Sponzorující osoby KSČM v roce 2008

SponzorNaposledy darovalDary
RNDr. Daniel Borecký, CSc. (*1953)2008

Celkem 7 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 7 600 Kč
Ing. Pavel Březa (*1941)2008

Celkem 19 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 19 200 Kč
Ladislav Býček (*1944)2008

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 15 000 Kč
PaedDr. Jaroslava Cardová (*1953)2008

Celkem 13 900 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 13 900 Kč
Ing. Jaroslav Čížek (*1943)2008

Celkem 13 134 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 13 134 Kč
Zdeněk Guriča (*1947)2008

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 5 000 Kč
JUDr. František Hoffman (*1951)2008

Celkem 42 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 42 000 Kč
Karel Janiš (*1931)2008

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 2 500 Kč
Josef Janíček (*1948)2008

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 4 000 Kč
Marie Kaniová (*1915)2008

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 30 000 Kč
Karel Konečný (*1948)2008

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 10 000 Kč
Aleš Kříž (*1961)2008

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 6 000 Kč
RNDr. Milan Macek, CSc. (*1957)2008

Celkem 7 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 7 200 Kč
Ing. Rostislav Maleňák, (*1947)2008

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 2 000 Kč
Ing. Miroslav Marek (*1953)2008

Celkem 5 900 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 5 900 Kč
Mgr. Petr Michálek (*1942)2008

Celkem 8 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 8 400 Kč
Josef Nekl (*1953)2008

Celkem 6 785 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 6 785 Kč
Pavel Novotný (*1944)2008

Celkem 2 160 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 2 160 Kč
Jaroslav Opršal (*1951)2008

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 6 000 Kč
Marta Pawlasová, (*1941)2008

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 4 000 Kč
PaedDr. Miroslav Skácel (*1947)2008

Celkem 9 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 9 000 Kč
MUDr. Ivan Sumara (*1957)2008

Celkem 5 900 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 5 900 Kč
JUDr. Helena Sýkorová (*1955)2008

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Václav Šmíd (*1951)2008

Celkem 20 700 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 20 700 Kč
Ing. Zdeněk Švec (*1955)2008

Celkem 6 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 6 200 Kč
Marta Titlbachová (*1927)2008

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 5 000 Kč
Bc. Vladimír Urbánek, DiS. (*1976)2008

Celkem 7 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 7 200 Kč
Kamil Veselý (*1967)2008

Celkem 9 150 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 9 150 Kč
Vlastimil Balín (*1950)2008

Celkem 112 180 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 50 340 Kč
 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 36 840 Kč
 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 20 000 Kč
Zuzka Bebarová-Rujbrová (*1951)2008

Celkem 53 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 53 000 Kč
Milan Bičík (*1949)2008

Celkem 134 010 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 67 410 Kč
 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 66 600 Kč
Petr Braný (*1951)2008

Celkem 45 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 45 000 Kč
Alexander Černý (*1953)2008

Celkem 106 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 6 000 Kč
Jiří Dolejš (*1961)2008

Celkem 114 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 40 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 74 000 Kč
Václav Exner (*1942)2008

Celkem 64 410 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 64 410 Kč
Jiřina Fialová (*1950)2008

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 35 000 Kč
JUDr. Vojtěch Filip (*1955)2008

Celkem 133 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 97 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 36 000 Kč
Věra Flasarová (*1952)2008

Celkem 51 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 50 000 Kč
Miroslav Grebeníček (*1947)2008

Celkem 118 570 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 36 850 Kč
 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 36 840 Kč
 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 44 880 Kč
Stanislav Grospič (*1964)2008

Celkem 89 880 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 56 175 Kč
 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 33 705 Kč
Milada Halíková (*1950)2008

Celkem 55 260 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 55 260 Kč
Pavel Hojda (*1952)2008

Celkem 89 180 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 44 840 Kč
 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 44 340 Kč
Václav Homolka (*1955)2008

Celkem 36 840 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 36 840 Kč
Jaromír Kohlíček (*1953)2008

Celkem 380 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 380 000 Kč
Kateřina Konečná (*1981)2008

Celkem 133 621 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 133 621 Kč
Vladimír Koníček (*1964)2008

Celkem 105 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 105 000 Kč
Pavel Kováčik (*1955)2008

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Pavel Kováčík (*1955)2008

Celkem 56 100 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 56 100 Kč
Ivana Levá (*1950)2008

Celkem 122 760 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 60 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 62 760 Kč
Soňa Marková (*1963)2008

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 50 000 Kč
Zdeněk Maršíček (*1956)2008

Celkem 71 795 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 21 795 Kč
Hana Maršíčková (*1964)2008

Celkem 11 205 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 11 205 Kč
Jiří Maštálka (*1956)2008

Celkem 47 100 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 47 100 Kč
Eduard Matykiewicz (*1946)2008

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 30 000 Kč
Ladislav Mlčák (*1947)2008

Celkem 95 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 89 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 5 900 Kč
Miroslav Opálka (*1952)2008

Celkem 133 621 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 133 621 Kč
PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc. (*1953)2008

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 200 000 Kč
Vladimír Remek (*1948)2008

Celkem 110 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 110 000 Kč
Václav Snopek (*1951)2008

Celkem 103 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 103 000 Kč
Daniel Strož (*1943)2008

Celkem 90 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 90 000 Kč
Josef Šenfeld (*1961)2008

Celkem 36 840 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 36 840 Kč
Karel Šidlo (*1957)2008

Celkem 55 260 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 55 260 Kč
Josef Vondruška (*1948)2008

Celkem 37 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 37 000 Kč
Miloslava Vostrá (*1965)2008

Celkem 111 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2008, hodnota daru 111 000 Kč