Krajíček (*1986)2016

Celkem 11 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 500 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 500 Kč
Stanislav Pfléger (*1958)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 25 000 Kč
Josef Vak (*1955)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Naděžda Hozáková (*1964)2016

Celkem 200 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 200 Kč
Marcela Melková (*1971)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Miroslav Schön (*1966)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Jiří Bílý (*1966)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Andrea Babišová (*1972)2016

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 6 000 Kč
Zdeněk Tesařík (*1956)2016

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 Kč
Emília Bežová (*1936)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
František Tichánek (*1977)2016

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Roman Ziegler (*1972)2016

Celkem 6 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 6 800 Kč
Eliška Dendisová (*1972)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Miroslava Šir (*1956)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Alena Adamíková (*1957)2016

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Patrik Kamas (*1973)2016

Celkem 67 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 47 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Radek Andrs (*1969)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Jan Duzek (*1971)2016

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 70 000 Kč
Oldřich Konečný (*1966)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Ivo Hanáček (*1963)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Zdenek Machaň (*1959)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Jindra Mikuláštíková (*1967)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Zdeněk Červenka (*1984)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Jiří Veselý (*1974)2016

Celkem 6 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 6 500 Kč
Josef Reisz (*1955)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Lubomír Nechvátal (*1951)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Tibor Kováč (*1960)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Michal Pluta (*1975)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Josef Pavlík (*1958)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Gabriel Kovács (*1973)2016

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 150 000 Kč
Tomáš Šindelář (*1960)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Prokop Ondřej (*1986)2016

Celkem 7 900 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 7 900 Kč
Margita Balaštíková (*1967)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Tomáš Adamják (*1963)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Lubomír Hanzlík (*1960)2016

Celkem 1 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 800 Kč
Aneta Babincová (*1974)2016

Celkem 22 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 500 Kč
Ivana Černá (*1949)2016

Celkem 3 665 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 665 Kč
Pavel Vondrovic (*1960)2016

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 Kč
Martin Libý (*1964)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Marek Novák (*1976)2016

Celkem 24 877 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 14 877 Kč
Pavel Štulc (*1965)2016

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Jindřich Středula (*1973)2016

Celkem 4 133 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 4 133 Kč
Šárka Korkešová (*1975)2016

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Dalibor Bárta (*1970)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Hana Duskova (*1971)2016

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 70 000 Kč
Pavla Tomášová (*1968)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Vladimír Kulil (*1957)2016

Celkem 9 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 7 000 Kč
Ondřej Martin (*1970)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Michal Kolesár (*1970)2016

Celkem 4 444 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 4 444 Kč
Jana Kusova (*1969)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Petr Bořecký (*1977)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Vojtěch Máša (*1973)2016

Celkem 9 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 9 000 Kč
Margareta Johnová (*1982)2016

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 500 Kč
Radomír Nepil (*1985)2016

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Martin Slabý (*1960)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Petr Čegan (*1989)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Jana Pastuchová (*1965)2016

Celkem 65 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Miroslav Žbánek (*1973)2016

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 40 000 Kč
Jana Kochová (*1985)2016

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 150 000 Kč
Jaroslava Němcová (*1971)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Tomáš Jehlička (*1976)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Jaroslav Kytýr (*1963)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Vladan Rek (*1980)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Vilém Tomíček (*1966)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Radek Kourek (*1973)2016

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 Kč
Pavel Zlámal (*1968)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Lenka Breitkopfová (*1973)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Jindřich Nepevný (*1964)2016

Celkem 14 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 14 500 Kč
Pavel Klaška (*1965)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Jaroslav Štěpánek (*1950)2016

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 12 000 Kč
Petr Rozmajzl (*1987)2016

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 Kč
Jirina Brucknerova (*1950)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Milan Rychtařík (*1972)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Tomáš Krátký (*1989)2016

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
Anton Síkora (*1971)2016

Celkem 90 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 90 000 Kč
Rudolf Klaška (*1979)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Vít Macháček (*1966)2016

Celkem 250 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 250 000 Kč
Petr Vokřál (*1964)2016

Celkem 350 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 200 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 150 000 Kč
Tomáš Krejčí (*1965)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Ivo Vondrák (*1959)2016

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
David Aleš (*1975)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Marcela Klápová (*1987)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Aleš Janouch (*1972)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Lucie Vilamová (*1984)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Tomáš Macura (*1964)2016

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 25 000 Kč
Koci Palkovska (*1975)2016

Celkem 13 780 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 13 780 Kč
Jan Ricar (*1955)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Ondřej Baránek (*1980)2016

Celkem 15 470 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 470 Kč
Pavel Košutek (*1954)2016

Celkem 14 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 14 500 Kč
Bohuslav Chalupa (*1960)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Dana Šlechtová (*1962)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Dan Ťok (*1959)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Lumír Goláň (*1965)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Jan Svoboda (*1944)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Leo Dittrich (*1973)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Stanislava Gorecká (*1963)2016

Celkem 6 195 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 6 195 Kč
Martina Orgoníková (*1977)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Petr Turek (*1965)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Martin Zuštík (*1956)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Libor Kocinec (*1973)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Petr Novotný (*1962)2016

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 25 000 Kč
Ing. Pavel Staněk (*1967)2016

Celkem 400 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 200 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 200 000 Kč
Ondřej Wilczynski (*1979)2016

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 4 000 Kč
Pavel Babiš (*1975)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Michal Woff (*1952)2016

Celkem 130 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 70 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 60 000 Kč
Jaroslav Marek (*1959)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Eva Rubesova (*1945)2016

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 500 Kč
Drahuše Menšíková (*1950)2016

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Josef Hájek (*1964)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Jiří Weber (*1973)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Sarka Zatkova (*1979)2016

Celkem 600 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 Kč
Jan Siostrzonek (*1975)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Jan Ricar (*1956)2016

Celkem 14 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 14 500 Kč
Jaroslav Trnovec (*1980)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Jaroslav Štěpánek (*1978)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Andrej Cerveny (*1978)2016

Celkem 10 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Martin Itterheim (*1969)2016

Celkem 23 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 23 000 Kč
Lenka Laněová (*1987)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Petr Sezemský (*1974)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Štěpán Šmejkal (*1984)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Bohuslav Jančařík (*1952)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Blanka Žánová (*1964)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Jakub Koptak (*1983)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Zdeněk Chlubna (*1934)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Ladislav Sýkora (*1962)2016

Celkem 4 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 4 500 Kč
René Černý (*1971)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Jan Landa (*1957)2016

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
Mgr. Petr Cech (*1980)2016

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Rastislav Lukovič (*1956)2016

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
Jaroslav Hladík (*1959)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Igor Hendrych (*1967)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Pavel Grebeníček (*1979)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Zdeněk Raška (*1958)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Tomáš Navrátil (*1981)2016

Celkem 14 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 14 500 Kč
Yvona Kaniová (*1974)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Jaromír Procházka (*1959)2016

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 25 000 Kč
Irena Koutná (*1972)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Jan Valek (*1985)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Petr Vanka (*1964)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Richard Brabec (*1966)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
David Kasal (*1969)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Roman Hejna (*1963)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Jiří Švadlena (*1953)2016

Celkem 6 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 6 500 Kč
Lucie Stehlíková (*1982)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Pavel Švejda (*1959)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Jana Malcová (*1958)2016

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 Kč
Jakub Rytíř (*1971)2016

Celkem 4 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 500 Kč
Radek Lacko (*1967)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Luboš Hlačík (*1976)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Ivo Zatloukal (*1960)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Vladimir Janak (*1986)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Otakar Šimík (*1979)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Kamil Malota (*1962)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Pavel Zlámal (*1969)2016

Celkem 3 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 500 Kč
Blanka Kotrlová (*1966)2016

Celkem 6 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 6 500 Kč
Jiří Nauš (*1963)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Milan Kolář (*1980)2016

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 500 Kč
Roman Mejstřík (*1960)2016

Celkem 14 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 14 500 Kč
Daniela Seifertova (*1956)2016

Celkem 13 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 7 500 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 6 000 Kč
Dagmar Godycká (*1963)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Oldřich Jedlička (*1967)2016

Celkem 65 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 32 500 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 32 500 Kč
Bohumil Jezek (*1976)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Jiri Kalal (*1982)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
David Fiala (*1974)2016

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Matěj Fichtner (*1984)2016

Celkem 49 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 9 500 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Jarmil Dobeš (*1952)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Josef Homoláč (*1947)2016

Celkem 230 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 230 000 Kč
Jana Pešlová, (*1984)2016

Celkem 14 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 14 500 Kč
Jan Pazdírek (*1944)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Robert Klčo (*1977)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Jan Kreidl (*1396)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Tomáš Hrdinka (*1980)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Kovács (*1964)2016

Celkem 10 065 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 065 Kč
Robert Pavlacic (*1974)2016

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 500 Kč
Magdaléna Lukovičová (*1955)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Miloslav Tichý (*1987)2016

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 6 000 Kč
Bohuslav Jirák (*1972)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Vítězslav Kvapil (*1947)2016

Celkem 290 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 290 Kč
Filip Netolický (*1977)2016

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Tomáš Světnický (*1965)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Lukáš Oprchalský (*1979)2016

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
Ladislav Růžička (*1969)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Jan Rýdl (*1949)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Daniel Kypr (*1971)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Marie Minářů (*1963)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Jiří Puchar (*1965)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Nečas (*1970)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Petr Komma (*1960)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Josef Oubrecht (*1952)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Zdeněk Čejka (*1973)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Jan Hrabal (*1983)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Martin Brož (*1976)2016

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Monika Zemanová (*1966)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Rudolf Rabiňák (*1956)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Kateřina Grymová (*1975)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Jan Budka (*1952)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Dino Servis (*1945)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Zdeňka Plachtová (*1978)2016

Celkem 110 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 110 000 Kč
David Petr (*1958)2016

Celkem 22 725 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 22 725 Kč
Jaroslav Bžoch (*1983)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Jiří Markup (*1947)2016

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 70 000 Kč
Marek Kocánek (*1984)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Karel Jaroš (*1970)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Štefan Mestický (*1965)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Jiří Schramm (*1967)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Kamil Březina (*1973)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Jiří Švachula (*1966)2016

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Josef Vintr (*1955)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Jan Beneš (*1981)2016

Celkem 8 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 8 000 Kč
Norbert Nossek (*1953)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Miloš Novák (*1980)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Marek Baroch (*1980)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Jiří Zahradník (*1950)2016

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 Kč
Jakub Tošner (*1962)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Petr Štěpánek (*1986)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Lýdie Hořínová (*1950)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Viktor Lavička (*1968)2016

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Martin Bednář (*1974)2016

Celkem 16 940 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 16 940 Kč
Petr Pan (*1966)2016

Celkem 65 430 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 65 430 Kč
Michal Vrba (*1977)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Radim Holiš (*1975)2016

Celkem 9 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 9 500 Kč
Karel Rosenbaum (*1973)2016

Celkem 4 014 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 4 014 Kč
Tomáš Trtek (*1979)2016

Celkem 12 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 12 500 Kč
Jaroslav Kania (*1959)2016

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Jiří Kroužek (*1959)2016

Celkem 210 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 210 000 Kč
Petr Fišer (*1973)2016

Celkem 62 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 7 300 Kč
Jana Dvořáková (*1974)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Vladimír Nacházel (*1942)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Zuzana Artimová (*1963)2016

Celkem 37 090 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 37 090 Kč
Jakub Štilec (*1983)2016

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Karel Hudec (*1963)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Jiří Švachula (*1974)2016

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 70 000 Kč
Miroslav Herudek (*1964)2016

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 500 Kč
Pavel Maule (*1981)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Karel Rais (*1949)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Jiří Kuldánek (*1982)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Petra Komárková (*1963)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Robert Masarovič (*1973)2016

Celkem 14 350 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 14 350 Kč
Andrej Babiš (*1954)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Radim Menšík (*1946)2016

Celkem 4 250 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 4 250 Kč
Radomil Kop (*1956)2016

Celkem 52 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 500 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Michaela Stýskalová (*1989)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Ondřej Štěrba (*1970)2016

Celkem 2 713 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 713 Kč
Renata Kynzlová (*1970)2016

Celkem 2 713 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 713 Kč
Roman Kollros (*1974)2016

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 500 Kč
Petr Rozmajzl (*1964)2016

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 Kč
Miroslav Šefara (*1950)2016

Celkem 10 048 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 048 Kč
František Sedláček (*1980)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Ladislav Kincl (*1980)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Ladislav Hora (*1971)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Bohumír Střelec (*1961)2016

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Bohumil Stibal (*1963)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Erika Duchanová (*1967)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Lenka Vičarová (*1960)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Adriana Krnáčová (*1960)2016

Celkem 49 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 49 500 Kč
Michaela Marešová (*1973)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Pavel Šrámek (*1965)2016

Celkem 49 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 49 500 Kč
Michal Čapek (*1989)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Radek Hloušek (*1978)2016

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 40 000 Kč
Marcel Kaštovský (*1978)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Martin Komárek (*1961)2016

Celkem 55 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 55 000 Kč
Yveta Kvapilová (*1971)2016

Celkem 9 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 9 500 Kč
Libor Hadrava (*1962)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Radim Střálka (*1967)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Jan Ricar (*1949)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Bohuslav Dubanský (*1975)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Petr Šustáček (*1979)2016

Celkem 5 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 500 Kč
Marcela Vydrová (*1962)2016

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 Kč
Rostislav Vyzula (*1952)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Tomáš Wawrzyk (*1967)2016

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
Jiří Rejda (*1981)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Michal Hausner (*1981)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Marcela Palíšková (*1961)2016

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
Vladimír Kossakowski (*1980)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Jiří Hůrka (*1967)2016

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 70 000 Kč
David Švec (*1970)2016

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 4 000 Kč
Gizela Kotlárová (*1957)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Libuše Viturková (*1948)2016

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 500 Kč
Radim Babinec (*1974)2016

Celkem 180 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 80 000 Kč
Jiří Jašek (*1971)2016

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Ladislav Klojda (*1941)2016

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
Pavel Zuna (*1988)2016

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 60 000 Kč
Martin Okenica (*1970)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Petr Hýbler (*1978)2016

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 150 000 Kč
Jaroslava Jermanová (*1970)2016

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 70 000 Kč
Jan Hašek (*1954)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Václav Lichnovský (*1970)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Pavel Bartoš (*1975)2016

Celkem 1 060 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 060 Kč
Marcel Kokeš (*1974)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Ricar (*1986)2016

Celkem 7 900 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 7 900 Kč
Petr Hubáček (*1967)2016

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 500 Kč
Ludmila Oulehlová (*1964)2016

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 12 000 Kč
Pavel Plesník (*1961)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Pavel Volčík (*1950)2016

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 25 000 Kč
Jan Zitny (*1987)2016

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 Kč
Jaroslav Hladký (*393)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Jaroslav Kropáček (*1982)2016

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 500 Kč
Jana Polčáková (*1960)2016

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 4 000 Kč
Lenka Ruzickova (*1966)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Michal Blaháček (*1971)2016

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
Pavel Valášek (*1977)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Vladislav Musil, (*1953)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. (*1952)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Simona Horáková (*1973)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Pavel Čechmánek (*1968)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Dušan Uher (*1977)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Radek Hejný (*1966)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Miroslav Kubásek (*1974)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Stanislav Charvát (*1958)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Miroslav Kunca (*1967)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Michal Fišer (*1983)2016

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Martina Králová (*1978)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
František Mikeš (*1947)2016

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 6 000 Kč
Milan Klimeš (*1954)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Bohuslav Rada (*1950)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Roman Zarzycký (*1977)2016

Celkem 14 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 14 500 Kč
Eva Kreuzová (*1972)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Miloslav Chadim (*1966)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Karel Raczek (*1975)2016

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 500 Kč
Jan Ricar (*1975)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Marek Tolde (*1975)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Hana El-shikha (*1959)2016

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 300 Kč
František Pilný (*1977)2016

Celkem 2 200 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 200 Kč
Jaroslav Klega (*1988)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Aneta Hejrovská (*1992)2016

Celkem 600 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 600 Kč
Pavel Elias (*1953)2016

Celkem 1 000 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 000 Kč
Klára Janoušková (*1978)2016

Celkem 80 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 80 000 Kč
Josef Janíček (*1972)2016

Celkem 24 079 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 24 079 Kč
Tomáš Vávra (*1965)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Alena Topinková (*1962)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Jiří Komárek (*1972)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Rudolf Stupka (*1963)2016

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 200 000 Kč
Petr Hambalek (*1970)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Michal Kouklík (*1987)2016

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 500 Kč
Petr Novák (*1983)2016

Celkem 53 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 8 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 45 000 Kč
Petr Dlouhý (*1982)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Luboš Krejčík (*1975)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 500 Kč
Tomáš Krátký (*1966)2016

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 800 Kč
Klára Dostálová (*1971)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Jiří Hořánek (*1953)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Miroslava Ferancová (*1967)2016

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 6 000 Kč
Petr Novotný (*1985)2016

Celkem 13 960 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 13 960 Kč
Monika Štayrová (*1963)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Petr Hubáček (*1949)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Lukáš Kovařík (*1983)2016

Celkem 4 100 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 4 100 Kč
Petr Souček (*1981)2016

Celkem 7 738 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 7 738 Kč
Jiří Jiráň (*1952)2016

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Jan Zeman (*1969)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Radek Popelka (*1970)2016

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Lenka Brzyszkowská (*1976)2016

Celkem 38 323 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 17 600 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 723 Kč
Andrea Troníčková (*1974)2016

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Ladislav Mojžíš (*1959)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Miroslav Štarha (*1987)2016

Celkem 10 600 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 300 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 300 Kč
Jan Borůvka (*1968)2016

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Richard Mrázek (*1973)2016

Celkem 151 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 151 000 Kč
Klára Carbová (*1982)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Jaroslav Menšík (*1950)2016

Celkem 250 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 250 000 Kč
Jan Praveček (*1975)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
David Pražák (*1979)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Martina Sajdlová (*1967)2016

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 2 500 Kč
Radomíra Vlčková (*1959)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
David Hradil (*1979)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Eva Kolářová (*1955)2016

Celkem 7 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 7 000 Kč
Petr Crkoň (*1985)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Martin Schwab (*1981)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Jaromír Lošťák (*1973)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Martin Kopecký (*1986)2016

Celkem 32 522 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 19 522 Kč
 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 13 000 Kč
Jiří Běhal (*1973)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč