Sponzorující osoby KDU-ČSL v roce 2012

SponzorNaposledy darovalDary
Luděk Sekyra (*1964)2012

Celkem 650 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 650 000 Kč
Monika Klimplová (*1971)2012

Celkem 350 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 350 000 Kč
Ing. Antonín Fryč, CSc. (*1953)2012

Celkem 300 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 300 000 Kč
Stanislav Juránek (*1956)2012

Celkem 261 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 261 000 Kč
Zuzana Roithová (*1953)2012

Celkem 250 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 250 000 Kč
Mgr. Richard Zemánek (*1968)2012

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 200 000 Kč
Marian Jurečka (*1981)2012

Celkem 168 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 168 000 Kč
Jaroslav Klaška (*1962)2012

Celkem 116 200 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 116 200 Kč
Mgr. Jan Hladký (*1978)2012

Celkem 115 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 115 000 Kč
Ing. Zdeněk Adamec (*1974)2012

Celkem 110 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 110 000 Kč
Pavel Bělobrádek (*1976)2012

Celkem 108 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 108 000 Kč
Ing. Zdeněk Nekula (*1970)2012

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 100 000 Kč
Doc. JUDr. Pavel Svoboda (*1962)2012

Výši darů neznáme

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 0 Kč
Mgr. Miroslav Rovenský (*1964)2012

Celkem 90 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 90 000 Kč
Ing. Václav Horák (*1961)2012

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 60 000 Kč
Pavel Balík (*1950)2012

Celkem 55 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 55 000 Kč
Ing. Zdeňka Tesaříková (*1984)2012

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Antonin Tesařík (*1960)2012

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Martina Tesaříková (*1990)2012

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Hana Bedravová (*1965)2012

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Martin Bedrava (*1961)2012

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Jan Korejtko (*1971)2012

Celkem 49 900 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 49 900 Kč
Ing. Josef Cimburek (*1964)2012

Celkem 49 900 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 49 900 Kč
MUDr. Luděk Cervenka (*1967)2012

Celkem 49 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 49 000 Kč
Ing. František Havíř (*1956)2012

Celkem 49 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 49 000 Kč
Vojtěch Stříteský (*1961)2012

Celkem 49 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 49 000 Kč
Ing. Roman Linek (*1963)2012

Celkem 49 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 49 000 Kč
MVDr. Josef Bělobrádek (*1942)2012

Celkem 48 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 48 000 Kč
JUDr. Marie Cacková (*1965)2012

Celkem 45 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 45 000 Kč
Ing. Vit Beran (*1967)2012

Celkem 44 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 44 000 Kč
Mgr. Emil Vařeka, MBA (*1972)2012

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 40 000 Kč
Terezie Vafeková (*1976)2012

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 40 000 Kč
MUDr. Danuše Adamcová (*1951)2012

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 40 000 Kč
Karel Hrachovský (*1945)2012

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 40 000 Kč
František Holkup (*1932)2012

Celkem 37 080 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 37 080 Kč
MUDr. František Adamec (*1951)2012

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 35 000 Kč
Ing. Antonín Brtník (*1960)2012

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 35 000 Kč
David Olejníček (*1961)2012

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Anna Botková (*1974)2012

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Mgr. Miroslav Kašný (*1934)2012

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Tomáš Onderka (*1960)2012

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Magda Sakařová (*1953)2012

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Tomáš Hyhlík (*1976)2012

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Ing. Václav Kodet (*1958)2012

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Ing. Magda Vaňková (*1964)2012

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Mgr. Ivo Slavotínek (*1976)2012

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Ing. Jan Dostál (*1961)2012

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Mgr. Zuzana Husková (*1978)2012

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Mgr. Matouš Pelíkán (*1982)2012

Celkem 26 356 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 26 356 Kč
Mgr. David Macek (*1976)2012

Celkem 26 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 26 000 Kč
Jaromír Talíř (*1976)2012

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 25 000 Kč
Petr Macek (*1985)2012

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 25 000 Kč
Ivo Kosina (*1969)2012

Celkem 22 400 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 22 400 Kč
Mgr. Vlasta Vařekova (*1978)2012

Celkem 21 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 21 000 Kč
Tomáš Zdechovský (*1979)2012

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Ing. Pavel Vacek (*1972)2012

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Ing. arch. Jaroslav Dokoupil (*1949)2012

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Pavel Prokop (*1950)2012

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Věra Luxová (*1955)2012

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo (*1974)2012

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Mgr. Ing. Petr Konečný (*1967)2012

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Miroslav Hrdlička (*1952)2012

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
RNDr. Ladislav Šnevajs (*1962)2012

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Ladislav Stejskal (*1971)2012

Celkem 19 107 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 19 107 Kč
Ing. Vladimír Gelnar (*1951)2012

Celkem 18 750 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 18 750 Kč
Ing. Jan Zámečník (*1985)2012

Celkem 18 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 18 000 Kč
František Kroutil (*1978)2012

Celkem 17 500 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 17 500 Kč
Lenka Halfarová, (*1988)2012

Celkem 17 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 17 000 Kč
Vladimír Derner (*1956)2012

Celkem 16 800 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 16 800 Kč
Ing. Zdeněk Procházka (*1962)2012

Celkem 16 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 16 000 Kč
Mgr. Zdeněk Dvořák (*1954)2012

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 15 000 Kč
Ing. Jan Kadlec (*1953)2012

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 15 000 Kč
Mgr. Pavel Procházka (*1983)2012

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 15 000 Kč
Ivana Nováčková (*1969)2012

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 15 000 Kč
Vítězslav Nováček (*1967)2012

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 15 000 Kč
Mgr. Václav Adamec (*1986)2012

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 15 000 Kč
Bc. Květoslava Othová (*1961)2012

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 15 000 Kč
Zdenek Vahala (*1970)2012

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 15 000 Kč
Josef Bazala (*1960)2012

Celkem 14 400 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 14 400 Kč
Dana Forišková (*1956)2012

Celkem 14 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 14 000 Kč
Ing. Hradecký Pert (*1963)2012

Celkem 13 770 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 13 770 Kč
Mgr. Jitka Ivičičová (*1980)2012

Celkem 13 568 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 13 568 Kč
Miroslav Klimeš (*1966)2012

Celkem 12 550 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 12 550 Kč
Ing. Václav Pomikálek (*1961)2012

Celkem 12 500 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 12 500 Kč
RNDr. Václav Mikušek (*1946)2012

Celkem 12 400 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 12 400 Kč
MUDr. Daniel Rychnovský (*1957)2012

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 12 000 Kč
Zdeněk Celý (*1973)2012

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 12 000 Kč
RNDr. Miloš Petrů (*1955)2012

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 12 000 Kč
RNDr. Marie Michalicová (*1962)2012

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 12 000 Kč
Mgr. Ondrej Benešík (*1976)2012

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 12 000 Kč
MUDr. Ivan Drábek (*1946)2012

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 12 000 Kč
Mgr. Eva Fruhwirtová (*1986)2012

Celkem 11 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 11 000 Kč
Ing. Jan Hitzger (*1945)2012

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
MVDr. Tomáš Haloun (*1980)2012

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Blanka Součková (*1961)2012

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Ivana Zdechovská (*1975)2012

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Martina Honsová (*1989)2012

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Antonin Vymazal (*1981)2012

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Marcel Funderák (*1962)2012

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Libor Novotný (*1971)2012

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Josef Tkadlec (*1959)2012

Celkem 11 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 11 000 Kč
Mgr. Zdeněk Pánek (*1958)2012

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Ludvik Hovorka (*1963)2012

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Radomil Kašpar (*1965)2012

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Rudolf Kubát (*1940)2012

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Josef Kodet (*1953)2012

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Petr Adamec (*1958)2012

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Jaroslav Šula (*1948)2012

Výši darů neznáme

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 0 Kč
Mgr. Pavel Kvapil (*1965)2012

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Jaroslav Suchý (*1971)2012

Celkem 9 166 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 9 166 Kč
Ing. Viktor Mačura (*1962)2012

Celkem 9 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 9 000 Kč
Mgr. Marie Červenková (*1973)2012

Celkem 9 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 9 000 Kč
Ing. Jan Matějka (*1968)2012

Celkem 8 610 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 8 610 Kč
Ing. Václav Keprt, CSc. (*1945)2012

Celkem 8 400 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 8 400 Kč
Ivo Celý (*1975)2012

Celkem 8 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 8 000 Kč
Mgr. Jana Hanáková (*1979)2012

Celkem 7 751 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 7 751 Kč
Jan Studený (*1983)2012

Celkem 7 580 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 7 580 Kč
Jana Houšková, (*1961)2012

Celkem 7 500 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 7 500 Kč
Jaroslav Řezniček (*1982)2012

Celkem 7 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 7 000 Kč
Mgr. Zdislava Odstrčilová (*1967)2012

Celkem 7 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 7 000 Kč
Václav Čada (*1937)2012

Celkem 7 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 7 000 Kč
MUDr. Vít Kaňovský (*1970)2012

Celkem 7 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 7 000 Kč
Vladimír Tlach (*1973)2012

Celkem 7 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 7 000 Kč
Marek Venuta (*1976)2012

Celkem 6 500 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 6 500 Kč
Jakub Kašpar (*1985)2012

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 6 000 Kč
Ing. Antonin Jonášek (*1966)2012

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 6 000 Kč
Marie Tichá (*1958)2012

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 6 000 Kč
Ing. Vladimir Stuchlý (*1953)2012

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 6 000 Kč
Ing. Ondřej Fischer (*1929)2012

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. arch. Josef Hermoch (*1967)2012

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Eva Vaňková (*1948)2012

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Jiří Vajčner (*1973)2012

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Kamil Jan (*1978)2012

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Jaromíra Vitková (*1957)2012

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Jana Gabrielová (*1980)2012

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Vlastimil Pažourek (*1967)2012

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Pavel De (*1949)2012

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Josef Mach (*1954)2012

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Josef Macura (*1953)2012

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Eva Fronczková (*1951)2012

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Petr Pachta (*1983)2012

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Jaroslav Fidrmuc (*1958)2012

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Júlia Vozárová (*1965)2012

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
MUDr. Vojtěch Weinberger (*1951)2012

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 4 000 Kč
Ing. Bohumil Bílek (*1947)2012

Celkem 3 960 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 3 960 Kč
Pavel Kulička (*1958)2012

Celkem 3 792 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 3 792 Kč
Mgr. Zbyněk Král (*1965)2012

Celkem 3 600 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 3 600 Kč
Ing. Petr Lamparter (*1960)2012

Celkem 3 400 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 3 400 Kč
Ing. Viktor Blaščák (*1948)2012

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 3 000 Kč
Josef Borecký (*1960)2012

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Jan Neudert (*1973)2012

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 3 000 Kč
Ing. Petr Kozák (*1961)2012

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 3 000 Kč
Antonin Horník (*1953)2012

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 3 000 Kč
Ing. Igor Kyselka, CSc. (*1963)2012

Celkem 2 970 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 2 970 Kč
Ing. Vladislav Hynk (*1973)2012

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 2 500 Kč
Augustin Dobeš (*1962)2012

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 2 000 Kč
Marie Glatzová (*1964)2012

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 2 000 Kč
MVDr. Vojtěch Frkal (*1947)2012

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 2 000 Kč
Jaromír Navrátil (*1929)2012

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 2 000 Kč
Jakub Jaksch (*1978)2012

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 500 Kč
Alois Kučera (*1945)2012

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 500 Kč
Mgr. et Mgr. Lucie Stará (*1977)2012

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 500 Kč
Ing. Josef Vícha (*1981)2012

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 500 Kč
Ing. Svatava Tynklová (*1985)2012

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 200 Kč
Marie Štěrbová (*1928)2012

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Stanislava Ondrůjová (*1922)2012

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Mgr. Pavel Mareš (*1976)2012

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Miluše Menclová (*1961)2012

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Klára Liptáková (*1970)2012

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Šimon Ryšavý (*1957)2012

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Mojmír Novotný (*1957)2012

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Josef Veselý (*1960)2012

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Grůza (*1957)2012

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Šmídek (*1980)2012

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Mária Novotná (*1965)2012

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Michaela Šojdrová (*1963)2012

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Kasal (*1951)2012

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Mgr. Petr Kesl (*1945)2012

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Andrzej Santarius (*1964)2012

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Mgr. Jana Josieková (*1964)2012

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Jana Kletečková (*1963)2012

Celkem 800 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 800 Kč
Marie Tesařová (*1931)2012

Celkem 500 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 500 Kč
Jirí Drška (*1948)2012

Celkem 500 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 500 Kč
Jiří Mihola (*1972)2012

Celkem 41 940 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 41 940 Kč
Mgr. Pavel Talíř (*1966)2012

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Jiří Navrátil (*1977)2012

Celkem 16 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 16 000 Kč
František Rája (*1954)2012

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 2 500 Kč
Ladislav Tesařík (*1961)2012

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Břetislav Usnul (*1958)2012

Celkem 15 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 15 Kč
Karel Duchek (*1943)2012

Celkem 1 600 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 600 Kč
Jiří Brýdl (*1945)2012

Celkem 45 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 45 000 Kč
Ing. Josef Chudáček (*1975)2012

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 2 000 Kč
Ing. Jakub Heikenwalder (*1986)2012

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 3 000 Kč
MUDr. Petr Klepiš (*1969)2012

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Anna Matějková (*1955)2012

Výši darů neznáme

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 0 Kč
PhDr. Jiří Horák (*1984)2012

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 25 000 Kč
Ing. Jiří Němec (*1971)2012

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 200 000 Kč
Zdenek Blanař (*1954)2012

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 3 000 Kč
MUDr. Jiří Veselý (*1969)2012

Výši darů neznáme

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 0 Kč
Patrik Kunčar (*1973)2012

Celkem 11 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 11 Kč
Mgr. Michal Horinek (*1976)2012

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 2 000 Kč
Ing. David Plešinger (*1974)2012

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 3 000 Kč
Jiří Carbol (*1959)2012

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Jiří Rudolf (*1972)2012

Celkem 10 674 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 10 674 Kč
Ing. Petr Břicháček (*1959)2012

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
MUDr. Rudolf Oldřich (*1948)2012

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 2 000 Kč
Jiří Šimík (*1960)2012

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Ivana Váňová (*1969)2012

Celkem 15 120 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 15 120 Kč
Jindřich Žižka (*1970)2012

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Ladislav Minář (*1961)2012

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
František Havíř (*1989)2012

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Tomáš Vařeka (*1974)2012

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Zdenka Sedláčková (*1954)2012

Celkem 3 500 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 3 500 Kč
Aleš Patričný (*1961)2012

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Petr Schejbal (*1965)2012

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 3 000 Kč
Ludmila Prokopová (*1952)2012

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Jiří Dudák (*1951)2012

Celkem 12 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 12 Kč
Alois Večeřa (*1963)2012

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Martin Koubek (*1970)2012

Celkem 11 Kč

 • Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 11 Kč