Sponzorující osoby KSČM v roce 2013

SponzorNaposledy darovalDary
Jan Procházka (*1946)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
Marie Knapová, (*1959)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
RSDr. Petr Dušek (*1946)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
RSDr. Bohumil Bystřický (*1948)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
Rudolf Němeček (*1921)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
PhDr. Miloslav Ransdorf., CSc. (*1953)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
Vladimír Sácký (*1961)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jarmila Kopková (*1928)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
RNDr. Daniel Borecký., CSc. (*1953)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
Zdeňka Aubrechtová (*1924)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
Doc. Ing. Josef Kašpar, CSc. (*1933)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
Mgr. Květa Šlahúnková (*1958)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
Lva Skrdová (*1965)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
Václav Černý (*1945)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
Milada Smejkalová (*1947)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
Marta Soušková (*1941)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
Milan Peša (*1945)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
Václav Novák (*1954)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
Jana Svobodová (*1950)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
Ing. Ludmila Spálovská (*1938)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
Aleš Kříž (*1961)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
Milena Pečonková (*1965)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
Ing. Jaromír Kohllček, CSc. (*1953)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
Bc. Míchal Kostka (*1989)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
Ing. Karel Sidlo (*1957)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
Helena Dobrá (*1954)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč
Ing. Bohumil Keprt (*1931)2013

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2013, hodnota daru 0 Kč