Sponzorující osoby KSČM v roce 2012

SponzorNaposledy darovalDary
Stanislav Navrkal (*1949)2012

Celkem 21 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 21 600 Kč
Petr Braný (*1951)2012

Celkem 100 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 100 800 Kč
Ladislav Býček (*1944)2012

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 12 000 Kč
Josef Babka (*1956)2012

Celkem 7 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 7 800 Kč
Ing. Martin Juroška (*1976)2012

Celkem 7 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 7 800 Kč
PhDr. Miroslava Moučková (*1954)2012

Celkem 13 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 13 000 Kč
Ivana Copková (*1959)2012

Celkem 2 810 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 2 810 Kč
Jan Slámečka (*1952)2012

Celkem 35 100 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 35 100 Kč
Mgr. Petr Michálek (*1942)2012

Celkem 10 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 10 500 Kč
JUDr. Helena Sýkorová (*1955)2012

Celkem 38 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 38 000 Kč
RSDr. Antonín Ludvík (*1943)2012

Celkem 2 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 2 800 Kč
Blanka Indráková (*1955)2012

Celkem 14 640 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 14 640 Kč
Alexander Černý (*1953)2012

Celkem 211 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 198 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 13 000 Kč
Jaroslav Komínek (*1975)2012

Celkem 13 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 13 000 Kč
Ivo Pojezný (*1961)2012

Celkem 4 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 4 800 Kč
Lubomír Ledl (*1952)2012

Celkem 10 340 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 10 340 Kč
Ing. Václav Šmíd (*1951)2012

Celkem 17 820 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 17 820 Kč
Ladislav Mlčák (*1947)2012

Celkem 21 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 21 600 Kč
PaedDr. Miroslav Skácel (*1947)2012

Celkem 12 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 12 200 Kč
Ing. Miroslav Marek (*1953)2012

Celkem 16 100 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 16 100 Kč
Mgr. Jaromír Petelík (*1983)2012

Celkem 16 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 16 800 Kč
Ing. Josef Dovolil (*1957)2012

Celkem 33 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 33 000 Kč
Leopold Levák (*1948)2012

Celkem 3 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 3 200 Kč
Radomír Silber (*1960)2012

Celkem 22 700 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 22 700 Kč
Ludmila Živná (*1952)2012

Celkem 2 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 2 400 Kč
Yveta Sekeráková (*1964)2012

Celkem 7 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 7 800 Kč
Vladimír Nedvěd (*1984)2012

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 25 000 Kč
Milan Peša (*1945)2012

Celkem 5 105 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 5 105 Kč
JUDr. Vojtěch Filip (*1955)2012

Celkem 176 820 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 176 820 Kč
Ing. Zbyněk Šebesta (*1953)2012

Celkem 7 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 7 800 Kč
RNDr. Daniel Borecký, CSc. (*1953)2012

Celkem 18 700 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 18 700 Kč
Mgr. Zlata Klenková (*1982)2012

Celkem 7 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 7 800 Kč
Vojtěch Tesař (*1948)2012

Celkem 21 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 21 600 Kč
Václav Snopek (*1951)2012

Celkem 10 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 10 500 Kč
RSDr. Oldřich Jakubek (*1948)2012

Celkem 7 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 7 800 Kč
Jan Navrátil (*1955)2012

Celkem 6 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 6 400 Kč
Ing. Justina Kamená (*1954)2012

Celkem 7 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 7 800 Kč
Ing. arch. Zdeněk Koudelka (*1956)2012

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 4 000 Kč
Bc. Vladimír Urbánek, DiS. (*1976)2012

Celkem 12 960 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 12 960 Kč
PhDr. Zdeněk Dobrý (*1952)2012

Celkem 35 100 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 35 100 Kč
Marta Bayerová (*1956)2012

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Leo Luzar (*1964)2012

Celkem 7 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 7 800 Kč
Stanislav Grospič (*1964)2012

Celkem 146 634 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 146 634 Kč
Ing. Petr Krátký (*1951)2012

Celkem 1 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 1 600 Kč
RSDr. Petr Dušek (*1946)2012

Celkem 3 250 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 3 250 Kč
JUDr. Luboš Dvořák (*1957)2012

Celkem 54 350 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 54 350 Kč
Bohuslava Pešková (*1946)2012

Celkem 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 200 Kč
PaedDr. Jaroslav Šlambor (*1949)2012

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 2 000 Kč
Marta Pawlasová, (*1941)2012

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 4 000 Kč
Vojtěch Adam (*1950)2012

Celkem 104 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 100 800 Kč
 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 3 200 Kč
Marie Knapová, (*1959)2012

Celkem 2 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 2 600 Kč
Ludmila Matyášková, (*1933)2012

Celkem 2 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 2 200 Kč
RSDr. Eva Vlčková, (*1947)2012

Celkem 16 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 16 800 Kč
Ing. Rostislav Maleňák, (*1947)2012

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 1 200 Kč
Jiří Hráček, (*1986)2012

Celkem 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 500 Kč
Miroslava Vlčková (*1950)2012

Celkem 5 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 5 600 Kč
Doc. PhDr. Alois Zlatníček, CSc. (*1935)2012

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 1 500 Kč
Vladimír Sácký (*1961)2012

Celkem 22 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 22 000 Kč
Jana Švejdová (*1966)2012

Celkem 18 526 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 18 526 Kč
Jitka Gruntová (*1945)2012

Celkem 7 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 7 600 Kč
Zuzka Bebarová-Rujbrová (*1951)2012

Celkem 108 310 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 53 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 55 310 Kč
Doc. Ing. Josef Kašpar, CSc. (*1933)2012

Celkem 4 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 4 200 Kč
JUDr. Drahoslav Oulehla (*1951)2012

Celkem 35 100 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 35 100 Kč
Pavlína Hrabálková (*1960)2012

Celkem 5 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 5 400 Kč
Jana Svobodová (*1950)2012

Celkem 3 488 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 3 488 Kč
MUDr. Ivan Sumara (*1957)2012

Celkem 5 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 5 600 Kč
Ing. Ludmila Spálovská (*1938)2012

Celkem 3 300 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 3 300 Kč
Mgr. Hana Hemzáčková (*1985)2012

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 15 000 Kč
Emil Vítek (*1958)2012

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 2 000 Kč
Jan Linka (*1947)2012

Celkem 10 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 10 800 Kč
Milena Pečonková (*1965)2012

Celkem 3 900 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 3 900 Kč
RSDr. Šárka Truparová (*1952)2012

Celkem 10 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 10 500 Kč
Kateřina Pavlíková (*1974)2012

Celkem 10 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 10 800 Kč
Soňa Grochalová (*1960)2012

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 12 000 Kč
RSDr. Ladislav Nováček (*1947)2012

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 6 000 Kč
Mgr. Alena Hlavešová (*1950)2012

Celkem 7 404 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 7 404 Kč
Monika Matějů (*1972)2012

Celkem 15 525 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 15 525 Kč
Pavla Pokorná (*1941)2012

Celkem 4 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 4 200 Kč
Kamil Vejvoda (*1972)2012

Celkem 9 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 9 000 Kč
Ing. Pavel Breza (*1941)2012

Celkem 46 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 46 000 Kč
RSDr. Bohumil Bystrický (*1948)2012

Celkem 11 100 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 11 100 Kč
Bc. Monika Havlíčková (*1968)2012

Celkem 8 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 8 400 Kč
Josef Janíček (*1948)2012

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 6 000 Kč
Ing. Hana Malinková (*1963)2012

Celkem 6 550 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 6 550 Kč
Vilém Ortlík (*1936)2012

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Karol Schingler (*1944)2012

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 2 000 Kč
Mgr. Květa Šlahůnková (*1958)2012

Celkem 21 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 21 000 Kč
Ludmila štaudnerová (*1951)2012

Celkem 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 800 Kč
RSDr. Karel Tvrdý (*1949)2012

Celkem 8 720 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 8 720 Kč
Milada Vašičková (*1966)2012

Celkem 6 245 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 6 245 Kč
Karel Vondruška (*1954)2012

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 4 000 Kč
Josef Nekl (*1953)2012

Celkem 106 605 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 100 800 Kč
 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 5 805 Kč
Marie Nedvědová (*1956)2012

Celkem 80 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 80 000 Kč
Jindřiška Krobová (*1976)2012

Celkem 650 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 650 Kč
Ing. Viktor Pázler (*1945)2012

Celkem 72 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 22 000 Kč
Soňa Marková (*1963)2012

Celkem 122 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 122 000 Kč
Milada Halíková (*1950)2012

Celkem 123 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 121 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 2 000 Kč
Jaromír Kohlíček (*1953)2012

Celkem 95 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 95 000 Kč
Jiří Maštálka (*1956)2012

Celkem 110 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Karel Konečný (*1948)2012

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Pavel Hojda (*1952)2012

Celkem 121 050 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 121 050 Kč
Miloslava Vostrá (*1965)2012

Celkem 120 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 120 000 Kč
Ing. Josef Senfeld, (*1961)2012

Celkem 118 900 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 118 900 Kč
Kateřina Konečná (*1981)2012

Celkem 123 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 123 600 Kč
Marta Semelová (*1960)2012

Celkem 139 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 101 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 38 400 Kč
Gabriela Hubáčková (*1975)2012

Celkem 80 080 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 80 080 Kč
Květa Matušovská (*1984)2012

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Miroslav Opálka (*1952)2012

Celkem 121 050 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 121 050 Kč
Jan Klán (*1982)2012

Celkem 100 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 100 800 Kč
Pavel Kováčik (*1955)2012

Celkem 170 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 170 000 Kč
Ing. Karel Sidlo (*1957)2012

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 3 000 Kč
Ivana Levá (*1950)2012

Celkem 127 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 122 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Marie Rusová (*1950)2012

Celkem 121 100 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 121 100 Kč
Stanislav Kalabus (*1941)2012

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 200 000 Kč
RNDr. Vladimír Koniček (*1964)2012

Celkem 121 050 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 121 050 Kč
RSDr. Jiří Nytra (*1954)2012

Celkem 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 600 Kč
Ing. Jaroslav Čížek (*1943)2012

Celkem 9 950 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 9 950 Kč
Miroslav Grebeníček (*1947)2012

Celkem 121 050 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 121 050 Kč
Ing. Jiří Varga (*1954)2012

Celkem 948 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 948 Kč
Ing. PhDr. Jiří Čáp (*1978)2012

Celkem 11 675 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 11 675 Kč
Jiří Dolejš (*1961)2012

Celkem 145 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 45 000 Kč
Václav Černý (*1945)2012

Celkem 21 528 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 21 528 Kč
Ing. Karel Šídlo (*1957)2012

Celkem 100 562 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 100 562 Kč
Václav Reichl (*1943)2012

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 4 000 Kč
Svatomír Recman (*1952)2012

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2012, hodnota daru 50 000 Kč