Sponzorující osoby KSČM v roce 2015

SponzorNaposledy darovalDary
Jana Svobodová, (*1950)2015

Celkem 9 143 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 9 143 Kč
Ing. Eliška Stránská (*1958)2015

Celkem 1 302 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 302 Kč
Petr Martínek (*1951)2015

Celkem 2 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 2 200 Kč
Ing. Pavel Březa, (*1941)2015

Celkem 38 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 38 400 Kč
Karel Pavlíček, (*1951)2015

Celkem 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 800 Kč
Jiří Březina, (*1947)2015

Celkem 21 684 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 21 684 Kč
Jan Tancibudek, (*1952)2015

Celkem 13 699 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 13 699 Kč
Miloslava Zachová, (*1967)2015

Celkem 4 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 4 800 Kč
Bc. Jakub Beňo, (*1985)2015

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 200 Kč
David Prokš, (*1987)2015

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 6 000 Kč
Josef Dobrovolný, (*1973)2015

Celkem 2 440 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 2 440 Kč
Ladislav Brož (*1950)2015

Celkem 7 920 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 920 Kč
JUDr. Josef Augustin, (*1954)2015

Celkem 13 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 13 200 Kč
RNDr. Daniel Boreckýcsc., (*1953)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 0 Kč
Milan Burger (*1965)2015

Celkem 1 300 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 300 Kč
Vlastimil Waic (*1962)2015

Celkem 12 003 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 12 003 Kč
JUDr. Zdeňka Lišková, (*1954)2015

Celkem 135 660 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 135 660 Kč
RSDr. Eva Vlčková, (*1947)2015

Celkem 8 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 8 400 Kč
Josef Souček (*1951)2015

Celkem 7 776 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 776 Kč
JUDr. Josef Babka, (*1956)2015

Celkem 31 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 31 800 Kč
Dr. Ph. Dr., (*1960)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 0 Kč
Ing. Rostislav Maleňák, (*1947)2015

Celkem 1 700 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 700 Kč
Filip Zachariaš, (*1993)2015

Celkem 18 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 18 500 Kč
Jaroslav Zelenka, (*1947)2015

Celkem 1 736 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 736 Kč
Květoslava Šafnerová (*1957)2015

Celkem 1 302 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 302 Kč
PhDr. Alois Zlatníčekcsc. (*1935)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 0 Kč
Pavel Hodáč (*1969)2015

Celkem 7 920 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 920 Kč
Oldřich Bubeníček (*1953)2015

Celkem 103 924 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 103 924 Kč
Ing. Jiří Novák (*1946)2015

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 30 000 Kč
Václav Adam (*1976)2015

Celkem 13 110 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 13 110 Kč
Stanislav Dušek (*1958)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Vlastimil Lhoták (*1947)2015

Celkem 30 690 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 30 690 Kč
Mgr. Miroslav Šimák (*1972)2015

Celkem 7 451 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 451 Kč
Jana Sedivá (*1972)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 0 Kč
Ing. Vítěslav Lapčík (*1965)2015

Celkem 14 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 14 400 Kč
Bc. Zdeňka Šárová (*1974)2015

Celkem 22 905 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 22 905 Kč
Ing. Zbyněk Coufal (*1954)2015

Celkem 15 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 15 400 Kč
Jaroslav Zelený (*1948)2015

Celkem 700 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 700 Kč
Ing. Ivan Šmat (*1943)2015

Celkem 11 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 11 400 Kč
RSDr. Milan Pipal (*1949)2015

Celkem 28 527 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 28 527 Kč
RSDr. Jan Votruba (*1954)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Ing. Pavel Kubů (*1953)2015

Celkem 7 320 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 320 Kč
Václav Beneš (*1953)2015

Celkem 35 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 35 400 Kč
Zdeněk Trefil (*1976)2015

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 60 000 Kč
Mgr. Petr Michálek (*1942)2015

Celkem 4 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 4 500 Kč
Tomáš Vokoun (*1984)2015

Celkem 3 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 3 600 Kč
Ing. arch. Zdeněk Koudelka (*1956)2015

Celkem 4 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 4 800 Kč
Zdeněk Pospíšil (*1947)2015

Celkem 3 275 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 3 275 Kč
Leopold Levák (*1948)2015

Celkem 4 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 4 800 Kč
Ludmila Tomaníková (*1945)2015

Celkem 3 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 3 200 Kč
Lva Řezníčková (*1974)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 0 Kč
RSDr. Josef Švarcbek (*1955)2015

Celkem 11 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 11 500 Kč
Vít Macháček (*1972)2015

Celkem 7 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 800 Kč
Jitka Hanousková (*1951)2015

Celkem 36 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 36 200 Kč
Hana Filipová (*1960)2015

Celkem 13 356 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 13 356 Kč
JUDr. Ivan Hrůza (*1954)2015

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 12 000 Kč
Ing. Jan Adámek (*1957)2015

Celkem 18 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 18 000 Kč
Jan Švestka (*1973)2015

Celkem 6 292 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 6 292 Kč
Milada Vašíčková (*1966)2015

Celkem 7 392 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 392 Kč
Mgr. Věra Vránová (*1953)2015

Celkem 3 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 3 200 Kč
Jan Dušek (*1986)2015

Celkem 1 844 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 844 Kč
Mgr. Luboš Oujezký (*1984)2015

Celkem 10 720 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 10 720 Kč
Ing. Alexandr Martinec, CSc. (*1648)2015

Celkem 1 700 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 700 Kč
Jana Plodíková (*1956)2015

Celkem 15 110 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 15 110 Kč
Mgr. Zdeněk Milata (*1980)2015

Celkem 21 647 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 21 647 Kč
Mgr. Alena Grosová (*1964)2015

Celkem 18 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 18 000 Kč
Mgr. Jaromír Petelík (*1983)2015

Celkem 18 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 18 600 Kč
prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (*1953)2015

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 2 500 Kč
Pavel Kalabus (*1953)2015

Celkem 7 920 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 920 Kč
Ing. Dagmar Butnikošarovská (*1951)2015

Celkem 19 020 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 19 020 Kč
MUDr. Ivan Sumara (*1957)2015

Celkem 7 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 400 Kč
JUDr. František Podlipský (*1950)2015

Celkem 14 900 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 14 900 Kč
JUDr. Petr Všetečka (*1948)2015

Celkem 4 900 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 4 900 Kč
Miroslava Vlčková (*1950)2015

Celkem 6 826 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 6 826 Kč
Ing. Miroslav Marek (*1953)2015

Celkem 29 275 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 29 275 Kč
Stanislav Sedláček (*1946)2015

Celkem 13 356 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 13 356 Kč
Petr Hanzalius (*1982)2015

Celkem 1 302 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 302 Kč
JUDr. Josef Čejka (*1949)2015

Celkem 16 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 16 000 Kč
Vladimír Petřík (*1954)2015

Celkem 1 422 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 422 Kč
Miroslava Jemelková (*1958)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
Bc. Aneta Svobodová (*1989)2015

Celkem 8 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 8 400 Kč
RSDr. Jaroslav Fišer (*1952)2015

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 15 000 Kč
Věra Buchtová (*1949)2015

Celkem 7 920 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 920 Kč
MUDr. Václav Šampalík (*1985)2015

Celkem 10 452 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 10 452 Kč
František Chot (*1960)2015

Celkem 3 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 3 500 Kč
Vojtěch Seidl (*1949)2015

Celkem 1 179 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 179 Kč
Pavel Štětina (*1952)2015

Celkem 14 469 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 14 469 Kč
Miroslav Navrátil (*1952)2015

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 500 Kč
Henryk Malysz (*1977)2015

Celkem 18 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 18 000 Kč
Ing. Petr Krátký (*1951)2015

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 30 000 Kč
Radek Ponížil (*1977)2015

Celkem 100 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 100 Kč
Mgr. Hana Hemzáčková (*1985)2015

Celkem 21 138 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 21 138 Kč
Josef Kugler (*1964)2015

Celkem 4 896 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 4 896 Kč
Ing. Věstislav Křenek (*1951)2015

Celkem 92 452 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 92 452 Kč
Emil Vítek (*1958)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Viktor Pázler (*1945)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Roman Chytil (*1964)2015

Celkem 1 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 800 Kč
Ing. Zbyněk Šebesta (*1953)2015

Celkem 7 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 800 Kč
Ludmila Živná (*1952)2015

Celkem 2 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 2 400 Kč
Alexandra Nágrová (*1953)2015

Celkem 10 704 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 10 704 Kč
Zdeňka Šťastná (*1951)2015

Celkem 1 300 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 300 Kč
Lenka Novotná (*1977)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Táňa Apostolovová (*1986)2015

Celkem 18 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 18 000 Kč
Josef Kaloš (*1947)2015

Celkem 13 356 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 13 356 Kč
MUDr. Božena Hofrová (*1952)2015

Celkem 4 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 4 800 Kč
Ivana Bojdová (*1952)2015

Celkem 2 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 2 400 Kč
Kateřina Klikarová (*1984)2015

Celkem 7 776 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 776 Kč
Ing. Josef Váňo (*1952)2015

Celkem 32 136 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 32 136 Kč
Jana Pohludková (*1961)2015

Celkem 18 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 18 000 Kč
Mgr. Jan Dvořák (*1967)2015

Celkem 10 495 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 10 495 Kč
Vladimír Zima (*1963)2015

Celkem 1 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 400 Kč
PhDr. Mgr. Zdeněk Musil (*1943)2015

Celkem 5 385 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 5 385 Kč
PhDr. Josef Dušek (*1971)2015

Celkem 21 080 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 21 080 Kč
Jan Lahvička (*1982)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Martin Víltavský (*1978)2015

Celkem 2 457 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 2 457 Kč
Ing. Zdeněk Kofránek (*1956)2015

Celkem 760 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 760 Kč
Lubomír Drápela (*1953)2015

Celkem 7 920 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 920 Kč
Ladislav Sypko (*1958)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
PaedDr. Petr Brázda (*1944)2015

Celkem 49 860 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 49 860 Kč
Mgr. Fotis Fotopulos (*1978)2015

Celkem 18 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 18 000 Kč
RSDr. Šárka Truparová (*1952)2015

Celkem 15 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 15 600 Kč
Roman Slejška (*1964)2015

Celkem 3 300 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 3 300 Kč
Ing. Václav Živný (*1939)2015

Celkem 18 521 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 18 521 Kč
PaedDr. Zdeněk Dušek (*1953)2015

Celkem 23 376 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 23 376 Kč
Petr Kalábek (*1941)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Martin Říha (*1969)2015

Celkem 18 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 18 000 Kč
RSDr. Lng. Svatomír (*1952)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 0 Kč
Libuše Zmátlová (*1946)2015

Celkem 10 564 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 10 564 Kč
Bc. Marcela Sladká (*1973)2015

Celkem 13 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 13 000 Kč
Stanislav Mandát (*1953)2015

Celkem 3 330 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 3 330 Kč
Lukáš Čížek (*1979)2015

Celkem 7 776 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 776 Kč
JUDr. Jozef Rozsár (*1961)2015

Celkem 6 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 6 500 Kč
Mgr. Jaroslava Baštařová (*1946)2015

Celkem 4 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 4 800 Kč
Jaroslav Horák (*1950)2015

Celkem 28 287 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 28 287 Kč
Lva Škrdová (*1965)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 0 Kč
PhDr. Helena Briardová (*1946)2015

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 12 000 Kč
Ing. Václav Šmíd (*1951)2015

Celkem 38 501 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 38 501 Kč
Marie Knapová (*1959)2015

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 500 Kč
Zuzana Nekovářová (*1963)2015

Celkem 83 747 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 83 747 Kč
Mgr. Miroslav Beran (*1939)2015

Celkem 8 405 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 8 405 Kč
MVDr. Luboš Kudrna (*1961)2015

Celkem 18 540 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 18 540 Kč
Martin Krajdl (*1980)2015

Celkem 15 733 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 15 733 Kč
Mgr. Václav Snopek., CSc. (*1951)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 0 Kč
MUDr. Leoš Voborník (*1967)2015

Celkem 13 737 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 13 737 Kč
Bc. Vlastimil Kupka (*1958)2015

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
PaedDr. Hana Horská (*1963)2015

Celkem 7 865 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 865 Kč
František Vrabec (*1952)2015

Celkem 25 260 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 25 260 Kč
Marek Nevoral (*1976)2015

Celkem 7 920 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 920 Kč
Barbora Vojtová (*1973)2015

Celkem 14 769 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 14 769 Kč
Miroslav Jopek (*1958)2015

Celkem 7 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 800 Kč
Soňa Grochalová (*1960)2015

Celkem 13 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 13 200 Kč
Bc. Vladimír Urbánek, DiS. (*1976)2015

Celkem 9 700 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 9 700 Kč
Stanislav Strmeň (*1955)2015

Celkem 1 160 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 160 Kč
Helena Kobrová (*1961)2015

Celkem 1 300 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 300 Kč
RSDr. Miroslav Opálka (*1952)2015

Celkem 140 450 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 140 450 Kč
RSDr. Ladislav Nováček (*1947)2015

Celkem 7 144 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 144 Kč
Bc. Emil Pernica, DiS. (*1989)2015

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 6 000 Kč
Lenka Fialová, DiS. (*1967)2015

Celkem 48 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 48 400 Kč
Lucie Braná, DiS. (*1986)2015

Celkem 17 820 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 17 820 Kč
Mgr. Ivan Žárský (*1974)2015

Celkem 18 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 18 000 Kč
Mgr. Lidmila Kružíková (*1945)2015

Celkem 26 820 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 26 820 Kč
Josef Graňák (*1955)2015

Celkem 7 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 800 Kč
Karel Červinka (*1945)2015

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 500 Kč
Jiří Hráček (*1986)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
Antonín Vychodil (*1951)2015

Celkem 790 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 790 Kč
RSDr. Ivana Kalousková (*1952)2015

Celkem 23 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 23 400 Kč
Karel Wiewiorka (*1952)2015

Celkem 18 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 18 000 Kč
PhDr. Miroslava Moučková (*1954)2015

Celkem 14 300 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 14 300 Kč
František Kolář (*1948)2015

Celkem 1 300 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 300 Kč
Dagmar Baťová (*1953)2015

Celkem 7 320 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 320 Kč
Josef Adamčík (*1964)2015

Celkem 5 131 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 5 131 Kč
Mgr. Vítězslava Baborová (*1954)2015

Celkem 13 356 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 13 356 Kč
Pavel Bačgoň (*1953)2015

Celkem 18 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 18 000 Kč
Miroslav Behro (*1978)2015

Celkem 9 390 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 9 390 Kč
Radek Belej (*1975)2015

Celkem 47 460 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 47 460 Kč
RNDr. Daniel Borecký, CSc. (*1953)2015

Celkem 20 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 20 500 Kč
Petr Braný (*1951)2015

Celkem 17 820 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 17 820 Kč
Ing. Ladislav Býček (*1944)2015

Celkem 4 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 4 800 Kč
Mgr. Ivan Cinka (*1957)2015

Celkem 24 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 24 200 Kč
Ivana Copková (*1959)2015

Celkem 8 988 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 8 988 Kč
Václav černý (*1945)2015

Celkem 18 267 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 18 267 Kč
Josef Číž (*1954)2015

Celkem 20 950 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 20 950 Kč
Ing. Josef Dovolil (*1957)2015

Celkem 25 552 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 25 552 Kč
JUDr. Luboš Dvořák (*1957)2015

Celkem 17 820 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 17 820 Kč
Václav Ebert (*1974)2015

Celkem 21 180 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 21 180 Kč
Bc. Irena Ernestová (*1979)2015

Celkem 12 248 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 12 248 Kč
Věra Flasarová (*1952)2015

Celkem 7 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 000 Kč
Ing. Jan Foldyna (*1956)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Jiří Gangur (*1958)2015

Celkem 13 560 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 13 560 Kč
PaedDr. Mgr. Jitka Gruntová (*1945)2015

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 6 000 Kč
Bohuslava Hajská (*1954)2015

Celkem 23 806 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 23 806 Kč
RSDr. Josef Hála (*1953)2015

Celkem 17 384 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 17 384 Kč
Ing. Jitka Hanusová (*1971)2015

Celkem 18 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 18 000 Kč
Marta Hartmannová (*1974)2015

Celkem 14 328 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 14 328 Kč
Bc. Monika Havlíčková (*1968)2015

Celkem 29 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 29 000 Kč
Ing. Petr Havránek (*1977)2015

Celkem 18 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 18 000 Kč
Mgr. Alena Hlavešová (*1950)2015

Celkem 7 404 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 404 Kč
Mgr. Jiří Holan (*1943)2015

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 15 000 Kč
Martin Hošek (*1970)2015

Celkem 24 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 24 000 Kč
RSDr. Mgr. František Hrubeš (*1952)2015

Celkem 10 700 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 10 700 Kč
Ing. Václav Jakubík (*1949)2015

Celkem 26 190 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 26 190 Kč
Oldřich Jakubek (*1948)2015

Celkem 7 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 800 Kč
Dana Janurová (*1653)2015

Celkem 1 302 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 302 Kč
František Jurčák (*1948)2015

Celkem 14 732 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 14 732 Kč
Ing. Martin Juroška (*1976)2015

Celkem 30 300 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 30 300 Kč
PhDr. Oleg Kalaš (*1948)2015

Celkem 17 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 17 400 Kč
Justina Kamená (*1954)2015

Celkem 7 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 800 Kč
Anna Klímová (*1965)2015

Celkem 1 302 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 302 Kč
Erika Kohoutová (*1953)2015

Celkem 7 320 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 320 Kč
Bc. Michal Kostka (*1989)2015

Celkem 13 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 13 200 Kč
Jan Kotala (*1981)2015

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 15 000 Kč
Marie Krejčová (*1958)2015

Celkem 15 552 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 15 552 Kč
RSDr. Karel Kuboš (*1947)2015

Celkem 24 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 24 000 Kč
Václav Kučera (*1953)2015

Celkem 13 356 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 13 356 Kč
Jan Látka (*1954)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Lubomír Ledl (*1952)2015

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 4 000 Kč
Jan Linka (*1947)2015

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 12 000 Kč
Mgr. Dana Lysáková (*1956)2015

Celkem 22 775 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 22 775 Kč
František Macháň (*1954)2015

Celkem 1 302 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 1 302 Kč
Zdeněk Maršíček (*1956)2015

Celkem 10 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 10 600 Kč
Monika Matějů (*1972)2015

Celkem 16 932 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 16 932 Kč
Václav Melša (*1969)2015

Celkem 15 336 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 15 336 Kč
Ladislav Mlčák (*1947)2015

Celkem 21 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 21 600 Kč
Ing. Jaroslav Moučka (*1950)2015

Celkem 7 300 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 300 Kč
Josef Murčo (*1951)2015

Celkem 15 020 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 15 020 Kč
JUDr. Jan Navrátil (*1955)2015

Celkem 9 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 9 600 Kč
Stanislav Navrkal (*1949)2015

Celkem 25 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 25 200 Kč
Jaroslav Opršal (*1952)2015

Celkem 11 700 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 11 700 Kč
JUDr. Drahoslav Oulehla (*1951)2015

Celkem 49 900 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 49 900 Kč
Kateřina Pavlíková (*1974)2015

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 12 000 Kč
Ing. František Pešek (*1946)2015

Celkem 17 827 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 17 827 Kč
Milan Plodík (*1956)2015

Celkem 49 900 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 49 900 Kč
Ing. Jan Procházka (*1946)2015

Celkem 7 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 200 Kč
Jiří Richter (*1949)2015

Celkem 760 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 760 Kč
Kamil Růžička (*1971)2015

Celkem 20 300 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 20 300 Kč
Iva Řezníčková (*1974)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Vladimír Sácký (*1961)2015

Celkem 22 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 22 000 Kč
Yveta Sekeráková (*1964)2015

Celkem 7 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 800 Kč
Vladimír Severin (*1974)2015

Celkem 7 320 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 320 Kč
Radomír Silber (*1960)2015

Celkem 24 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 24 000 Kč
PaedDr. Miroslav Skácel (*1947)2015

Celkem 9 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 9 500 Kč
Jan Slámečka (*1952)2015

Celkem 46 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 46 800 Kč
JUDr. Václav Sloup (*1949)2015

Celkem 31 358 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 31 358 Kč
JUDr. Helena Sýkorová (*1955)2015

Celkem 22 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 22 200 Kč
RSDr. Jiří Svoboda (*1952)2015

Celkem 20 440 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 20 440 Kč
Ing. Zdenka Szukalská (*1959)2015

Celkem 7 364 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 364 Kč
Petr Šaufl (*1964)2015

Celkem 10 638 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 10 638 Kč
Jana Sedívá (*1972)2015

Celkem 12 300 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 12 300 Kč
Bc. Petr Šikýř (*1962)2015

Celkem 21 618 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 21 618 Kč
Petr Šimůnek (*1965)2015

Celkem 18 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 18 500 Kč
Tomáš Škorupa (*1982)2015

Celkem 8 140 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 8 140 Kč
Iva Škrdová (*1965)2015

Celkem 23 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 23 400 Kč
Jana Švejdová (*1966)2015

Celkem 22 931 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 22 931 Kč
Vojtěch Tesař (*1948)2015

Celkem 14 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 14 400 Kč
Ing. Miloš Tita (*1957)2015

Celkem 17 640 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 17 640 Kč
Eva Valjentová (*1964)2015

Celkem 34 317 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 34 317 Kč
Ing. Jiří Varga (*1954)2015

Celkem 12 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 12 600 Kč
Kamil Vejvoda (*1972)2015

Celkem 8 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 8 500 Kč
Kamil Veselý (*1967)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Mgr. Petr Vomáčka (*1947)2015

Celkem 33 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 33 000 Kč
JUDr. Josef Vondruška (*1948)2015

Celkem 30 048 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 30 048 Kč
Dr. Jiří Zima (*1960)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Doc. PhDr. Alois Zlatníček, CSc. (*1935)2015

Celkem 3 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 3 500 Kč
Mgr. Miroslav Žítek (*1956)2015

Celkem 7 320 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 7 320 Kč
Vojtěch Adam (*1950)2015

Celkem 115 248 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 110 448 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 4 800 Kč
Ing. Hana Aulická-Jírovcová (*1981)2015

Celkem 102 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 102 600 Kč
Zuzka Bebarová-Rujbrová (*1951)2015

Celkem 154 365 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 154 365 Kč
Jaroslav Borka (*1952)2015

Celkem 124 023 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 110 460 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 10 736 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 2 827 Kč
Alexander Černý (*1953)2015

Celkem 219 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 200 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 19 000 Kč
Ing. René Číp (*1974)2015

Celkem 133 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 133 000 Kč
Jiří Dolejš (*1961)2015

Celkem 158 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 130 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 28 400 Kč
Ladislav Drlý (*1953)2015

Celkem 84 712 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 74 916 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 9 796 Kč
Ing. Jaroslav Dubský (*1949)2015

Celkem 50 370 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 50 370 Kč
Jiřina Fialová (*1950)2015

Celkem 95 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 95 000 Kč
JUDr. Vojtěch Filip (*1955)2015

Celkem 93 207 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 93 207 Kč
Miroslav Grebeníček (*1947)2015

Celkem 133 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 133 000 Kč
Stanislav Grospič (*1964)2015

Celkem 175 361 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 175 361 Kč
PaedDr. Milada Halíková (*1950)2015

Celkem 155 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 155 600 Kč
Zdeňka Hlobilová (*1955)2015

Celkem 62 250 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 48 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 14 250 Kč
PaedDr. Václav Homolka (*1955)2015

Celkem 61 040 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 36 840 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 24 200 Kč
Gabriela Hubáčková (*1975)2015

Celkem 24 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 24 600 Kč
Pavel Hubený (*1954)2015

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 70 000 Kč
Ing. Pavel Jetenský (*1953)2015

Celkem 108 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 108 000 Kč
Jan Klán (*1982)2015

Celkem 113 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 110 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Jaroslav Komínek (*1975)2015

Celkem 86 566 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 75 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 11 366 Kč
Kateřina Konečná (*1981)2015

Celkem 165 961 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 110 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 20 989 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 20 102 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 14 870 Kč
Vladimír Koníček (*1964)2015

Celkem 155 444 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 155 444 Kč
Ing. Pavel Kováčik (*1955)2015

Celkem 190 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 190 000 Kč
Ing. Miroslav Krejčí (*1950)2015

Celkem 61 548 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 61 548 Kč
Ing. Jaroslav Kučera (*1947)2015

Celkem 54 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 54 000 Kč
Ing. Leo Luzar (*1964)2015

Celkem 120 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 120 000 Kč
Bc. Stanislav Mackovík (*1967)2015

Celkem 122 900 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 122 900 Kč
Soňa Marková (*1963)2015

Celkem 199 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 199 000 Kč
Ing. Ivan Mařák (*1962)2015

Celkem 72 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 72 000 Kč
MUDr. Jiří Maštálka (*1956)2015

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 30 000 Kč
Ing. Květa Matušovská (*1984)2015

Celkem 50 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 50 800 Kč
Josef Nekl (*1953)2015

Celkem 146 672 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 134 748 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 8 724 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 3 200 Kč
Alena Nohavová (*1960)2015

Celkem 109 716 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 100 800 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 8 916 Kč
Zdeněk Ondráček (*1969)2015

Celkem 133 300 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 117 360 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 15 940 Kč
Marie Pěnčíková (*1979)2015

Celkem 107 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 92 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 15 000 Kč
Ivo Pojezný (*1961)2015

Celkem 164 560 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 142 560 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
RSDr. Ing. Otakar Ruml (*1950)2015

Celkem 65 641 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 65 641 Kč
RSDr. Stanislav Rybák (*1948)2015

Celkem 89 750 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 89 750 Kč
Jitka Sachetová (*1954)2015

Celkem 77 391 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 77 391 Kč
Mgr. Marta Semelová (*1960)2015

Celkem 161 100 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 122 700 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 38 400 Kč
Václav Snopek (*1951)2015

Celkem 198 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 129 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 66 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Ing. Ivan Strachoň (*1972)2015

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 60 000 Kč
Ing. Michal Symerský (*1976)2015

Celkem 102 532 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 99 332 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 3 200 Kč
Josef Šenfeld (*1961)2015

Celkem 158 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 133 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 25 200 Kč
Ing. Karel Šidlo (*1957)2015

Celkem 156 714 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 133 020 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 14 694 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 9 000 Kč
PaedDr. Jaroslav Šlambor (*1949)2015

Celkem 65 820 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 65 820 Kč
Mgr. Táňa Šormová (*1956)2015

Celkem 50 700 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 50 700 Kč
Zdeněk Štefek (*1974)2015

Celkem 99 089 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 99 089 Kč
Ing. Václav Štekl (*1976)2015

Celkem 109 024 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 109 024 Kč
Ing. Zdeněk Švec (*1955)2015

Celkem 103 700 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 103 700 Kč
Ing. Hana Tůmová (*1981)2015

Celkem 112 464 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 112 464 Kč
Jiří Valenta (*1965)2015

Celkem 143 760 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 129 060 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 10 700 Kč
 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 4 000 Kč
Pavel Vodseďálek (*1955)2015

Celkem 77 040 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 77 040 Kč
Josef Vondrášek (*1950)2015

Celkem 110 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 110 800 Kč
Miloslava Vostrá (*1965)2015

Celkem 135 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 135 000 Kč
JUDr. Tomeš Vytiska (*1954)2015

Celkem 112 464 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 112 464 Kč
Josef Zahradníček (*1957)2015

Celkem 132 950 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 132 950 Kč
Vlasta Pitelová (*1951)2015

Celkem 137 139 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 137 139 Kč
Jaroslav Loufek (*1938)2015

Celkem 137 138 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 137 138 Kč
Václav Loufek (*1942)2015

Celkem 137 138 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 137 138 Kč
Libuše Střihavková (*1944)2015

Celkem 137 138 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 137 138 Kč
Svatomír Recman (*1952)2015

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2015, hodnota daru 60 000 Kč