Sponzorující osoby KSČM v roce 2009

SponzorNaposledy darovalDary
Ing. Zbyněk Šebesta (*1953)2009

Celkem 8 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 8 Kč
Miroslav Grebeníček (*1947)2009

Celkem 127 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 45 Kč
 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 37 Kč
 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 45 Kč
RSDr. Vlastímil Balín (*1950)2009

Celkem 9 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 9 Kč
Josef Nekl (*1953)2009

Celkem 8 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 8 Kč
Petr Braný (*1951)2009

Celkem 95 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 50 Kč
 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 45 Kč
Ladislav Býček (*1944)2009

Celkem 15 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 15 Kč
Josef Babka (*1956)2009

Celkem 8 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 8 Kč
Milada Vašíčková (*1966)2009

Celkem 8 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 8 Kč
Ing. Martin Juroška (*1976)2009

Celkem 8 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 8 Kč
Josef Vondruška (*1948)2009

Celkem 37 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 37 Kč
Mgr. Petr Michálek (*1942)2009

Celkem 8 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 8 Kč
JUDr. Helena Sýkorová (*1955)2009

Celkem 5 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 5 Kč
Vítězslav Novák (*1946)2009

Celkem 8 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 8 Kč
Pavel Zvolánek (*1939)2009

Celkem 8 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 8 Kč
Alexander Černý (*1953)2009

Celkem 90 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 90 Kč
Soňa Marková (*1963)2009

Celkem 104 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 50 Kč
 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 54 Kč
Vladimír Remek (*1948)2009

Celkem 110 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 110 000 Kč
Josef Šenfeld (*1961)2009

Celkem 37 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 37 Kč
Milada Halíková (*1950)2009

Celkem 55 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 55 Kč
RSDr. Ivana Kalousková (*1952)2009

Celkem 8 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 8 Kč
Ladislav Mlčák (*1947)2009

Celkem 95 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 95 Kč
Václav Homolka (*1955)2009

Celkem 37 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 37 Kč
PaedDr. Miroslav Skácel (*1947)2009

Celkem 8 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 8 Kč
Ing. Miroslav Marek (*1953)2009

Celkem 8 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 8 Kč
Zdeněk Trefil (*1976)2009

Celkem 20 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 20 Kč
Milan Bičík (*1949)2009

Celkem 67 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 67 Kč
Vlastimil Balín (*1950)2009

Celkem 42 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 5 Kč
 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 37 Kč
Ing. Jaroslav Čížek (*1943)2009

Celkem 7 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 7 Kč
PaedDr. Jaroslava Cardová (*1953)2009

Celkem 8 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 8 Kč
Jaromír Kohlíček (*1953)2009

Celkem 24 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 24 Kč
Ladislav Blažek (*1927)2009

Celkem 60 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 60 Kč
Ing. Jaroslav Martínek, CSc. (*1948)2009

Celkem 1 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 1 Kč
Ing. Pavel Březa (*1941)2009

Celkem 20 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 20 Kč
Jiří Maštálka (*1956)2009

Celkem 47 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 47 Kč
Milan Peša (*1945)2009

Celkem 8 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 8 Kč
Karel Konečný (*1948)2009

Celkem 50 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 50 Kč
JUDr. Vojtěch Filip (*1955)2009

Celkem 226 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 226 Kč
RNDr. Daniel Borecký, CSc. (*1953)2009

Celkem 8 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 8 Kč
Karel Šidlo (*1957)2009

Celkem 111 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 111 Kč
Jaromír Horák (*1941)2009

Celkem 8 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 8 Kč
Václav Snopek (*1951)2009

Celkem 50 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 50 Kč
Pavel Hojda (*1952)2009

Celkem 89 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 89 Kč
Jiří Dolejš (*1961)2009

Celkem 105 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 55 Kč
 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 50 Kč
Miloslava Vostrá (*1965)2009

Celkem 110 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 110 Kč
Ing. Justina Kamená (*1954)2009

Celkem 2 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 2 Kč
Jiřina Fialová (*1950)2009

Celkem 135 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 130 Kč
 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 5 Kč
Bc. Vladimír Urbánek, DiS. (*1976)2009

Celkem 6 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 6 Kč
Marta Bayerová (*1956)2009

Celkem 62 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 40 Kč
 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 22 Kč
Svatomír Recman (*1952)2009

Celkem 50 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 50 Kč
Leo Luzar (*1964)2009

Celkem 8 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 8 Kč
Stanislav Grospič (*1964)2009

Celkem 135 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 79 Kč
 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 56 Kč
JUDr. Luboš Dvořák (*1957)2009

Celkem 64 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 64 Kč
JUDr. František Hoffman (*1951)2009

Celkem 84 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 84 Kč
Růžena Šarišská (*1944)2009

Celkem 8 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 8 Kč
Václav Exner (*1942)2009

Celkem 67 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 67 Kč
Marta Pawlasová, (*1941)2009

Celkem 4 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 4 Kč
Vojtěch Adam (*1950)2009

Celkem 74 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 74 Kč
Kateřina Konečná (*1981)2009

Celkem 110 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 110 Kč
Miroslava Vlčková (*1950)2009

Celkem 8 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 8 Kč
Věra Flasarová (*1952)2009

Celkem 52 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 2 Kč
 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 50 Kč
Zuzka Bebarová-Rujbrová (*1951)2009

Celkem 103 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 53 Kč
 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 50 Kč
Zdeněk Maršíček (*1956)2009

Celkem 89 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 40 Kč
 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 49 Kč
MUDr. Ivan Sumara (*1957)2009

Celkem 8 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 8 Kč
Vladimír Koníček (*1964)2009

Celkem 104 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 104 Kč
Miroslav Opálka (*1952)2009

Celkem 133 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 133 Kč
Josef Švarcbek (*1955)2009

Celkem 27 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 27 Kč
Aleš Kříž (*1961)2009

Celkem 7 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 7 Kč
Pavel Kováčik (*1955)2009

Celkem 160 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 60 Kč
Ivana Levá (*1950)2009

Celkem 123 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 60 Kč
 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 63 Kč
Mgr. Alena Hlavešová (*1950)2009

Celkem 8 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 8 Kč
Pavel Novotný (*1944)2009

Celkem 2 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 2 Kč
RNDr. Milan Macek, CSc. (*1957)2009

Celkem 7 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 7 Kč
Aleš Franek (*1946)2009

Celkem 4 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 4 Kč
Čestmír Skalický (*1925)2009

Celkem 20 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 20 Kč
Václav Smíd (*1951)2009

Celkem 16 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 16 Kč
Hana Maršíčková (*1964)2009

Celkem 6 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 6 Kč
PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc. (*1953)2009

Celkem 190 Kč

 • Sponzor KSČM v 2009, hodnota daru 190 Kč