Sponzorující osoby KDU-ČSL v roce 2016

SponzorNaposledy darovalDary
Ing. Tomáš Sláma (*1964)2016

Celkem 40 000 Kč

  • Sponzor KDU-ČSL v 2016, hodnota daru 20 000 Kč ( zdroj)
  • Sponzor KDU-ČSL v 2016, hodnota daru 20 000 Kč ( zdroj)
Milan Jelínek (*1968)2016

Celkem 100 000 Kč

  • Sponzor KDU-ČSL v 2016, hodnota daru 50 000 Kč ( zdroj)
  • Sponzor KDU-ČSL v 2016, hodnota daru 50 000 Kč ( zdroj)
Miroslav Posad (*1953)2016

Celkem 100 000 Kč

  • Sponzor KDU-ČSL v 2016, hodnota daru 50 000 Kč ( zdroj)
  • Sponzor KDU-ČSL v 2016, hodnota daru 50 000 Kč ( zdroj)